Center Rog vrača v mesto kreativno proizvodnjo

Ljubljanski svetniki o občinskem proračunu in številnih prostorskih dokumentih.
Fotografija: Polovica vseh točk na zadnji seji mestnega sveta je bila namenjena prostorskim dokumentom. FOTO: Črt Piksi/Delo
Odpri galerijo
Polovica vseh točk na zadnji seji mestnega sveta je bila namenjena prostorskim dokumentom. FOTO: Črt Piksi/Delo

Neplačana parkirnina oziroma nepravilno parkiranje in vožnja s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad se bodo v bližnji prihodnosti podražili, so na današnji zadnji redni seji ljubljanskega mestnega sveta v tem mandatu sklenili svetniki. Tako bo za enosmerno vožnjo z vzpenjačo treba namesto 2,20 evra odšteti 3,30 evra, za povratno pa namesto štirih šest evrov.

Brezplačne vožnje z vzpenjačo za upokojence niso predvidene, je pa župan Zoran Janković napovedal, da resno razmišljajo o vstopnini za Ljubljanski grad, katerega obisk je zdaj brezplačen. A ob uvedbi vstopnine bi uvedli tudi letne vstopnice za Ljubljančane, ki bi za 12 evrov lahko vstopili v vse grajske prostore in se na grajski hrib tudi povzpeli z vzpenjačo.

Glavna točka tokratne seje so bili sicer proračunski dokumenti. Tako prihodki kot odhodki letošnjega proračuna se bodo z rebalansom zmanjšali: prihodki s 463 milijonov evrov na 433 milijonov evrov in odhodki s 463 na 438 milijonov evrov. V obratni smeri pa naj bi šle z rebalansom številke prihodnje leto: prihodki s 444 milijonov evrov na 467 milijonov evrov in odhodki s 441 milijonov evrov na 469 milijonov evrov. Letošnji primanjkljaj naj bi tako z dobrih dvajset tisočakov skočil na dobre štiri milijone evrov, prihodnje leto pa naj bi namesto doslej zapisanih treh milijonov presežka mestni proračun beležil 1,5 milijona evrov primanjkljaja.

Manj za naložbe

Največja skupina proračunskih odhodkov so naložbe. Obseg investicijskih odhodkov je v proračunu znašal 205,6 milijonov evrov, v rebalansu pa se načrtujejo v višini 164,6 milijonov evrov, kar glede na sprejeti proračun predstavlja zmanjšanje kar za 41,0 milijonov evrov. Druga načrtovana največja skupina proračunskih odhodkov so v MOL tekoči transferji, ki se nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. V sprejetem proračunu so bili zapisani v skupni višini 178,0 milijonov evrov, v rebalansu proračuna se višina transferjev povečuje na 193,8 milijonov evrov in so tako višji od investicijskih odhodkov.

Na nekaj vprašanj in pomislekov v proračunski razpravi je Zoran Janković takoj odgovoril. O morebitnem državnem odkupu Plečnikovega stadiona (od Pečečnikovega BŠP, MOL in OKS) ni še nič novega, je pa predviden sestanek z novo kulturno ministrico Asto Vrečko; prejšnji minister Vasko Simoniti je po županovih navedbah ponujal 18 milijonov evrov. Kanal C0 bo po županovem prepričanju zgrajen. Za zamudo pri gradnji nadomestnega zdravstvenega doma v Novih Jaršah so posredno krivi kar stanovalci sami, saj dve leti ni bilo soglasja za gradnjo. V ljubljanskem otroškem letovišču v Špadićih pri Poreču, ki bo naprodaj, po županovih besedah zdaj žal ni več ljubljanskih otrok.

Stanovanjski sklad

Svetniki so sprejeli tudi rebalansa finančnih načrtov mestnega stanovanjskega sklada (JSS MOL) za letošnje in prihodnje leto. Direktor JSS MOL Sašo Rink, ki po oceni (tudi opozicijskih) svetnic in svetnikov odlično vodi sklad, si zasluži maksimalno nagrado za delovno uspešnost. Sicer pa je JSS MOL zaključil z gradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša II. s 156 stanovanjskimi enotami, zaključuje pa obnovo, legalizacijo in ureditev stanovanjskih enot v obstoječi soseski Cesta španskih borcev. V stanovanjski soseski Zelena jama bo mestni sklad pridobil 88 stanovanjskih enot. Projekti Zelena jama Zvezna, Mestni kare Povšetova, Novi center, Rakova jelša I, ob Cesti dveh cesarjev, projekt Zavetišča za brezdomce in projekt gradnje neprofitnih stanovanj v vrzeli ob Resljevi cesti so na različnih stopnjah.

Svetniki so potrdili petletno strategijo razvoja Centra Rog, njegova direktorica Renata Zamida pa je ob tem dejala, da se z obnovljenim Rogom v središče mesta vrača proizvodna dejavnost, saj bo deloval kot javni in sodobni izdelovalniški prostor 21. stoletja, namenjen širokemu krogu uporabnikov, s poudarkom na oblikovanju, arhitekturi, inženirstvu, urbanem rokodelstvu, izdelovalništvu ter uporabnih umetnostih. Z letno članarino, po višini podobno kot je članarina za Mestno knjižnico (15 evrov), ki bo imela v Rogu tudi svojo enoto, bo moč sodelovati pri vseh dejavnostih. Mojca Škrinjar, SDS, je bila navdušena nad programom in predstavitvijo in je projekt označila kot eno najsvetlejših točk tega mandata.

Prostorski dokumenti

Polovica točk predvidoma zadnje redne seje ljubljanskega mestnega sveta je bila namenjena razpravi in sprejemanju različnih prostorskih aktov, kar je svetnike SDS nekoliko zmotilo in so se vzdržali vseh glasovanj. Župan Zoran Janković je pred tem vodji svetniške skupine Igorju Horvatu odvzel besedo, ko je ta želel razpravljati o prevelikem številu dokumentov in posledično skromnemu času za primerno razpravo. Ob zaključku seje pa je župan pojasnil, da na občini delajo s polno paro, ne glede na to, da se tekoči mandat zaključuje.

Na zadnji seji mestnega sveta v sedanji sestavi so bili potrjeni številni prostorski dokumenti in rebalans občinskega proračuna za letos in prihodnje leto. FOTO: Črt Piksi/Delo
Na zadnji seji mestnega sveta v sedanji sestavi so bili potrjeni številni prostorski dokumenti in rebalans občinskega proračuna za letos in prihodnje leto. FOTO: Črt Piksi/Delo

Svetniki so tako potrdili možnost za individualno odstopanje pri ureditvi industrijske ceste za distribucijski center Spara v koridorju zbirne ceste med Letališko in Zaloško. Na pripombe svetnikov o zadržkih sosednjih lastnikov je župan Zoran Janković odgovoril, da se je z lastniki zemljišč sestal in da bo dostop do njihovih zemljišč možen tudi med gradnjo povezovalne ceste. Kemijski inštitut bo na svoji lokaciji nasproti kopališča Kolezija lahko prenovil in dogradil stavbni fond, primeren za vgradnjo visokotehnološke opreme, in zgradil podzemne garaže za zaposlene.

V trikotniku med Brnčičevo in Štajersko bosta zrasla poslovno-trgovska objekta, obnovljeno pa bo tudi (dislocirano) križišče med Brnčičevo in Cesto na Brod. Na južni strani Ljubljane je ob Barjanski načrtovana gradnja trgovskega središča. Podžupan Janez Koželj je na pripombe, da je trgovskih centrov v Ljubljani že preveč, dejal, da gre urbanistično za izjemno premišljeno pobudo, saj je v okolici predvideno vrtno mesto Sibirija, župan Janković pa je še dodal, da je tudi Rakova Jelša brez trgovine. Tudi v razpravi o spremembah na Dolgem mostu, kjer sta ob Cesti v Gorice, južno od avtoceste in severno od Malega grabna predvideni dve sedemetažni poslovno-trgovsko-gostinski stavbi, tudi s hotelom, je Koželj dejal, da bi bil primeren avtocestni hotel in da gre za zanimivo, drugačno arhitekturo.

Še ena do stometrska stolpnica

V Šiški se bo lahko nekoliko spremenilo nakupovalno središče Aleja, njena okolica in prometni režim. Tako bo sama Aleja lahko dozidana, do stometrska stolpnica (s podzemnimi garažami) v kotu med Celovško in servisno cesto ob severni obvoznici pa naj bi bila ovalna. Obstoječi objekt ob obvoznici (zavarovalnica, trgovina z avtomobili) bo mogoče nadgraditi ali podreti in zgraditi do sedemetažno novogradnjo s podzemno garažo. Janez Koželj je povedal, da je imel pristojni odbor nekaj pripomb, in sicer, da je treba spoštovati PST (Pot spominov in tovarištva) in da bi kazalo razmisliti, ali ni predvidenih že preveč garažnih mest. Mojca Škrinjar je pripomnila, da ljudje že negodujejo nad višino najvišje stanovanjske stolpnice pred Celovškimi dvori, da pa garaž ni dovolj, posebej za stanovalce na zahodni strani Celovške. A je Janković dejal, da je garažnih mest že dovolj, v Celovških dvorih je še oddaja tudi JSS MOL.

Med Šišensko, Vodnikovo in Šišenskim hribom s prometno navezavo na Bizjanova, Pod hruško, Za vasjo in Pod hribom v Zgornji Šiški je načrtovana gradnja stavb z oskrbovanimi stanovanji. Na Ilovici, med Peruzzijevo in Jurčkovo, bo lahko zraslo osem stanovanjskih stolpičev s skupnim pokritim parkiriščem v pritličju in zeleno ploščadjo v višini 1. nadstropja. Po besedah Janeza Koželja gre za inovativno pozidavo, pokritje parkirnih površin pa je po njegovih besedah urbanistični in arhitekturni presežek.

Nove eno- in dvostanovanjske hiše bodo lahko zrasle tudi pod Šmarno goro, pri njihovem umeščanju v prostor pa so pripravljavci že upoštevali pripombe stanovalcev, ki so se združili v civilni iniciativi, o nekaterih prometnih rešitvah – zaprtje Rocenske ulice ali nova povezovalna cesta – pa bo odločitev padla, ko bo svoje pripombe dala tamkajšnja Policijska akademija.

Preberite še:

Komentarji: