Potencialno privlačna so podjetja v potrošnji na drobno

Vroča delnica: pozitivna pričakovanja potrošnikov v ZDA krepijo investicijsko privlačnost podjetij, ki jim prodajajo.
Fotografija: Infografika Delo
Odpri galerijo
Infografika Delo

Makroekonomski podatki glede potrošnje in prodaje na drobno v Združenih državah so več kot pozitivni. Pričakovanja ameriških potrošnikov pa so na najbolj pozitivni ravni po juliju 2004, in sicer večinoma na račun dobrih izgledov glede služb in prihodkov. Ob pozitivnih pričakovanjih ameriških potrošnikov za bližnjo prihodnost je avgusta raven prodaje na drobno imela rast že sedmi zaporedni mesec. V medletni primerjavi pa je raven prodaje na drobno avgusta zrasla za 6,6 odstotka.

Pozitivno makroekonomsko pa je dober pokazatelj glede potencialne naložbene usmeritve za to in prihodnje četrtletje ter tudi za daljše investicijsko obdobje. Segment potrošnje na drobno, ki se trenutno zdi primeren, je sektor tako imenovanih nujnih potrošniških dobrin.

To je tipično (ne)cikličen sektor, saj vključuje produkte, kot so živila in izdelki za gospodinjsko uporabo. Necikličnost pomeni, da se giblje relativno neodvisno od morebitnih močnejših sprememb in trendov na trgu. Vendar pa je sektor nujnih potrošniških dobrin še vedno občutljiv na gospodarske krize in ekonomsko-finančne šoke, čeprav manj kakor marsikateri drug sektor gospodarstva. Sektor nujnih potrošniških dobrin predstavlja 70 odstotkov bruto domačega proizvoda ZDA in je po donosu drugi neuspešnejši sektor zadnjih 50 let. V tem obdobju je imel višji povprečni letni donos kot težni indeks SP500 in se v recesijah v povprečju bolje obnese kakor tržni indeks.

Zanimiva naložba s tega področja je eden od klasičnih skladov ETF, ki vsebuje delnice podjetij, ki spadajo v sektor nujnih potrošniških dobrin v ZDA. Dandanes bo tipični sklad ETF nujnih potrošniških dobrin vseboval velika multinacionalna podjetja, kot so Procter & Gamble, Coca-Cola, Pepsi, Colgate in tako dalje. Omenjenim podjetjem se lahko pripeti, da se jim zaradi morebitne razširitve posledic trgovinskih vojn vsaj začasno povečajo stroški in zniža rast prodaje. Velikim multinacinalnim podjetjem v tem sektorju bi se najverjetneje marže nekoliko bolj znižale kakor manjšim podjetjem v istem sektorju. Torej je zdaj bolj smotrno izbrati sklad ETF, ki vsebuje srednja in majhna podjetja po tržni kapitalizaciji v tem sektorju. Zato je primeren sklad PSL ETF, ki se močno nagiba k srednjim in majhnim podjetjem.

Poleg vsega pa sklad PSL ETF zasleduje tako imenovano investicijsko strategijo »momentum«, ki pričakuje in izkorišča nadaljevanje trenutnega tržnega trenda. Torej se sklad PSL ETF po tržni kapitalizaciji pretežno osredotoča na srednja in majhna podjetja iz sektorja nujnih potrošniških dobrin, ki so v zadnjem času v pozitivnem trendu, tako po rasti dobička in prodaje kot po rasti tržnih cen na borzi.

Tržno tveganje je na račun manjših podjetij v skladu lahko večje, dividendni donos pa znatno nižji. PSL ETF tudi ne spada med najbolj likvidne sklade ETF, vendar je količina dnevnega trgovanja več kot dobra za večino malih vlagateljev. Navsezadnje gre za sklad ETF in ti se od vzajemnih skladov razlikujejo predvsem po tem, da imajo nižje stroške upravljanja in zato tudi nižje provizije ob nemalokrat višjih donosih.

Komentarji: