Zbirnemu centru v Dolskem krajani nasprotujejo

Domačini se spominjajo nenadzorovanega odlaganja odpadkov na zemljiščih v lasti Energoplana.
Fotografija: Ob robu poslovne cone bo Trgograd zamenjal dotrajani vodovod, razširil cesto in pločnik. FOTO: Bojan Rajšek/Delo
Odpri galerijo
Ob robu poslovne cone bo Trgograd zamenjal dotrajani vodovod, razširil cesto in pločnik. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Prebivalci Dolskega nasprotujejo občinski nameri za vzpostavitev zbirnega centra za komunalne odpadke na delu poslovne cone v Dolskem, sicer v lasti litijskega Trgograda. Smetišča nočejo pred svojim pragom, saj se bojijo smradu in tudi čezmernega prometa. Nedavno je v dolskem kulturnem domu že potekal sestanek občinskega vodstva s predstavniki civilne iniciative, na katerem so se navzoči temeljito seznanili s projektom. A končne odločitve o prepotrebni občinski naložbi niso sprejeli.

Dolska občina je začasno uredila zbirni center v Kamnici, kamor njihovi občani lahko pripeljejo in odložijo kosovni odpad in ostale komunalne odpadke, vendar pa je v skladu s prostorskim aktom na tem območju predvidena gradnja doma starejših občanov, ki naj bi se v zasebni iniciativi začela prihodnje leto. Do takrat pa je treba poiskati novo lokacijo, na kateri bodo v zabojnikih zbirali odpadno embalažo, papir, steklo, odpadno električno in elektronsko opremo ter zeleni odrez.

Slabe izkušnje z odpadki

Bojazen civilne iniciative, ki nasprotuje zbirnemu centru v delu poslovne cone, ni iz trte izvita, saj je vzroke za nasprotovanje treba iskati na samem začetku tega projekta. Občinski svetniki so leta 2008 z odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) določili območje poslovno-obrtne cone zahodno od Dolskega in dovolili gradnjo petih objektov, visokih do 16 metrov. Namesto obljubljene gradnje objektov, za kar so se takrat zanimala ljubljanska podjetja Medex in med drugim tudi Merit, je zemljišče ob lokalni cesti Dolsko–Dol pri Ljubljani leta 2010 začelo postajati velika deponija vseh vrst odpadkov.

Zbirni center v Kamnici morajo prihodnje leto preseliti na novo lokacijo. FOTO: Bojan Rajšek/Delo
Zbirni center v Kamnici morajo prihodnje leto preseliti na novo lokacijo. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Lastnica zemljišč je bila družba Energoplan, ki je po rušenju kompleksa Slovin dobrih 28.000 kubičnih metrov gradbenih odpadkov – s pridobljenim okoljevarstvenim dovoljenjem Agencije za okolje (Arso) – odložila na svojih zemljiščih. Takrat so nekateri domačini temu ostro nasprotovali, saj so namesto poslovnih objektov in obljubljenih delovnih mest v neposredno bližino domov dobili odpadni gradbeni material in vse ostale vrste odpadkov, ki so jih ljudje odlagali iz bližnje in daljne okolice.

Trgograd bo poslovno cono prodal

Družba Energoplan je kasneje zašla v likvidnostne težave, temu je sledila prisilna poravnava, vendar so pred tem zemljišče komunalno opremili in odpadke, kot je povedal direktor dolske občinske uprave Rok Prevc, tudi odstranili. Poslovna cona s površino 6,5 hektarja je nato prešla v last Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), na dražbi pa so jo za 3,5 milijona evrov prodali litijskemu gradbenemu podjetju Trgograd kot najboljšemu ponudniku.

Župan občine Dol pri Ljubljani Željko Savič je obljubil, da bodo pomagali, kolikor bodo mogli.
Župan občine Dol pri Ljubljani Željko Savič je obljubil, da bodo pomagali, kolikor bodo mogli.

Andrej Poglajen, direktor Trgograda, je dejal, da so za komunalno ureditev poslovne cone pridobili uporabno dovoljenje in da vloge za spremembo prostorskega akta za to območje ne bodo posredovali na občino Dol pri Ljubljani. »Vsa zemljišča na območju poslovne cone bomo prodali,« napoveduje Poglajen. Ob robu poslovne cone pa v dolžini enega kilometra poteka zamenjava dotrajanih vodovodnih cevi, razširitev ceste in pločnika ter tudi ureditev za odvodnjavanje meteornih voda. Projekt izvaja Trgograd, vrednost naložbe znaša dobrih 900.000 evrov, je povedal dolski župan Željko Savič.

Župan z vaškimi odbori

Rok Prevc pravi, da so za odkup približno 3000 kvadratnih metrov zemljišča za postavitev zbirnega centra potekali pogovori z novimi lastniki. A zaradi nasprotovanja dela javnosti do končne odločitve o nakupu ni prišlo. »Nasprotnikom tega objekta poskušamo dopovedati, da ne gre za smetišče, ampak za urejeno odlagališče, iz katerega se ne bodo širile neprijetne vonjave. Postavili bi okoli 15 kontejnerjev, v katere se ne bi smeli odlagati nevarni, ampak zgolj komunalni odpadki. Občina je ljudem obljubila, da bodo strokovne službe poskušale najti drugo zemljišče, kar pa ne bo lahko delo, saj je občina prostorsko zelo omejena,« je povedal Prevc.

Hkrati je izrazil upanje, da so prebivalcem Dolskega uspešno pojasnili ekološki projekt, zato občinsko vodstvo ne pričakuje nadaljnjih zapletov. Župan Savič pa pravi, da bo imel prihodnjo sredo, 5. oktobra, sestanek z vsemi vaškimi odbori, na katerem bodo poskušali najti lokacijo za zbirni center, ki bo družbeno sprejemljiv in ljudi ne bo jezil.

Komentarji: