V Teš so do danes pripeljali 60.000 ton tujega premoga

Premogovnik Velenje z uvozom zagotavlja stabilnost proizvodnje, ki jo pričakuje tudi vlada, pravijo.
Fotografija: Zmanjšan izkop lignita v Šoštanju je ustavil proizvodnjo Teša v preteklih mesecih. FOTO: Špela Kuralt/Delo
Odpri galerijo
Zmanjšan izkop lignita v Šoštanju je ustavil proizvodnjo Teša v preteklih mesecih. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Julija lani je Vlada Republike Slovenije razglasila 1. stopnjo ogroženosti na področju proizvodnje električne energije in naložila, da se znotraj slovenskega elektrogospodarstva povečajo strateške rezerve energentov. »V skladu s temi usmeritvami smo v Premogovniku Velenje (PV), skupaj s Holdingom Slovenske elektrarne (HSE) in Termoelektrarno Šoštanj (TEŠ) začeli preučevati možnosti uvoza dodatnega premoga, s katerim bi skupaj z velenjskim lignitom zagotavljali še večjo obratovalno zanesljivost in stabilnost proizvodnje v TEŠ,« pravijo v PV. Danes bodo količino uvoženega premoga zaokrožili na 60.000 ton.

Predstavniki vseh treh energetskih družb so se v ponedeljek v Tešu znova sestali s predstavniki lokalne iniciative, včeraj pa se udeležili tudi seje mestnega sveta občine Velenje, na kateri so se članice in člani sveta seznanili s postopki in z aktualnim stanjem glede uvoza tujega premoga v Šaleško dolino.

»Premogovnik Velenje je skupaj s TEŠ in HSE do zdaj opravil kar nekaj sestankov tako z lokalno skupnostjo in odborom za civilni nadzor sosežiga tujih premogov v TEŠ kot tudi s predstavniki KS Pesje, na katere tudi najbolj vpliva trenutna razkladalna postaja za pretovarjanje premoga,« je povedal generalni direktor Marko Mavec in dodal, da preverjajo in usklajujejo možnost prestavitve celotne razkladalne postaje z zdajšnje lokacije v Pesju na  industrijsko območje Premogovnika Velenje. O tej nameri so obvestili tudi lokalno skupnost.

Izkopnih prostorov je premalo, zato uvoz premoga. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice
Izkopnih prostorov je premalo, zato uvoz premoga. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Mavec je pojasnil še, da so v PV lani zaradi težav pri odkopu premoga in pomanjkanja podzemnih prostorov odkopali 2,36 milijona ton premoga, kar je bilo premalo za potrebe Teša. »Zaradi tega smo si za letos in prihodnje leto zadali cilj dviga proizvodnje premoga,« je dodal.

Direktor PV dr. Janez Rošer je dejal, da je bila prvotna lokacija razkladalne postaje izbrana zgolj in samo zato, ker je bila tisti trenutek v najkrajšem možnem času edina, ki je omogočala aktivnosti te vrste. Območje drobilnice in klasirnice je bilo v preteklosti že namenjeno transportu premoga, v tem trenutku pa predstavlja določen del rešitve za energetsko krizo, s katero se sooča cela Evropa in tudi Slovenija. »Postopki za prestavitev so že stekli. V prejšnjem tednu smo na sestanku s Slovenskimi železnicami dogovorili glede aktivnosti in se medsebojno zavezali, da bomo to problematiko reševali prioritetno. Nova lokacija je predvidena na industrijskem območju Premogovnika Velenje, na območju med deponijo premoga in njegovo hčerinsko družbo PLP,« je dejal Rošer.

Indonezijski premog lahko zgolj primešavajo, za kotel Teša ima preveliko kalorično vrednost. FOTO: Reuters
Indonezijski premog lahko zgolj primešavajo, za kotel Teša ima preveliko kalorično vrednost. FOTO: Reuters

Premogovnik Velenje je na podlagi okoljske in tehnološke sprejemljivosti premogov za potrebe Teša konec septembra 2022 opravil povpraševanje po možnosti dobave tujih premogov, ki bi jih dodajali velenjskemu lignitu. Na podlagi predhodnega testiranja premoga in izdelane študije ustreznosti sta bili do zdaj podpisani dve pogodbi za uvoz indonezijskega premoga. »Do danes so pripeljali 58.000 ton premoga, z današnjim vlakom skupaj 60.000 ton premoga,«  je še dodal Rošer.

Indonezijski premog dobavitelj dobavi z ladjami v Luko Koper, od koder ga prek Slovenskih železnic dostavijo na lokacijo v Pesju. Teš je sicer prilagojen za kurjenje velenjskega lignita, zato je z uvozom nemogoče v celoti nadomestiti premog iz PV. Uvoženi premog lahko v določenem razmerju zgolj dodajajo velenjskemu lignitu.

Preberite še:

Komentarji: