Podpisali težko pričakovani sporazum

Po novem bodo morala podjetja plačevati nadomestilo za fotokopiranje.
Fotografija: Rudi Zaman in Luka Novak, oba SAZOR GIZ k.o in mag. Aleš Cantarutti, direktor GZS (z leve proti desni) med podpisovanjem sporazuma.
FOTO: Tadej Kreft
Odpri galerijo
Rudi Zaman in Luka Novak, oba SAZOR GIZ k.o in mag. Aleš Cantarutti, direktor GZS (z leve proti desni) med podpisovanjem sporazuma. FOTO: Tadej Kreft

Danes sta Združenje SAZOR in Gospodarska zbornica podpisala sporazum o fotokopiranju avtorskih del pri opravljanju gospodarskih dejavnosti. S tem so se sklenila leta pogajanj, avtorjem del s področja književnosti, znanosti, publicistike ter njihovih prevodov pa je omogočeno izplačevanje avtorskih honorarjev iz naslova fotokopiranja avtorskih del.

image_alt
Komu ključ hiše dobrih zgodb?

»Zavezanci po tem sporazumu so podjetja in samostojni podjetniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju Republike Slovenije in posedujejo ali najemajo napravo, ki omogoča fotokopiranje, oziroma naročajo storitve fotokopiranja pri zunanjih izvajalcih. Zavezanci bodo na podlagi licenčne pogodbe, sklenjene z Združenjem SAZOR GIZ k. o., letno plačevali avtorski honorar v skladu s tem sporazumom, Združenje pa bo zbrana sredstva delilo upravičenim imetnikom avtorskih pravic,« so po podpisu pogodbe pojasnili pri Združenju SAZOR GIZ k.o., ki sta ga pri podpisu zastopala Rudi Zaman in Luka Novak, GZS pa je zastopal direktor mag. Aleš Cantarutti.

Trenutno deluje v Sloveniji približno 40. tisoč podjetjih, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo in bodo od SAZORja dobila poziv k podpisu licenčne pogodbe. S podpisom bodo pridobila dovoljenje za fotokopiranje avtorskih del izključno za lastno notranjo uporabo pri opravljanju svojih registriranih gospodarskih dejavnosti. »Zavezanci so podjetja, ki imajo vsaj enega zaposlenega, sporazum pa jih glede na število zaposlenih in njihovo izobrazbeno strukturo razvršča v tri tarifne razrede, znotraj katerih je določena višina avtorskega honorarja.«

Tovrstni sporazum, ki bo začel delovati že letos, poznajo v večini držav EU, podoben sporazum pa je Združenje SAZOR že podpisalo z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, kar ureja vprašanje fotokopiranja v osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih.

Nekateri zavezanci bodo pogodbe prejeli že letos, vendar bo prva tarifa znašala le 50 odstotkov predvidene, k ise bo nato do 100 odstotkov zviševala do leta 2024. Višina prispevka se bo gibala med 4 in 12 evri za mikrobodjetja, za največja pa med 273 in 1365 evrov.

Preberite še:

Komentarji: