Za 311 podjetij 300 milijonov evrov

Toliko sredstev je namenjenih za digitalno transformacijo poslovnih in proizvodnih procesov za mikro, mala in srednje velika podjetja.
Fotografija: Predvidoma konec januarja bo objavljen razpis za digitalno transformacijo velikih podjetij v konzorcijih z manjšimi podjetji. FOTO: Leon Vidic/Delo
Odpri galerijo
Predvidoma konec januarja bo objavljen razpis za digitalno transformacijo velikih podjetij v konzorcijih z manjšimi podjetji. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je skupaj s Slovenskim podjetniškim skladom prek javnega razpisa dodelilo 311 mikro, malim in srednje velikim podjetjem 30 milijonov evrov za digitalno transformacijo poslovnih in proizvodnih procesov. Naslednji razpis za sredstva za digitalno transformacijo podjetij iz načrta za okrevanje in odpornost v višini 44 milijonov evrov bo ministrstvo objavilo predvidoma konec januarja. Ta razpis pa bo namenjen velikim podjetjem v konzorcijih z manjšimi podjetji.

Z digitalizacijo mikro, malih in srednje velikih podjetij krepimo njihov razvoj, inovacije in kompetence zaposlenih, je med drugim poudaril minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, in dodal, da s tem pomagajo podjetjem, da postajajo še bolj produktivna in odporna tako doma kot v mednarodnem okolju. »Slovensko gospodarstvo pa postaja bolj konkurenčno. Prepričan sem, da je uspešno izveden javni razpis P4DReactEU korak v smeri dviga slovenskega gospodarstva tudi na evropski lestvici digitalnega indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI).« Po njegovih besedah je digitalna transformacija eden ključnih ciljev preobrazbe ne samo slovenskega, ampak tudi evropskega gospodarstva.

image_alt
Ambiciozni cilji za industrijo v tem desetletju

Za pospeševanje razvoja je ključen hiter napredek digitalnih tehnologij in njihova integracija v napredne digitalne poslovne in proizvodne procese, je dodala Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada (SPS). »Z javnim razpisom smo dosegli postavljeni cilj, tj. spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na podlagi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet ter izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, ohranitev zaposlenih ter s tem odpravljanje posledic pandemije covida-19 na podjetja. Vsi novi poslovni modeli podprtih podjetij temeljijo na digitalizaciji, ki je in bo zagotovo nepogrešljiv dejavnik uspeha.«

Sredstva za storitvena in proizvodnja podjetja

Na javni razpis (P4D ReactEU) za spodbude za digitalno transformacijo mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) je prispelo 668 vlog, in sicer iz programskega območja kohezijska regija Vzhodna Slovenija 316 vlog in iz programskega območja kohezijske regije Zahodna Slovenija 352 vlog. Odobrenih je bilo 311 vlog v skupni višini 29.991.423,10 evrov.

Kot navajajo na ministrstvu, so podprli vlaganja na različnih področjih poslovanja, tako temeljni informacijski sistemi in podatkovne baze kot specifični ukrepi, vezani na konkretno dejavnost podjetja (senzorika in umetna inteligenca, industrija 4.0, spletna trgovina, integrirani procesi s kupci ali dobavitelji, pametno skladiščenje, logistika, upravljanje procesov ipd). »Ker ne gre za tipičen investicijski javni razpis, so stroški porazdeljeni med stroške storitev programiranja in svetovanja, nakupa računalniške strojne in programske opreme, opreme za avtomatizacijo in robotizacijo. Upravičeni so tudi stroški plač največ dveh zaposlenih, ki bosta delala na digitalni transformaciji podjetja.«

Izboljševanje poslovanja

Izbrana podjetja bodo z izvedbo digitalne transformacije izboljšala izkušnjo kupca, uvedla učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov, razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje, ukrepe, ki omogočajo nadaljevanje dela zaradi omejevalnih ukrepov covid-19, vpeljavo digitalnih poslovnih modelov in procesov, spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov, ukrepe industrije 4.0, razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, razvoj digitalne kulture ter ukrepe kibernetske varnosti.

»Z javnim razpisom se stremi k izboljšanju digitalnega načina poslovanja podjetij, s čimer bo zmanjšana ranljivost ter manjša odvisnost od razmer na trgu – v času pandemije covida-19 sta se zaradi omejitev v obstoječem načinu poslovanja in motenj v blagovnih tokovih zmanjšala obseg poslovanja in dodana vrednost podjetij.«

Preberite še:

Komentarji: