Investicija v proizvodnjo kakovostnejšega jekla

Metal Ravne sodi med največje proizvajalce orodnih in specialnih jekel v EU, konkurenčni pa želijo ostati tudi s pomočjo nove peči.
Fotografija: Nova peč Ebner odpravlja ozko grlo pri proizvodnji kakovostnih jekel. FOTO SIJ
Odpri galerijo
Nova peč Ebner odpravlja ozko grlo pri proizvodnji kakovostnih jekel. FOTO SIJ

Jeklarna skupine Sij Metal Ravne je med največjimi proizvajalci orodnih jekel v Evropski uniji. Rast beležijo predvsem na področju specialnih jekel, namenjenih najzahtevnejšim kupcem iz energetskega in naftno-plinskega sektorja, pripravljajo pa se tudi na vstop v letalsko industrijo.

Pomemben korak h krepitvi programa izdelkov z visoko dodano vrednostjo je tudi 2,8 milijona evrov vredna kontinuirno žarilna peč Ebner, ki so jo v ravenski valjarni kot del nove linije za toplotno obdelavo jekla zagnali sredi aprila. »Orodna jekla predstavljajo skoraj tri četrtine našega proizvodnega in prodajnega programa, sledijo konstrukcijska in specialna jekla. Peč Ebner zagotavlja proizvodnjo dodatnih količin predvsem orodnega jekla za delo v hladnem, ter nerjavnih in hitroreznih jekel, s čimer sproščamo zmogljivosti za proizvodnjo specialnih jekel.

S tem sledimo svoji strateški usmeritvi, da ob ohranitvi pomembnega položaja proizvajalca orodnih jekel v EU hkrati dosegamo rast na področju specialnih jekel, namenjenih najzahtevnejšim kupcem iz energetskega in naftno-plinskega sektorja,« je pojasnil Andrej Gradišnik, glavni direktor Sija Metal Ravne, skupina SIJ.
Nova pridobitev omogoča povečanje količine izdelkov v valjarni profilov za več kot deset odstotkov na leto oziroma povečanje celotne količinske prodaje za pet odstotkov. Je energetsko učinkovita, z nizkimi specifičnimi porabami energentov, z minimalnimi izpusti pa je tudi do okolja prijazna. Omogoča toplotno obdelavo jekel, s katero bodo dosegali specifične mehanske lastnosti in mikrostrukturo jekel.

»Z naložbo v kontinuirno peč Ebner v valjarni Sij Metala Ravne smo odpravili ozko grlo, ki je nastalo pri toplotni obdelavi zaradi spremembe strukture prodajnega programa. V peči žarimo v zaščitni dušikovi atmosferi najzahtevnejša orodna in hitrorezna jekla. S prenosom večine žarjenj na obe Ebnerjevi peči pa smo povečali celotne zmogljivosti toplotne obdelave. Valjani material z žarjenjem v zaščitni atmosferi pridobi ustrezne lastnosti za nadaljnjo obdelavo (trdoto, mikrostrukturo), pri čemer ostane površina materiala brez škaje in razogljičenja. Izdelki so bolj ravni, kar pomeni, da je potrebnega manj ravnanja, zato so v materialu nižje napetosti, zaradi nižjega razogličenja pa je potrebne manj nadaljnje mehanske obdelave, na primer manj brušenja,« je pojasnil Gradišnik.

Z naložbo v kontinuirno peč Ebner so v Siju Metalu Ravne zaokrožili 180 milijonov evrov vreden desetletni naložbeni cikel v proizvodno opremo, s katerim so posodobili jeklarno, kovačnico težkih odkovkov in valjarno. V naslednjem naložbenem ciklu do leta 2028 se bodo osredotočili na razvoj in proizvodnjo specialnih jekel, kot so super čista jekla in super zlitine. S tem sledijo svoji strateški usmeritvi, da ohranijo položaj tretjega največjega proizvajalca orodnih jekel v EU in hkrati dosegajo rast na področju specialnih jekel, namenjenih najzahtevnejšim kupcem na nišnih jeklarskih trgih.
 

Kako izkoristiti odvečno toploto?


V jeklarni pa skrbijo tudi za ponovno koristno rabo odvečne toplotne energije. Z Institutom Jožef Stefan in partnerji iz tujine sodelujejo v inovativnem projektu ponovne uporabe odvečne toplote, ki nastane med proizvodnjo jekla. Namen demonstracijskega projekta Etekina (heat pipE TECHnologies for INdustrial Applications), za katerega so pridobili tudi financiranje iz evropskega programa Horizon 2020, je potrditi učinkovitost izrabe odpadne toplote z inovativno tehnologijo toplotnega izmenjevalnika v obliki toplotnih cevi v energetsko intenzivni industriji, ki dosega najmanj 40-odstotni izkoristek odvečne toplote.

Del odvečne toplote, ki nastane pri proizvodnji jekla, natančneje v dimnih plinih peči Allino v Siju Metalu Ravne, bodo uporabili za predgrevanje zraka v peči Allino in tudi za ogrevanje prostorov jeklarne. V projektu sodeluje deset podjetij in inštitutov iz vse Evrope, ki so združili znanje in izkušnje, da bi dosegli prebojno izboljšanje energetske učinkovitosti v energetsko intenzivnih proizvodnjah. V projektu Etekina bodo izdelali tri prototipe in jih preizkusili v treh različnih proizvodnih obratih v sektorjih jekla (Slovenija), aluminija (Španija) in keramike (Italija). Rešitev, ki jo bodo pilotsko uvedli, temelji na tehnologiji toplotnega izmenjevalca z uporabo toplotnih cevi za termično regeneracijo.

»V pilotskem projektu bomo v Siju Metalu Ravne kot odvečni vir toplote izrabili energijo izpustnih dimnih plinov iz peči Allino (peči za ogrevanje gredic). Zdaj dimni plini s temperaturo 450 °C prosto prehajajo v ozračje. S prenosnikom iz toplotnih cevi bomo dimnim plinom odvzeli del energije ter jo uporabili za dogrevanje svežega zraka, ki vstopa v peč, ter za ogrevanje tople vode, ki bo namenjena ogrevanju Sija Metala Ravne,« je pojasnil Kristijan Plesnik, odgovoren za energetiko v Siju Metalu Ravne.

Enote toplotnega izmenjevalnika v obliki toplotnih cevi bodo razvili strokovnjaki z angleške univerze Brunel University iz Londona. Če se bo pilotni projekt izkazal za uspešnega, v Skupini Sij pričakujejo, da bodo to tehnologijo izkoriščanja odpadne toplote lahko uporabili tudi v drugih procesih ter v družbi Acroni na Jesenicah.

Komentarji: