Novih 57 mestnih vrtičkov je na Grbi

Mestna občina ponuja že 824 različno velikih vrtičkov
Fotografija: Na Rakovi jelši je še več kot tretjina vrtičkov neoddanih FOTO Aleš Stergar/Delo
Odpri galerijo
Na Rakovi jelši je še več kot tretjina vrtičkov neoddanih FOTO Aleš Stergar/Delo

Tik pred prvim letošnjim snegom je ljubljanska mestna občina objavila razpis za oddajo 57 vrtičkov na novem vrtičkarsem območju na Grbi, tako da se bo skupno število vseh uradnih mestnih vrtičkov povišalo na 824. V zadnjih dneh starega leta je začela MOL tudi z zbiranjem ponudb za najem ali zakup še 120 vrtičkov od 320 na Rakovi jelši.

Koliko je neuradnih delno urejenih vrtičkov po različnih njivah in travnikih v okolici prestolnice, verjetno ne vedo niti na zemljiški knjigi. Vsekakor se je o njih veliko govorilo predvsem takrat, ko se je občina lotila urejanja – na primer na levem bregu Save v Črnučah ali v neposredni soseščini Žal, kjer je danes lepo urejen Šmartinski park.


Novi vrtički na Grbi


Na Grbi bodo vrtički na razgledni točki, na koncu slepe Puhtejeve ulice, blizu Poti spominov in tovarištva ter tako idealni za prebivalce blokov na Grbi in Grbini. Vrtički so različnih velikosti, najmanjši meri vsega 34 površinskih metrov, največji 79; največ, 42, jih bo velikih od 48 do 52 kvadratnih metrov. Na ograjenem območju stojijo skupne lope, vsak zakupnik dobi ob sklenitvi zakupnega razmerja v uporabo omarico za shranjevanje orodja. Sestavni del vrtičkarskega območja je sadovnjak z 38 sadnimi drevesi, tam je tudi učni medoviti vrt, ki je namenjen vsem zakupnikom.

Letna zakupnina je 0,70 evra za kvadratni meter, poleg tega pa plačujejo zakupniki še sorazmerni del obratovalnih stroškov in stroškov rednega vzdrževanja. Na objavi za oddajo vrtičkov na Grbi je datum 15. januar 2019, rok za pisno zbiranje ponudb pa je 21 dni od dneva objave razpisa na spletni strani MOL. Če bo prijavljenih več, se bodo prijave točkovale, merila pa so doba stalnega bivališča v Mestni občini Ljubljana in oddaljenost od vrtičkarskega območja; v primeru enakega števila točk pa bodo zakupniki izžrebani. (Obrazci in navodila so na voljo na http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave.)


Rakova jelša


Na Rakovi jelši je v nadaljevanju Barjanske ceste oziroma priključka z barjanske avtoceste skupaj 320 vrtičkov, ki so veliki od 25 do 75 kvadratnih metrov. Zanje je bilo v zadnjih dveh letih povpraševanje za zakup (tako kot povsod v Ljubljani za nedoločen čas) precej manjše od ponudbe – tako je še vedno na voljo 120 vrtičkov, razpis pa je odprt do oddaje vseh vrtičkov na tem območju. Ponudbe, prispele do zadnjega delovnega dne v tekočem mesecu, bodo na občini odpirali vsak prvi torek v naslednjem mesecu – letošnje januarske 5. februarja 2019.


Glinškova, Dravlje, BS, Štepanjsko, Vič


Ob Kamniški progi nasproti Glinškove ploščadi je skupaj 258 vrtičkov, razen enega so veliki od 43 do 79 kvadratnih metrov. V bežigrajski soseski (BS) je ob Vojkovi cesti v severnem delu 16 vrtičkov v velikosti od 48 do 63 kvadratnih metrov, na južnem pa 48 vrtičkov v velikosti od 47 do 85 površinskih metrov. Znotraj tega območja so sadna drevesa in grmovnice, kjer se vrtičkarji lahko posladkajo s sadjem, na severnem delu, ob PST, je javni sadovnjak, ki je dostopen vsem občanom. In končno je ob cesti Iga Grudna na Viču 60 vrtičkov različnih velikosti, od 20 do 73 površinskih metrov.

V Dravljah je ​​​​​​ ob Pečnikovi in Regentovi cesti 51 vrtičkov, ki so veliki od 50 do 121 kvadratnih metrov, na vsaki parceli pa je tudi lesena lopa, pravi mali vikend. Lesene lope so tudi na 81 do 128 kvadratnih metrih velikih 14 vrtičkih v Štepanjskem naselju ob Grubarjevem prekopu. Na vrtičkih, kjer so tudi lope, je letna najemnina višja, evro na meter.

Komentarji: