Ureditev gameljske gramoznice in obvoznice

Dostop do gramoznice, ki jo bodo zasuli z viškom zemljine, ki bo nastal pri protipoplavnih ukrepih, bi bil lahko začetek obvoznice
Fotografija: Dovoz do gramoznice je logičen začetek obvoznice. FOTO Jože Suhadolnik/Delo
Odpri galerijo
Dovoz do gramoznice je logičen začetek obvoznice. FOTO Jože Suhadolnik/Delo

V Zgornjih Gameljnah so lani v središču naselja podrli eno hišo in tako na okrog četrtkilometrskem odseku omogočili normalen dvosmerni promet. Kljub temu posegu so Gameljne še vedno ozko grlo, urediti bi bilo treba še vsaj kilometer vozišča, predvsem pa poskrbeti za pločnik. Končna rešitev bi bila obvoznica.

V vseh treh naseljih, in sicer v Zgornjih, Srednjih in Spodnjih Gameljnah, je lani živelo 1821 prebivalcev, okoli dve petini vseh v četrtni skupnosti Šmarna gora. Predsednik sveta četrtne skupnosti Primož Burgar pravi, da je skozi Gameljne tudi veliko tranzita. Nenazadnje je ena od idej o razbremenjevanju prometa na severnem delu prestolnice tudi razbremenilna prometnica na levem bregu Save. Idealna priložnost za gradnjo gameljske obvoznice bi lahko bilo zakopavanje tamkajšnje gramoznice.

Lani je bil namreč že uveljavljen odlok o sanaciji degradiranega in neurejenega prostora Gramoznice Gameljne, po katerem naj bi jo zasuli z viškom zemljine, ki bo nastal pri protipoplavnih ukrepih v jugozahodnem delu Ljubljane. Pogoj za izvedbo tega projekta je ureditev začasne dovozne poti do gramoznice z zahodne strani, pravzaprav neposredno od avtocestnega priključka Šmartno, kjer dejansko že obstaja poljska (tudi sprehajalna) pot.


Dvesto tovornjakov na dan


Burgar pravi, da bo takrat po tej začasni dovozni poti vozilo dvesto tovornjakov na dan. Predvideti je mogoče, da bo prometnica primerno utrjena. Odlok že določa, kako bosta potekala odvoz in dovoz materiala, kakšna bosta dopustni čas izvajanja del in ureditev prometne površine. Investitor sanacije gramoznice, ki naj bi bila zaključena do konca leta 2022, je Direkcija RS za vode (DRSV). Ta bo predvidoma tudi investitor začasne dovozne poti.

V odgovoru na svetniško vprašanje Mojce Škrinjar o sanaciji gramoznice in ureditvi obvoznice so v MOL zapisali, da začasna dovozna pot pretežno poteka po delu trase načrtovane obvozne ceste južno od Gameljn, ki je okvirno že opredeljena v veljavnem mestnem prostorskem načrtu (OPN). Od šmartinskega avtocestnega priključka naj bi potekala južno od Zgornjih in Srednjih Gameljn, torej po približni trasi dovozne poti do gramoznice, na vzhodni strani pa naj bi se na obstoječo cesto priključila v Spodnjih Gameljnah. Najmanj moteča bi verjetno bila priključitev jugovzhodno od ribogojnice. Obvoznica je načrtovana kot dvopasovnica s površinami za pešce in kolesarje.

Primož Burgar pravi, da bi bila obvoznica rešitev predvsem za Gameljne. Posebej, ko se bo poselilo 20 hektarov zemljišča nekdanje tovarne pletenin Rašica, ki je po OPN zazidljivo zemljišče. Čeprav OPPN še ni narejen, pa menda višjih stavb, stolpnic, tam ne bo. Vsekakor pa bo nastala nova poselitev, z novimi prebivalci in novimi težavami, zato je prometna ureditev Gameljn pomembna.


Poplavna varnost


Težave bodo seveda s pridobivanjem zemljišč – že pri urejanju začasne dovozne poti. Na področju gramoznice je največji lastnik država, DRSV pa je po navedbah občine že posredoval pobudo za ureditev lastniškega stanja na območju dovozne ceste. Za samo obvoznico pa je vse še odprto. Gre tudi za kmetijska zemljišča, saj je v Gameljnah deset kmetij. In čeprav imajo v četrtni skupnosti po Burgarjevih besedah pristne medsebojne odnose, in kljub želji vseh, da zelenega pasu med Šmarno goro in Rašico na eni ter Savo na drugi strani ne bi preveč pozidali, pri umeščanju prometnice brez zapletov ne bo šlo.

Obvoznica je vsaj posredno povezana tudi s poplavno varnostjo Gameljn, kjer bi bilo za rešitev vasi potrebnih kar 22 ukrepov. Burgar opozarja, da so nekatere hiše pod vodo vsako leto. V Gameljščico, katere obrežje je delno pozidano, se zaradi spremembe klime zlivajo hudourniške vode, poleg tega pa visoka Sava preprečuje normalen odtok manjših vodotokov.

Komentarji: