Zaradi prostorske stiske v vrtcu bodo gradili

V Šentvidu pri Stični bodo zgradili nov vrtec z osmimi oddelki. Ministrstvo nobeni občini ni izdalo opozorila.
Fotografija: Novi vrtec v Šentvidu pri Stični bo precej zmanjšal število odklonjenih vrtčevskih otrok. Arhiv: Občina Ivančna Gorica
Odpri galerijo
Novi vrtec v Šentvidu pri Stični bo precej zmanjšal število odklonjenih vrtčevskih otrok. Arhiv: Občina Ivančna Gorica

Po podpisu pogodbe, ki jo je vodstvo ivanške občine sklenilo z izbranim izvajalcem, je včeraj novomeško podjetje GPI Tehnika začelo pripravljala dela za gradnjo osemoddelčnega vrtca v Šentvidu pri Stični. Naložba nizkoenergetskega objekta bo vredna 4,2 milijona evrov, od tega bo država prispevala 920.000 evrov, pol milijona evrov pa bo primaknil Eko sklad. Po besedah župana Dušana Strnada gre za prednostni projekt ivanške občine, ki bo rešil problematiko odklonjenih vrtčevskih otrok.

V Vzgojno varstveni zavod (VVZ) Ivančna Gorica je v letošnjem šolskem letu v 38 oddelkih na desetih lokacijah vključenih 716 malčkov. Tudi nadomestni prostori v osnovnih šolah na Krki, v Stični in v Šentvidu pri Stični niso povsem odpravili prostorskih težav vrtcev, ki zadnja leta pestijo ivanško občino. Zaradi prostorske stiske je bilo v tem šolskem letu odklonjenih 122 malčkov prvega in drugega starostnega obdobja, v lanskem šolskem letu 194 in tudi v šolskem letu 2019/20 ni bilo dovolj vrtčevskega prostora za 194 malčkov.

Ravnateljica vrtca Branka Kovaček ne ve, ali bo novogradnja povsem odpravila prostorsko stisko, zagotovo pa bo novi vrtec, ki bo odprt jeseni, v primerjavi s preteklimi leti precej zmanjšal število odklonjenih otrok. Župan Strnad je v odgovoru zapisal, da je šentviški vrtčevski projekt zasnovan tako, da bo v primeru večjega povpraševanja po institucionalnem varstvu mogoče zgraditi prizidek za dodatne štiri vrtčevske oddelke. Ivanška občina je ob ustanovitvi leta 1995 štela okoli 12.000 prebivalcev, zdaj jih šteje dobrih 17.000. K povečevanju števila prebivalcev prispevajo predvsem dolenjska avtocesta, bližina Ljubljane in obrtno-industrijske cone, ki jih je lokalna skupnost določila ob cestni in železniški prometnici.

»Starši morajo izraziti interes«

Zakon o vrtcih v 10. členu določa, da v primeru, če na območju občine stalnega prebivališča staršev ni vrtca, ki izvaja javno službo, oziroma vrtec nima prostih mest, starši pa izrazijo interes za vključitev v vrtec tolikšnega števila otrok, da bi se v skladu s standardi in normativi oblikoval en oddelek, je lokalna skupnost dolžna najkasneje v 30 dneh začeti postopek za zagotovitev dodatnih prostih mest v javnem vrtcu ali razpisati koncesijo. Glede omenjenega člena zakona so na šolskem ministrstvu za Delo opozorili, da zakonska določba nalaga navedeno obveznost le občini stalnega prebivališča staršev in da je ta obveznost občini naložena le ob pogoju, da so »starši občini izrazili interes za vključitev otroka v javni vrtec«.

Novi vrtec v Šentvidu pri Stični bo precej zmanjšal število odklonjenih vrtčevskih otrok. Arhiv: Občina Ivančna Gorica
Novi vrtec v Šentvidu pri Stični bo precej zmanjšal število odklonjenih vrtčevskih otrok. Arhiv: Občina Ivančna Gorica

Podrobneje je postopek določen v uredbi o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Uradni list št. 63/99). »Ministrstvo ni bilo seznanjeno z nobenim primerom morebitnih opustitvenih ravnanj posamezne občine, zato nobeni občini ni izdalo opozorila,« so odgovorili s šolskega ministrstva na naše vprašanje, katerim občinam v osrednjeslovenski regiji je bilo v tem šolskem letu izdano opozorilo oziroma odločba, da morajo glede na določilo zakona o vrtcih zagotoviti dovolj vrtčevskega prostora. Župan Strnad je povedal, da je občina lani podelila koncesijo zasebnemu vrtcu Pod lipo in pred tem še vrtcu Ribniček. V občini deluje tudi vrtec Montessori, vendar vse zmogljivosti še zmeraj ne zadostujejo, zato so se odločili za novogradnjo v Šentvidu pri Stični.

Rešitev vrtci s koncesijo

Pri ivanških sosedih v grosupeljski občini, ki se je pred dobrim desetletjem spopadala z velikim številom odklonjenih vrtčevskih otrok, so problem rešili z novogradnjo in s podelitvijo koncesij zasebnim vrtcem Kobacaj, Jurček, Sonček, Malček in Biba, tako v zadnjih nekaj letih nimajo težav s prostorsko stisko.

Direktor občinske uprave Dušan Hočevar je povedal, da opažajo celo upad vpisa otrok ter da so odklonjeni predvsem otroci iz drugih občin in malčki, ki ne izpolnjujejo enajstmesečnega starostnega pogoja za vpis. V letošnjem šolskem letu je bilo odklonjenih 79 otrok, od tega jih 51 ni izpolnjevalo starostnega pogoja, 17 odklonjenih otrok pa je imelo stalno bivališče v drugih občinah. Lani septembra so odklonili enajst otrok, ki so ustrezali pogojem vpisa.

Komentarji: