Daljše mestne proge v Celju

Župan Bojan Šrot je dogovor z avtobusnim prevoznikom Nomagom začasno podaljšal, v petih mesecih prodali za 80.000 evrov vozovnic
Fotografija: Nakupovalna proga Celebusa med Ostrožnim, Lavo in Mariborsko cesto bo namesto v eni smeri po novem v obeh smereh zavila do konca Nove vasi. FOTO: Brane Piano
Odpri galerijo
Nakupovalna proga Celebusa med Ostrožnim, Lavo in Mariborsko cesto bo namesto v eni smeri po novem v obeh smereh zavila do konca Nove vasi. FOTO: Brane Piano

Celje – Konec julija je potekla polletna pogodba z Nomagom za izvajanje javnega potniškega prometa v Celju, za kar je občina prevozniku obljubila 372.000 evrov. Župan Bojan Šrot je Nomagu v teh dneh pogodbo za tri mesece podaljšal, jeseni pa bo objavil novo javno naročilo za oddajo koncesije. Kako se je do zdaj obnesel prvič uveden in plačljiv javni mestni potniški promet v Celju in kakšne spremembe se obetajo konec avgusta?

»Pogodbo smo skladno z razpisnimi pogoji in osnovno pogodbo podaljšali za polovico trajanja koncesije, to je za tri mesece,« je povedala tiskovna predstavnica Mojca Grušovnik. Občina je v petih mesecih – podatke imajo do konca junija – zaradi prodaje vozovnic pogodbeni znesek zmanjšala za 79.791 evrov, za še 12.500 evrov pa na račun oglasnih prihodkov Nomaga s prodajo reklamnih površin na avtobusih. »Ti prihodki zmanjšajo finančno obveznost občine,« je pojasnila Grušovnikova.

Podaljšane proge

Za prihodnje tri mesece ter do izbire novega ali istega koncesionarja bodo stroški proračuna višji, saj bodo na predlog številnih občanov proge podaljšali in dodali dve novi. To bosta proga v Zagrad, ob prazniku spomina na mrtve pa bodo avtobusi začasno vozili še na mestno pokopališče. Že 26. avgusta pa bosta občina in Nomago na željo občanov podaljšala nekatere sedanje linije.

Tako bodo avtobusi na plin namesto samo do Ostrožnega imeli nekoliko odmaknjeno postajo tudi pri letnem kopališču na Ljubljanski cesti, linija do Nove vasi bo podaljšana do Lokrovca, linija do Hudinja pa bo podaljšana do gostišča Medved v Škofji vasi. Tako imenovana nakupovalna proga med Ostrožnim, Lavo in Mariborsko cesto bo namesto v eni smeri od takrat v obeh smereh zavila do konca Nove vasi. Ob prireditvah že zdaj na Stari grad vozi avtobus z železniški postaje.
Junija je Celebus, kakor mestni javni potniški promet imenujejo, na petih linijah prepeljal 15.152 potnikov.

Komentarji: