Športna dvorana Mengeš je Štebetova talka

Mengeški župan za zastoj pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za dvorano krivi civilno iniciativo občinskega svetnika.
Fotografija: Gorenjska cesta med Mengšem in Topolami bo prenovljena do konca prihodnjega tedna. FOTO: Janez Petkovšek
Odpri galerijo
Gorenjska cesta med Mengšem in Topolami bo prenovljena do konca prihodnjega tedna. FOTO: Janez Petkovšek

Mengeš – Mengeško občino je kot investitorico maloenergijske športne dvorane nedavno presenetil dopis upravne enote, da v kratkem še ne more pričakovati potrditve gradbenega dovoljenja. Od civilne iniciative Mengeš je namreč upravna enota 10. maja prejela zahtevo, da jo v postopek vključi kot stransko udeleženko.

Župan Franc Jerič, ki je bil prepričan, da je s potrditvijo projekta na občinskem svetu (zanj je glasovalo 17 od 19 svetnikov) dobil zeleno luč za oddajo vloge za gradbeno dovoljenje, je na včerajšnji izredni tiskovni konferenci dejal, da je občina »ujetnica civilne iniciative«, za katero stoji občinski svetnik Tomaž Štebe. Tako Jerič kot direktor občinske uprave Urban Kolar sta prepričana, da Štebe sploh ne bi smel biti stranka v postopku, saj da ne gre za ad hoc ustanovljeno civilno iniciativo, ki bi zastopala širši javni interes, temveč za peščico ljudi z njegove liste (Civilna iniciativa – Radi imamo Megeš, Loko, Topole, Dobeno), katere edini zastopnik v občinskem svetu je prav on. Trdita celo, da zlorablja institut civilne iniciative v politične namene in da se jim »dogaja drugi tir Vilija Kovačiča«.


Zamuda neizbežna


Čeprav je občina vlogo za gradbeno dovoljenje na upravno enoto oddala 23. aprila, se bojita, da bi lahko Štebetova zahteva pomenila precejšnjo zamudo pri začetku gradnje težko pričakovane športne dvorane. Menita sicer, da bo zavržena ali zavrnjena kot neutemeljena, lahko pa bi sledila pritožba in v primeru ponovne zavrnitve ali zavržbe zahteve še upravni spor. Tako bi izgubili več dragocenih mesecev, primernih za gradnjo, prav tako rezerviranih 900.000 evrov iz ekosklada.

Na občini so bili zato prisiljeni potrditi rebalans proračuna in drugačno dinamiko porabe denarja za gradnjo športne dvorane. Letos bo za ta namen namesto dveh milijonov rezerviranih le 350 tisočakov. Za prihodnje leto so v načrtih razvojnih programov vsoto povišali z 1,35 na 2,5 milijona, v letu 2020 pa bo treba zagotoviti še 1,94 milijona evrov. Hkrati bo 1,57 milijona, že privarčevanih za dvorano, ostalo rezerviranih na posebnem delu računa.

Na tiskovni konferenci sta sodelovala tudi ravnatelj osnovne šole Milan Burkeljca in častni meščan Jože Mlakar. Prvi je dejal, da bo zaradi Štebeta brez dvorane dlje od načrtovanega ostalo kar 800 učencev, drugi pa, da bo za proste termine v njej prikrajšanih še več sto članov občinskih športnih društev. Mlakar je celo pripomnil, da Štebe vedno minira ta ali oni projekt in da je celo v svoji ulici nasprotoval ureditvi igrišča, ki so ga z lastnim denarjem uredili sosedje.


Štebetova pojasnila


Tomaž Štebe nam je poslal dopisa, iz katerih je razvidno, da civilna iniciativa Mengeš opozarja upravno enoto, da želi sodelovati v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, ker meni, da poskuša občina s predvidenim posegom nesorazmerno in neprimerno poseči v grajeno javno dobro mengeškega mestnega parka. Prav tako oporeka pravilnosti projekta za telovadnico. To območje bi morali po njegovem urejati s podrobnim občinskim prostorskim načrtom, ki ga ni, naložbo pa da bi lahko uvrstili v načrt razvojnih programov občine le skladno z metodologijo oziroma dokumentom identifikacije investicijskega programa glede lokacije študije različic.

Upravna enota je Štebeta pozvala, naj vlogo dopolni glede statusa civilne iniciative, in ta je 21. maja to tudi storil. Kdaj bo o njej odločila, je težko napovedati, si pa na občini želijo, da bi jo čim prej zavrgla.


Obvoznica in ceste


Župan je novinarjem predstavil tudi nekaj pozitivnih premikov na komunalno-cestnem področju občine. Tako bodo 7. junija odprli prenovljeno Ropretovo cesto, ki je bila v nižinskih naseljih doslej edina brez kanalizacije. S tem so sklenili 11-letno obdobje, v katerem so brez kohezijskih sredstev zgradili kar 40 odstotkov manjkajoče kanalizacije po občini. V prihodnjih proračunih je tako le še ureditev hribovitega naselja Dobeno, kjer pa bodo zaradi premajhnega števila hiš raje gradili male čistilne naprave.

Konec prihodnjega tedna naj bi bila končana tudi preplastitev nekaj sto metrov dolgega odseka Gorenjske ceste od Pavovca do konca obrtno-industrijske cone pri Topolah. Med Komendo in Mengšem bo tako ostal nepreplasten le kratek odsek, kjer se bo v prihodnosti nanjo priključila mengeška obvoznica. Poltretji milijon evrov vreden nedokončani odsek od Mengša do Topol (tam bo tudi novo krožišče) bo država začela graditi poleti, končala pa naj bi ga do konca leta.

Komentarji: