Približno polovica novih podjetij preživi pet let

Statistika: letno nastane 18.000 družb, največ brez zaposlenih.
Fotografija: INFOGRAFIKA: Delo
Odpri galerijo
INFOGRAFIKA: Delo

V Sloveniji vsako leto nastane (in tudi preneha poslovati) več kot 7000 podjetij z zaposlenimi in še precej več (nad 10.000) podjetij, ki ne zaposlujejo delavcev. Po več letih pa je trend postal negativen, več podjetij je odmrlo, kot pa se jih je rodilo.

Leta 2017 je tako statistični urad zabeležil 18.430 novonastalih podjetij brez predhodnika, kar je 1,1 odstotka manj kot leta 2016. Med vsemi podjetji, ki so poslovala leta 2017, je bilo 10,9 odstotka novonastalih.

Kar 84 odstotkov novih podjetij se je uvrščalo v storitvene dejavnosti, osem odstotkov v industrijo in osem odstotkov v gradbeništvo. Med novonastalimi podjetji v storitvenih dejavnostih jih je največ spadalo v strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (4060), v dejavnost trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (2253) ter v dejavnost gostinstvo (1934), je sporočil Surs.

Še nekoliko bolj se je upočasnilo ustanavljanje podjetij, ki imajo že na začetku zaposlene. V Sloveniji je leta 2017 je nastalo 7186 podjetij z vsaj enim zaposlenim, kar je 14 odstotkov manj kot leta 2016. Po drugi strani pa je leta 2017 prenehalo poslovati 7640 podjetij z vsaj enim zaposlenim, kar je bilo štiri odstotke več kot v prejšnjem letu, je sporočil Surs.
 

Po prvem letu jih posluje 85 odstotkov


Od podjetij, ki so na novo nastala leta 2016, jih je leta 2017 še poslovalo 85 odstotkov; od podjetij, ki so nastala leta 2014, jih je po treh letih poslovalo 63,6 odstotka, po petih letih (se pravi od ustanovitve leta 2012) pa je leta 2017 poslovalo še 48,2 odstotka podjetij.

Največ podjetij, ki so na novo nastala leta 2012, je po petih letih še poslovalo v dejavnosti preskrba z električno energijo, plinom in paro (81,5 odstotka), potem v dejavnosti poslovanje z nepremičninami (62,6 odstotka) in v predelovalnih dejavnostih (57,5 odstotka). Število oseb, ki delajo, se je v podjetjih po petih letih od ustanovitve povečalo za 76,6 odstotka (z 8651 leta 2012 na 15.278 leta 2017).

Med podjetji, ki so leta 2017 prenehala poslovati, so prevladovala podjetja iz strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti. Tega leta je po začasnih podatkih statističnega urada prenehalo poslovati 10.045 podjetij brez naslednika. Podjetja, ki so prenehala poslovati, so zaposlovala v povprečju eno osebo, ki dela. 47,8 odstotka podjetij, ki so prenehala poslovati, je spadalo v naslednja tri področja dejavnosti: strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, gostinstvo in trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil. D. Vi.

Komentarji: