Posekali milijon in pol kubičnih metrov lesa

Državni gozdovi: SiDG je lani ustvaril 14,2 milijona evrov dobička iz poslovanja in 77 milijonov evrov prihodkov
Fotografija: Sečnja dreves na Rožniku 2.3. 2016 Ljubljana Slovenija
[sečnja dreves,gozdarstvo,Rožnik,Ljubljana,Slovenija]
Odpri galerijo
Sečnja dreves na Rožniku 2.3. 2016 Ljubljana Slovenija [sečnja dreves,gozdarstvo,Rožnik,Ljubljana,Slovenija]

Kočevje – Družba Slovenski državni gozdovi (SiDG), ki gospodari z 234.986 hektari gozdov v državni lasti oziroma z 20 odstotki vseh gozdov v Sloveniji, je lani ustvarila 77 milijonov evrov prihodkov, kar je dvajset milijonov evrov več kot leto pred tem.

Družba SiDG je ustvarila 73 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 27 odstotkov več kot leta 2017. Imeli so rekordno gozdno proizvodnjo, saj so posekali 1,5 milijona kubičnih metrov lesa, kar je 26 odstotkov več od načrtov. Vzrok je bila sanitarna sečnja, ki je bila nujna zaradi vetroloma decembra 2017. Od skupno 1,5 milijona kubičnih metrov posekanega lesa je bilo 1,3 milijona kubičnih metrov oziroma 85 odstotkov sanitarne sečnje. To je več od celotne sečnje leta 2017, ko so posekali 1,1 milijona kubičnih metrov lesa. »Delovno najbolj intenziven je bil oktober, ko smo skupaj posekali 185.000 kubičnih metrov lesnih sortimentov,« pravijo v SiDG.
 

Višji stroški sečnje


Na kamionski cesti in v skladiščih so prodali 1,45 milijona kubičnih metrov gozdnih lesnih sortimentov, kar je 27 odstotkov več kot leto pred tem. Povprečna cena je bila 50 evrov za kubični meter, kar je malenkost več kot leta 2017. »Pri tem je bilo ustvarjenega 14,7 milijona evrov dobička pred amortizacijo, odpisi, obrestmi in davki (EBITDA),« pravijo v SiDG.

Poslovni izid iz poslovanja v višini 14,2 milijona evrov je bil nižji kot leto pred tem, vzrok pa so višji stroški sečnje in spravila. »Ti so bili višji zaradi izredno povečane nevarnosti del v gozdovih, poškodovanih v vetrolomu, in predvsem stanja na trgu storitev sečnje in spravila v Sloveniji ter okoliških državah, ker je povpraševanje po storitvah sečnje in spravila pomembno presegalo ponudbo,« pravijo v SiDG. Stroški storitve sečnje in spravila so tako dosegli povprečno ceno 21,73 evra na kubični meter, leta 2017 pa so znašali 16,84 evra na kubični meter.
 

Triletne prodajne pogodbe


Lani je družba prvič podpisala dolgoročne prodajne pogodbe, ki kupcem iz slovenske lesnopredelovalne industrije za tri leta zagotavljajo stabilno dobavo surovine iz državnih gozdov. Prek 151 dolgoročnih pogodb so dodelili 670.000 kubičnih metrov na leto, hčerinskemu podjetju Snežnik pa 50.000 kubičnih metrov na leto. Količine, ki jih kupci po dolgoročnih pogodbah zaradi zasičenosti trga niso bili pripravljeni kupiti, so prodajali na javnih dražbah in javnih zbiranjih ponudb.

S prenosom gozdne proizvodnje hčerinske družbe Snežnik na SiDG so lani začeli vzpostavljati tudi lastno gozdno proizvodnjo. Zaposlili so nove delavce in obnovili mehanizacijo z nakupi najsodobnejšega kompleta strojne sečnje, žičnice, zgibnih traktorjev in prilagojenih kmetijskih traktorjev. Gozdna proizvodnja je bila vzpostavljena na območju Kočevja in Maribora. Skupaj je bilo v SiDG konec leta 2018 zaposlenih 239 ljudi, leto prej pa 168.

Letos SiDG načrtuje prodati 1,3 milijona kubičnih metrov lesa in ustvariti dobrih 71 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje gozdnih lesnih sortimentov na kamionski cesti in skladiščih. Večino oziroma 95 odstotkov prodaje načrtujejo izpeljati v Sloveniji. Za naložbe – vlaganja v gozdne vlake in ceste, novo poslovno stavbo in opremo ter IT-tehnologijo – pa bodo namenili osem milijonov evrov lastnih sredstev.

Komentarji: