Čeferinovi odvetniki nad prodajo Tobačne

Zaradi nepravilnosti pri prodaji Tobačne bodo pravni zastopniki KPL proti stečajnemu upravitelju vložili tožbo
Fotografija: Gradbena jama na območju Tobačne bo očitno zevala še nekaj časa, saj se pri prodaji spet zapleta. FOTO: Mavric Pivk
Odpri galerijo
Gradbena jama na območju Tobačne bo očitno zevala še nekaj časa, saj se pri prodaji spet zapleta. FOTO: Mavric Pivk

Čeprav sta avstrijska družba EWO-Bauträger in stečajni upravitelj Imosa-G Grega Erman pred kratkim že sklenila pogodbo za nakup kompleksa Tobačne, je do pravnomočnosti prodaje očitno še daleč. »Ker izbrani kupec ni v celoti sprejel pogojev prodaje, kot jih je opredelil stečajni upravitelj, se sodišče ne bi smelo strinjati s prodajo,« ugotavljajo v Odvetniški družbi Čeferin.

Kompleks 49 nepremičnin na območju med Tržaško in Bleiweisovo, ki se je tokrat prodajal že šestič, očitno še ne bo prodan. Spomnimo, da je stečajni upravitelj propadlega Imosa-G Grega Erman do 20. junija na razpis za zbiranje zavezujočih ponudb prejel pet ponudb, med njimi pa izbral celovško nepremičninsko družbo EWO-Bauträger. Avstrijski kupci so za Tobačno ponudili 25 milijonov evrov, z upraviteljem pa tudi že sklenili kupoprodajno ponudbo.

Največ, kar 36,2 milijona evrov je ponudila nemška družba VG Dienstleistungen slovensko-nemškega poslovneža Vincenca Grabnarja, vendar niso predložili bančnega jamstva. Med kupci je bila tudi družba Montenegro Tours, ki je bila pripravljena odšteti 23,6 milijona evrov, a tudi ta ponudba je bila izločena, saj ni bila vplačana varščina oziroma bančna garancija. Družba KPL pa je, tako kot na zadnji prodaji, za nepremičnine ponudila 23,1 milijona evrov.


Zakaj gredo odvetniki nad upravitelja?


Že po objavi stečajnega upravitelja o izbranem kupcu Tobačne so nas nekateri strokovnjaki opozorili, da so to skrivnostni kupci iz sosednje Avstrije, ki nimajo niti spletne strani niti elektronskega naslova. Kaže, da bodo Avstrijcem nakup zdaj preprečili Čeferinovi odvetniki, sicer pravni zastopniki KPL, ki zaradi nepravilnosti v razpisu pripravljajo tožbo proti upravitelju Ermanu.

»V tožbi bomo sodišče opozorili na številne nepravilnosti v postopku zbiranja ponudb in prodaje. Izbrani kupec namreč ni v celoti sprejel pogojev prodaje, kot jih je opredelil stečajni upravitelj. Ocenjujemo, da njegova ponudba ni bila najugodnejša in k takšni ponudbi sodišče ne bi smelo dati soglasja. Pri odobritvi kupoprodajne pogodbe bo namreč moralo sodišče izpolnjevati pogoje najboljšega poplačila upnikov stečajnega dolžnika,« so pojasnili v Odvetniški družbi Čeferin. Namen tožbe torej je, da prepreči sodne odobritve kupoprodajne pogodbe. Stečajni upravitelj Grega Erman se na naša vprašanja ni odzval.


Avstrijci očitno niso najboljši kupci


Iz dokumentov, ki smo jih pridobili, je razvidno, da je bila avstrijska ponudba nepopolna. Njihovo bančno jamstvo v vrednosti 1,15 milijona evrov je bilo priloženo naknadno, poleg tega ni bila ožigosana, ni imela priloženih pooblastil podpisnikov, v njej tudi ni bilo dokazil, da je ponudnik sposoben pridobiti lastninsko pravico v Sloveniji.

Avstrijski kupec kot tuja pravna oseba tudi ni predložil izpisa iz uradnega registra ali druge evidence iz države, v kateri ima sedež, iz katere bi bili razvidni podatki in naslov družbe ter oseb, ki so upravičene zastopati ponudnika. »Avstrijski EWO-Bauträger ni sprejel pogojev prodaje, saj kot pravni subjekt ni davčni zavezanec v Sloveniji,« piše v dokumentu. To pomeni, da niso dali izjave, da bodo plačali tudi 22-odstotni DDV, zato bo očitno moral DDV plačati stečajni dolžnik.

Ponudba avstrijskih kupcev je bila torej slabša od drugih in ni znašala 25 milijonov evrov, ampak 19,5 milijona evrov. Ali se bo postopek prodaje torej ponovil, bo znano šele po odločitvi ljubljanskega okrožnega sodišča, vendar ne prej kot po sodnih počitnicah, torej sredi prihodnjega meseca.

Komentarji: