V Športni dvorani Domžale za atlete ni več prostora

V kleti namesto telovadnice dvigovalcev uteži predvideni shrambe in dvigalo, zanje pa občina ne najde nadomestnih prostorov
Fotografija: Težkoatletski klub Domžale po desetletjih dela v Športni dvorani Domžale ostaja brez telovadnice. Foto Igor Mali
Odpri galerijo
Težkoatletski klub Domžale po desetletjih dela v Športni dvorani Domžale ostaja brez telovadnice. Foto Igor Mali

Domžale – Občina Domžale je za letos predvidela obnovo vhoda, dela pritličnih in kletnih prostorov v Športni dvorani Domžale. Čeprav naj bi dela začeli izvajati že sredi poletja, pa Težkoatletskemu klubu Domžale (TAK) vse doslej ni našla nadomestnih prostorov. A od njega kljub temu zahteva, naj kletni prostor izprazni najkasneje do 23. julija.

Dvigovalci uteži so odpoved s trimesečnim rokom za izpraznitev prostorov dobili 23. aprila, kar jih je presenetilo, saj so novo pogodbo o najemu 136 kvadratnih metrov velikega kletnega prostora z Zavodom za šport Domžale podpisali januarja letos. Še bolj pa to, da se po prenovi dela športne dvorane ne bi nikdar več vrnili v prostore, v katerih so trenirali in tekmovali od leta 1970. Vse doslej so namreč vedeli le, da bo občina v okviru investicijskega vzdrževanja prenovila povsem zastarele in dotrajane sanitarije, garderobe in kopalnice, preuredila posamezne dostope in skladiščne prostore oziroma uredila manjkajočo infrastrukturo (dvigalo, centralno ogrevanje ...).

Še v začetku letošnjega aprila, ko so se v prostorih kluba sestali z Urošem Križaničem, direktorjem Zavoda za šport Domžale, domžalskim vodjem oddelka za investicije Iztokom Obrezo in arhitektko Mojco Hribar, ni bilo govora o morebitni trajni selitvi, temveč le o prenovi in celo širitvi dotrajanega klubskega prostora. Ter da bodo po prenovi sklenili novo pogodbo, po kateri bi morali plačevati najemnino in obratovalne stroške.
Pogled na zahodni del Športne dvorane Domžale, ki ga bodo prenovili od kleti do pritličja. Foto Igor Mali
Pogled na zahodni del Športne dvorane Domžale, ki ga bodo prenovili od kleti do pritličja. Foto Igor Mali

Le dan po odpovedi sta se predstavnika TAK Ivan Peterca in Jernej Orešek sestala s Križaničem in ta jima je pojasnil, da njihove prostore potrebujejo za skladišče galerije nad njimi. Direktorica Kulturnega doma Franca Bernika Cveta Zalokar, ki skrbi za omenjeno galerijo, je povedala, da bi sicer radi imeli skladišče zanjo, a ne na račun tega, da bi zaradi njega svoje vadbene prostore izgubil dolgoletni domžalski klub. Brez skladišča bi lahko delovali tudi naprej. Sami bi potrebovali le centralno ogrevanje, ki ga zdaj ni, modernejša svetila in lastne sanitarije za obiskovalce razstav ali kulturnih prireditev. Je pa opozorila, da je pri dokončnem oblikovanju arhitekturnih rešitev, povezanih z galerijo, niso povabili niti na pogovor, kaj šele, da bi poslušali njene predloge. Ali da bi jo obvestili, kdaj naj bi začeli prenovo in koliko časa ne bodo mogli uporabljati galerije.


Skrivnostni načrt


Čeprav je Delo na občino dvakrat naslovilo prošnjo za končni načrt preureditve Športne dvorane Domžale, nam ga ta ni predstavila. Poslala je le številko javnega naročila male vrednosti, s katerim na portalu javnih naročil že od 4. maja išče izvajalca del. Prav tako pa je že od 7. junija jasno, da se nanj ni prijavil nihče oziroma so vse ponudbe zavrnili. Kar pomeni, da bo treba postopek ponoviti in da bi lahko domžalskim težkoatletom zavod preklical odpoved oziroma podaljšal rok, do katerega morajo izprazniti prostore – denimo do trenutka, ko bo izbran izvajalec. Sploh, ker zavod oziroma občina še nista našla nadomestnih prostorov za TAK.

Ne gre niti pozabiti, da je v rebalansu letošnjega proračuna v okviru investicijskega vzdrževanja objektov zapisala, da izvedbo obnove vhoda v Športno dvorano Domžale prenaša iz leta 2017 v to leto, da bo letos zagotovila ustrezne prostore za preselitev športnikov iz TAK in da bo obnovila vhod šele po izpraznitvi kletnih prostorov, v katerih ti delujejo. Prav tako pa, da bo letos sklenila dogovor o nadomestnem objektu, kamor bi težkoatlete preselili. Dopustili so sicer možnost, da jih glede na razpoložljive možnosti vrnejo v obnovljene prostore oziroma zanje zgradijo nove. Podžupanja Renata Kosec pa jim je na sestanku 16. oktobra lani celo obljubila, da jim bo občina v primeru nujne selitve kluba zagotovila nadomestne prostore in da je v proračunu za ta namen rezervirala 100 tisočakov.


Iskanje rešitev


Jernej Orešek, član TAK, nam je poslal obsežno dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je klub doslej predlagal več objektov, v katere bi jih lahko preselili začasno ali za stalno, prav tako pa več lokacij na občinski zemlji, kjer bi jim lahko postavili nadomestni zidani ali montažni objekt.
Jernej Orešek, član TAK Domžale. Foto: Igor Mali
Jernej Orešek, član TAK Domžale. Foto: Igor Mali

Tako so predlagali, da bi jim nadomestno utežarno zgradili v Športnem parku Domžale na zelenici ob teniških igriščih, ki bi ga lahko uporabljalo več društev (težkoatleti, atleti, skakalci, smučarji, člani klubov borilnih veščin, ragbijaši ...), ob domžalskem bazenskem kompleksu, v športnem parku na Viru (ob Mlinščici), jih kupili ali najeli v centru Fit-Fit ob Karantanski, v nekdanji upravni stavbi Farme Ihan, v nekdanjem objektu družbe Pelati, pa v nekdanji tovarni Univerzale. A občina je odgovorila, da nobena od rešitev ni primerna in izvedljiva.

Zato je TAK 24. maja poslal novo lokacijo, to je v Študi, kjer naj bi občina prihodnje leto zgradila dom krajanov in gasilski dom. Klub se ne bi branil niti prostorov, ki bi jih občina uredila v prazni domžalski parkirni hiši nasproti objekta SPB 1. Najboljša rešitev pa bi bila gradnja vzhodne tribune na domžalskem stadionu, saj bi sanitarije, garderobe, pomožne vadbene in skladiščne prostore lahko nogometašem in atletom uredili hkrati. Prvi bi zadostili tudi zahtevam za organizacijo nogometnih tekem na mednarodni ravni. Žal se o tej večmilijonski naložbi v Domžalah že desetletja le govori, izvede pa ne.


Brezbrižnost?


Čeprav vodstvo TAK Domžale opozarja, da bi odpoved najemne pogodbe brez nadomestnih prostorov za klub, ki deluje že od leta 1963, lahko pomenila njegov propad oziroma konec njegove navzočnosti v olimpijskem dviganju uteži, pa ne občine ne zavoda za šport to očitno ne skrbi. Uroš Križanič, direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, je namreč zapisal, da ima »vsako društvo odgovornost in nalogo, da se organizira in poišče primerne pogoje za delo ter v primeru, da ni lastnik objekta, tudi plača uporabnino«. V primeru TAK Domžale pogreša »sodelovanje panožne športe zveze, ki bi prav tako lahko aktivno pomagala pri iskanju rešitev z iskanjem objekta ali nižanju stroškov uporabe pri najemu. Občina športnemu društvu ni dolžna zgraditi objekta iz javnih sredstev, a pripomore pri pripravi strategije športnih objektov tudi dejstvo, koliko mladih otrok iz Domžal lahko uporablja takšen objekt za vadbo. Prek razpisa za sofinanciranje športnih programov zelo pomaga, saj so merila za razdelitev sredstev jasna in transparentno razdeli ta sredstva, ki so za občino, ki ni mestna, zelo velika«.

Komentarji: