Gorenjska banka s tremi novimi nadzorniki

Skupščina je potrdila statutarne spremembe in v nadzorni svet banke imenovala tri nove člane - Jurija Bajca, Vladimirja Sekulića in Tima Umbergarja. 
Fotografija: Gorenjska banka FOTO:Jože Suhadolnik
Odpri galerijo
Gorenjska banka FOTO:Jože Suhadolnik

Gorenjska banka je dobila tri nove nadzornike, ki jih je predlagala tretjinska lastnica, AIK banka, so iz banke sporočili po današnji skupščini. Ta je podprla tudi predlog AIK banke glede uporabe bilančnega dobička za lani v višini 7,62 milijona evrov, po katerem bodo za izplačilo dividend namenili dobrih 658.000 evrov oz. 1,85 evra na delnico.

Uprava in nadzorni svet Gorenjske banke sta sicer predlagala izplačilo občutno višjih dividend. Po njunem predlogu bi zanje namenili 3,25 milijona evrov oz. 9,14 evra na delnico, preostanek bilančnega dobička za lani pa bi ostal zadržan in bi ga namenili za druge obremenitve. Ob tem, ko je bila izglasovana nižja dividenda - ta bo upravičencem izplačana najkasneje do 20. septembra -, bo za druge obremenitve namenjeno 6,96 milijona evrov.

Skupščina je potrdila tudi statutarne spremembe in v nadzorni svet banke imenovala tri nove člane - Jurija Bajca, Vladimirja Sekulića in Tima Umbergarja. Popolnitev nadzornega sveta je potrebna zato, ker bo članoma Miranu Kalčiču in Gregorju Rovanšku konec avgusta potekel mandat, Domen Trobec pa je lani iz nadzornega sveta odstopil lani. Novim trem nadzornikom bo petletni mandat začel teči z 29. avgustom. V nadzornem svetu Gorenjske banke so sicer še Aleš Aberšek, Jelena Galić in Matej Podlipnik.

AIK banka, ki je v lasti srbskega poslovneža Miodraga Kostića in ima v lasti 32,47-odstotni delež Gorenjske banke, je z imenovanjem novih nadzornikov že pred dejanskim prevzemom prevzela nadzor nad banko. Prav AIK banka je tudi zahtevala sklic skupščine in imenovanje novih nadzornikov in to še pred zanjo ugodnim razpletom glede prevzema.

AIK banka si je dlje časa prizadevala kupiti 37,6-odstotni delež Save v Gorenjski banki. Savi je po tem, ko je pristala v prisilni poravnavi, septembra 2015 prodajo omenjenega deleža naložila Banka Slovenije, ki je Savi odvzela tudi glasovalne in upravljavske pravice v banki.

Sava omenjenega deleža Gorenjske banke najprej ni prodala srbski banki AIK, ker ta lastnikom Save v postavljenem roku ni dostavila vseh dokazil za prevzem. Sava je v začetku maja sporočila, da bo prodajne aktivnosti nadaljevala, nato pa, da bi delnice Gorenjske banke prodala ločitvenim upnikom (SDH, Kad, York).

A je skupščina nato 22. junija vendarle podprla prodajo Gorenjske banke AIK banki, ta pa lahko 43 milijonov evrov kupnine plača šele do junija 2019 (kupnina je sicer že deponirana na fiduciarnem računu pri KDD). Po tem bo morala AIK banka izvesti prevzem Gorenjske banke.

Lastniki Gorenjske banke so se sicer danes seznanili tudi z lanskim poslovanjem, upravi in nadzornemu svetu pa podelili razrešnico. Banka je v letu 2017 ustvarila 15,6 milijona evrov dobička iz rednega poslovanja. Oblikovala je za 5,5 milijona evrov oslabitev in rezervacij, poslovno leto pa sklenila s 6,5 milijona evrov čistega dobička.

Večji je bil tudi obseg poslovanja, merjen z bilančno vsoto, in sicer za 23,8 odstotka. K temu sta prispevalo skoraj 21-odstotno povečanje vlog in rast kreditnega portfelja. »Na obeh področjih, kreditnem in depozitnem, je Gorenjska banka dosegala nadpovprečne stopnje rasti, kar se je odrazilo tudi v močnejšem tržnem položaju,« so zapisali v Gorenjski banki.

Tudi v prvem letošnjem polletju je banka pri doseganju ciljnih stopenj rasti in načrtovanih ključnih kazalnikov poslovanja uspešna. Polletni čisti dobiček znaša 11,4 milijona evrov. Kapitalska ustreznost in likvidnostni položaj banke ostajata na visokih ravneh, zagotavljajo.

Komentarji: