Čas za pripombe k novemu prostorskemu načrtu Izole

Prihodnji ponedeljek bo izolska občina javno razgrnila predlog krovnega prostorskega dokumenta - občinskega prostorskega načrta.
Fotografija: Izola FOTO: Jaka Ivancic
Odpri galerijo
Izola FOTO: Jaka Ivancic

Izola bo prva občina v slovenski Istri, ki bo prihodnji ponedeljek javno razgrnila predlog občinskega prostorskega načrta. Na ogled bo vse do 11. julija letos, zainteresirani pa bodo lahko v tem času podali pripombe in predloge. Predstavili ga bodo v prostorih občinske uprave na Postojnski ulici 3 ter v prostorih krajevnih skupnosti v Kortah, Livadah in Jagodju-Dobrava. Organizirani bosta tudi javni obravnavi, in sicer v torek, 18. junija, v Art kinu Odeon, in v sredo, 26. junija, v dvorani Zadružnega doma Korte, obe s pričetkom ob 16. uri. Na javnih obravnavah bosta pripravljavec in izdelovalec podala podrobnejše obrazložitve in pojasnila o vsebini občinskega prostorskega načrta in razgrnjenemu gradivu.

Izolski občinski svetniki so dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta v prvi obravnavi sprejeli lani julija. Nov prostorski dokument bo določal območja in usmeritve, ki so pomembna za razvoj občine, poleg tega pa bo obravnaval tudi številne vloge posameznih pobudnikov za spremembe pogojev gradnje ter razvojne pobude na posameznih zemljiščih. S tem bodo na občini nadomestili obstoječa družbena plana iz leta 1986 in ukinili stare prostorske ureditvene pogoje. Predlog je objavljen tudi v digitalni obliki na spletni strani izolske občine.

Največja načrtovana širitev Izole se nanaša na pozidavo dodatnih zemljišč v Jagodju do hitre ceste, kjer so predvidene predvsem enostanovanjske hiše, v načrtovanem obsegu desetih hektarov. Zaokrožili in nekoliko razširili naj bi še naselji Malija in Korte, vsako za šest hektarov. Območja, ki jih zadevajo širitveni načrti, so na kmetijskih zemljiščih, ki jih bodo v dogovoru s skladom kmetijskih zemljišč in gozdov prekategorizirali v stavbne.

Skupaj gre za okoli 35 hektarov kmetijskih površin, za katere bodo v občini priskrbeli nadomestna zemljišča, in sicer na območju zaraščenih nekdanjih njiv, kjer je danes gozd. To so površine, ki so v bližini obstoječih kmetijskih zemljišč, predvsem v izolskem amfiteatru, nad hitro cesto proti Portorožu.

Komentarji: