Proti cesti in obračališču še učiteljski zbor

Mestna občina Celje pripombe na prostorski načrt pri Osnovni šoli Frana Roša še proučuje, učenci pa so posneli video o drevesih, ki jih ne bodo dali brez boja.
Fotografija: Pešpot, po kateri hodijo otroci v šolo, bi po predlogu prostorskega načrta postala dovozna cesta za nove hiše. FOTO: Špela Kuralt/Delo
Odpri galerijo
Pešpot, po kateri hodijo otroci v šolo, bi po predlogu prostorskega načrta postala dovozna cesta za nove hiše. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Sosedje Osnovne šole Frana Roša v Celju nasprotujejo predlaganemu občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu, ki na to območje umešča tri nove stanovanjske hiše, zanje pa dovozno cesto z obračališčem. Oglasil se je tudi učiteljski zbor šole, ki od mestnega sveta zahteva, da predlaganega prostorskega načrta ne sprejme, saj je škodljiv za šolo, ki ima na tem delu tudi gozdiček. Na občini trdijo, da gozdiček ne bo okrnjen, v šoli pa temu ne verjamejo.

Sosedje, ki jim predlagane spremembe prinašajo širšo dovozno cesto mimo hiš, so že na javni razgrnitvi sredi maja opozorili, da je izbrani teren za gradnjo neprimeren, saj je zelo strm. Da gre za zelo plazovito območje, hkrati pa jih skrbi, da se bo promet zelo povečal. Prav zato na občini načrtujejo obračališče, da ne bi nastal žep. Kot je na javni obravnavi dejala predstavnica občine Alenka Cizej, so pridobili strokovno mnenje, da se promet zaradi nove ceste ne bo bistveno povečal.

image_alt
Sosedje proti novi cesti ob šoli


V vsakem primeru bodo s tem posegli v prostor bližnje šole. Območje, ki ga z novim prostorskim načrtom urejajo, je zdaj precej idilično z veliko zelenja in gozdičkom, kjer se otroci igrajo in učijo. Tod vodi tudi šolska pot, ki se iz Travniške nadaljuje po stopnicah na to območje. Po predlaganem načrtu bi stopnice podrli in teren zravnali. Z načrtom se ne strinja ravnateljica OŠ Frana Roša Nataša Gajšek Ključarič: »S tem se posega v prostor, ki je namenjen igri in učenju. Tu smo ob 40-letnici šole uredili medovito učno pot in uredili učilnico na prostem, kar je v tem času še posebno pomembno. Težave vidimo tudi na področju varnosti. Tu hodijo otroci, ni ne pločnika ne kolesarske steze. Če bo tu obračališče, bo to zelo nevarno.«

Učenci, učitelji in starši hočejo zavarovati gozdiček ob Osnovni šoli Frana Roša. Na občini sicer trdijo, da gozdiček ni ogrožen, a v šoli opozarjajo, da bo poseg gotovo večji, saj bo pri gradnji do tu treba nekako priti. FOTO: Špela Kuralt/Delo
Učenci, učitelji in starši hočejo zavarovati gozdiček ob Osnovni šoli Frana Roša. Na občini sicer trdijo, da gozdiček ni ogrožen, a v šoli opozarjajo, da bo poseg gotovo večji, saj bo pri gradnji do tu treba nekako priti. FOTO: Špela Kuralt/Delo


Učenci in učitelji na istem bregu


Učitelji so bili z načrtom seznanjeni (pre)pozno, da bi dali pripombe. So pa poslali dopis celjskemu mestnemu svetu, ki bo načrt sprejemal. Zapisali so, da čutijo, »kot bi nam s poseganjem v gozdiček in na druge površine okoli šole, rušili del naše šole, našo zeleno učilnico, ki jo uporabljamo vsak dan«. Učiteljica Maja Skakić je za Delo povedala, da bo poseg v prostor velik. »Gradbišče bo gotovo večje, kot bosta pozneje obračališče in tudi cesta. To ne bo varno. Konec leta smo z otroki naredili film o tem gozdičku in napisali so sporočila, ki nam jih dajejo drevesa,« je dejala. Proti predlagani ureditvi sta tudi svet staršev in svet zavoda.Z občine so odgovorili, da so prejeli pripombe občanov, vodstva OŠ Frana Roša in mestne četrti: »Pripombe bomo proučili in jih po možnosti čim bolj tudi upoštevali.« Dodali so, da so seznanjeni s pismom učiteljskega zbora: »Želimo poudariti, da v vseh postopkih priprav občinskih podrobnih prostorskih načrtov sledimo pripombam, ki načrtovane ukrepe izboljšujejo.« Gradnja se bo lahko začela, če bo načrt sprejet in ko bo pridobljeno gradbeno dovoljenje, so še odgovorili z občine. »Gozdiček, ki sodi v ureditveno območje osnovne šole, po predvidenem načrtu ne bo okrnjen.« Ravnateljica opozarja: »To ni res! Poglejte načrt! Problem bo namreč dostava. Saj tudi do nas kombi komaj pride, kaj šele kaj drugega.« Otroci so v filmu vsem jasno sporočili: »Radi imamo naš gozdiček!«

Komentarji: