Trgovci razmišljajo tudi o deljenem delovnem času in delu v eni izmeni

Anketa Trgovinske zbornice Slovenije kaže, da se bo spremenjena organizacija dela ohranila ali nadgradila tudi po epidemiji.
Fotografija: Zaradi epidemije so se spremenile tudi razmere na trgu dela v dejavnosti trgovine. FOTO: Jure Eržen/Delo
Odpri galerijo
Zaradi epidemije so se spremenile tudi razmere na trgu dela v dejavnosti trgovine. FOTO: Jure Eržen/Delo

Trgovinko kljubuje epidemiji covida-19. Svoje poslanstvo je uresničeval skozi vse leto 2020 in je poln načrtov tudi za letos. Govor je o maskoti, ki pooseblja projekt Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) »Trgovinko krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«. V zadnjem času je bila aktualna tema, s katero so se ukvarjali izvajalci projekta, medgeneracijsko sodelovanje ter delo s starejšimi zaposlenimi v dejavnosti, ta teden pa bodo začeli skupaj z zunanjimi strokovnjaki serijo usposabljanj, med drugim o protikoronski zakonodaji in komunikacijskih veščinah.

Spomnimo: namen omenjenega projekta je krepitev socialnega dialoga v trgovinski dejavnosti na vseh ravneh, dvig kompetenc socialnih partnerjev pri krepitvi pravne države, dvig poznavanja in usposobljenosti delodajalcev in zaposlenih na področju delovnopravne zakonodaje ter varnosti in zdravja pri delu itn. Sofinancirata ga ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Vodja projekta in izvršna direktorica TZS Mija Lapornik je izrazila zadovoljstvo, ker jim uspeva projektne aktivnosti izvajati tudi med epidemijo. Še posebej ker so vsebine aktualne, ker zadevajo problematiko, s katero se članstvo v praksi srečuje vsak dan.Tako so lani v skladu s terminskim načrtom pripravili analizo o mladih zaposlenih v trgovinski dejavnosti, pravne podlage za ustanovitev Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti in izobraževanja delavcev in delodajalcev za trgovinsko dejavnost, izvedli so promocijo trgovskih poklicev (sejem Informativa, srečanje z ravnatelji srednjih trgovskih šol na TZS ter dan odprtih vrat na zbornici). Opravili so brezplačno izobraževanje, izdali priročnik Trgovinko krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini ter dvoletno publikacijo Trgovinski odsev 2020.


Spremenjena organizacija dela


Na podlagi podatkov Sursa in zavoda za zaposlovanje ter ankete med delodajalci in zaposlenimi so izdelali analizo o starejših zaposlenih v dejavnosti trgovine. Njeni izsledki lahko spodbudijo medgeneracijsko sodelovanje ter izboljšajo zaposlitvene možnosti te starostne skupine zaposlenih. Starostna struktura zaposlenih (podatki so za leto 2019) kaže, da je delež oseb, starih nad 55 let, v trgovinski dejavnosti manjši kot v povprečju v javnem in zasebnem sektorju. V trgovinski dejavnosti je med dobrimi 115.000 zaposlenimi 12,2 odstotka starejših od 55 let.

Analiza je pokazala, da so se razmere na trgu dela lani zaradi epidemije covida-19 zelo spremenile tudi v dejavnosti trgovine. V evidenco registriranih brezposelnih se je na novo prijavilo 98.244 ljudi, kar je 31,3 odstotka več kot leto prej. Od tega jih je bilo 10.731 ali skoraj 11 odstotkov iz trgovinske dejavnosti. Tu je bil torej letni prirastek še večji, namreč 33,9-odstoten.

V drugi polovici leta se bo predvidoma začel Trgovinkov kadrovski klepet. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
V drugi polovici leta se bo predvidoma začel Trgovinkov kadrovski klepet. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo


Delodajalci so se novim razmeram prilagodili s spremenjeno organizacijo dela. Bistveno bolj so se usmerili v spletno prodajo, v kombinacijo dela od doma in na službenem mestu, razmišljajo pa tudi o organizaciji dela v prodajalnah v eni izmeni (nekateri to že izvajajo) in v deljenem delovnem času. Anketa kaže, da se bodo spremenjene oblike organizacije dela ohranile ali nadgradile tudi po koncu epidemije in to bo vplivalo na trg dela.Kar pa zadeva starejše zaposlene, so ti večinoma na varni strani; imajo pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Iz ankete je sklepati, da jih delodajalci usposabljajo za uporabo novih tehnologij, zaposleni pa v glavnem pozitivno sprejemajo spremembe. Oboji se zavedajo pomena vključenosti te kategorije zaposlenih v stalno izobraževanje. Starejši po drugi strani pogosto uvajajo v delo mlajše kolege, nanje prenašajo svoje izkušnje, kar zmanjšuje medgeneracijske razlike. Absentizem pri starejših je v trgovini približno enak ali celo manjši kot v drugih starostnih skupinah.

Na podlagi analize so nastala navodila za delodajalce v obliki e-plakata: Nasveti, na kaj naj bodo delodajalci pozorni pri delu s starejšimi zaposlenimi.

image_alt
Po koronavirusu v trgovini v ospredju kadri


Trgovinko bo tudi klepetal


Tudi za letos ima projekt Trgovinko v načrtu več usposabljanj za zaposlene v trgovini, a so morali organizatorji zaradi epidemije in ukrepov za preprečevanje širjenja virusa spremeniti način izvedbe seminarjev (namesto v petih krajih po Sloveniji bodo potekali po spletu) in prilagoditi njihovo vsebino.

Na petih usposabljanjih bodo uvodoma predstavili omenjeni projekt in aktualne zakonodajne novosti, posebej novosti pri izvajanju delovnopravne zakonodaje. Na enem od usposabljanj bodo udeležence seznanili z dobrimi poslovnimi praksami iz Italije, na drugem pa iz Avstrije. Na treh usposabljanjih bo poudarek na komunikacijskih veščinah, povezanih z novimi oblikami opravljanja dela, in sicer bodo na vsakem usposabljanju vsebino nadgrajevali. Prvo usposabljanje bo v četrtek, 25. februarja, nadaljnja pa vsak zadnji četrtek v mesecu.Vodja projekta pa napoveduje tudi nadgradnjo usposabljanj. Predvidoma v drugi polovici leta se bodo začela redna mesečna srečanja članov zbornice v okviru »Trgovinkovega kadrovskega klepeta«. Na njih bodo člani spremljali aktualne novosti v delovnopravni zakonodaji ter varnosti in zdravju pri delu, evidentirali probleme pri njenem izvajanju, izmenjavali mnenja ter prenašali dobre prakse med člani. »To bo pripomoglo k njihovemu sprotnemu seznanjanju in reševanju vsakodnevnih vprašanj, ki se na teh področjih pojavljajo v praksi, kar vidimo kot dodano vrednost,« poudarja Lapornikova.

Preberite še:

Komentarji: