Predstavitvena informacija

Družbena odgovornost še pomembnejša ob koronakrizi

Partnerji certifikata Družbeno odgovoren delodajalec opozarjajo na pomen družbene odgovornosti do zaposlenih v spremenjenih razmerah ob koronakrizi.
Fotografija: Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec temelji na mednarodnem standardu družbene odgovornosti ISO 26000. FOTO: Ekvilib
Odpri galerijo
Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec temelji na mednarodnem standardu družbene odgovornosti ISO 26000. FOTO: Ekvilib

S projektom Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec želijo nosilec projekta Ekvilib Inštitut in partnerji, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, celovito izboljšati družbeno odgovorno upravljanje slovenskih podjetij in organizacij v odnosu do zaposlenih ter tako dvigniti kakovost delovnega okolja v Sloveniji. Ob spremenjenih delovnih razmerah ob koronavirusu pa izpostavljajo, da je skrb za zaposlene še posebej pomembna. 

»Zdaj je čas, da podjetja pokažejo svojim zaposlenim, poslovnim partnerjem, lokalni skupnosti, kupcem, da jim je mar. In certifikat Družbeno odgovoren delodajalec prinaša prav to – tako konkretno orodje kot simbolno gesto, s katero podjetje pokaže navznoter in navzven, da zna stati ob strani tudi v najtežjih časih. Področja, ki jih naš certifikat pokriva – varnost in zdravje pri delu, medgeneracijsko sodelovanje, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter organizacijsko upravljanje –, so v tem trenutku več kot aktualna. Zdaj je nujno, da vodje pokažejo optimizem, dajo zaposlenim pozitivno sporočilo in okrepijo zaupanje v prihodnost podjetja,« izpostavlja Aleš Kranjc Kušlan, direktor Ekvilib Inštituta.

Kušlan k temu dodaja, da je bila ob vzpostavitvi certificiranja za družbeno odgovorne delodajalce izvedena raziskava v poslovni javnosti, ki je med drugim pokazala, da vprašani izvajajo vsaj en ukrep s področja družbene odgovornosti, in sicer ukrepe s področja varstva in zdravja pri delu, 84 % pa jih izvaja tudi ukrepe s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Ob tem je pomembno, da na družbeno odgovorne ukrepe in skrb za zaposlene ne pozabijo tudi v kriznih razmerah.

»V takih razmerah se namreč povečajo potrebe po podpori tako zaposlenih kot širše okolice. Odgovorni delodajalci morajo tedaj imeti poseben posluh za dogajanje v okolici in preveriti, ali lahko s svojimi aktivnostmi pripomorejo k izboljšanju situacije. Tako so na primer v tej krizi številni člani GZS z donacijami in pomočjo različnim zdravstvenim in drugim ustanovam izkazali svojo izjemno družbeno odgovornost in solidarnost,« razlaga Andreja Sever, vodja področja razvoja kadrov in izobraževanja iz GZS.

Lidija Jerkič, predsednica ZSSS, dodaja: »Vsaka kriza je priložnost za izboljševanje odnosa do zaposlenih. Ker pričakujemo rast že v prihodnjem letu, bo vsak družbeno odgovoren delodajalec že sedaj poskrbel, da bo njegov sloves ravnanja do zaposlenih dober. V tem času je posebej pomembno komuniciranje, ki ga nikoli ni dovolj. Odgovoren delodajalec mora pravi čas predvideti, kaj storiti, da bo lahko zagotavljal varne zaposlitve čim večjemu številu delavcev, da bodo razmere dela varne in plačila redna.«

FOTO: Ekvilib
FOTO: Ekvilib


Jože Smole, generalni sekretar ZDS, poudarja še, da je družbena odgovornost delodajalcev ena izmed najpomembnejših osnov za povezovanje in nadaljnje izboljševanje delovanja podjetja na vseh ravneh: »V času krize so se razvile nove oblike dela in sodelovanja tako med delavci kakor tudi med delavci in njihovimi vodji. Največja vrednost podjetij so prav zaposleni in njihova zavzetost ter prizadevnost pri delu. Tu ne gre le za povečan obseg dela, temveč tudi za spodbujanje inovativnosti in kreativnosti pri iskanju rešitev glede na novonastale krizne razmere med epidemijo in po njej.«
 

Prvih 100 prijav za certifikat brezplačnih

Tako partnerji projekta vabijo podjetja in organizacije, da naredijo korak naprej k družbeni odgovornosti ter se prijavijo na razpis. Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, ki temelji na mednarodnem standardu družbene odgovornosti ISO 26000, lahko pridobijo vse gospodarske in negospodarske organizacije v Sloveniji, ki imajo vsaj pet zaposlenih. Za prvih 100 prijaviteljev, ki se bodo za certificiranje prijavili v letu 2020, bo postopek certificiranja brezplačen. Do konca trajanja projekta, to je do septembra 2022, bo certifikat brezplačen še za 100 prijaviteljev.

FOTO: Ekvilib
FOTO: Ekvilib


Certifikat se sicer podeljuje v dveh stopnjah; in sicer lahko podjetja in organizacije pridobijo pristopni in napredni certifikat. Ob vključitvi v proces certificiranja se odločijo za eno ali več področij certifikata od skupaj štirih. V primeru, da se bo prijavitelj odločil za pridobitev certifikata na vseh štirih vsebinskih področjih, bo pridobil krovni certifikat. 

Po izpolnitvi prijavnih dokumentov se podjetje/organizacija vključi v postopek certificiranja. Sledi pregled prijave, analiza internih dokumentov ter izvedba delavnic, na katerih se z odgovornimi osebami in panelom deležnikov opravi analiza stanja ter določi načrt izvajanja izbranih ukrepov v prihodnje. Tako certifikat ne vključuje zgolj zaveze k družbeni odgovornosti na najvišji upravljavski ravni v organizaciji ali podjetju, temveč nagovarja zaposlene, da aktivno sodelujejo pri zasnovi in izvajanju aktivnosti za družbeno odgovorno poslovanje organizacije oz. podjetja.