Sanirali most in vzeli zemljo

Lastnice zemljišča hočejo odškodnino in opozarjajo na nepravilnosti pri projektu, ki jih občina zanika.
Fotografija: Vida Klemenšek na delu ceste, kjer je potekal obvoz. Z občino se že dve leti pregovarjajo o odškodnini in kupnini. FOTO: Špela Kuralt/Delo
Odpri galerijo
Vida Klemenšek na delu ceste, kjer je potekal obvoz. Z občino se že dve leti pregovarjajo o odškodnini in kupnini. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Po neurju leta 2017 je občina Solčava sanirala usad na hudourniku Klobaša, kjer so visoke vode že leta ogrožale družino Klemenšek, ki živi neposredno ob hudourniku, in tudi druge hiše dolvodno. Občina je postavila nov most, med gradnjo je bilo v uporabi zemljišče družine Klemenšek, nekaj jim ga je sanacija tudi trajno odvzela. Dve leti si z občino že dopisujejo, a rešitve ni.

»Veseli smo sanacije. Ampak občina je naju z mamo in najin življenjski prostor podcenjevala,« pravi ena od treh solastnic Marija Klemenšek. Pojasnjuje, da so del njihovega zemljišča uporabili za obvoz, tovornjaki so povzročili razpoke na hiši, na koncu so jima trajno odvzeli tudi skupaj tri kvadratne metre, ki jih občina (še) ni odkupila. Z materjo Vido ju je prizadelo, da jima projekta nikoli niso prav predstavili in sta za predstavitev izvedeli mimogrede, pisno nista dobili ničesar. »Zdi se mi, da hočejo malega človeka stisniti do kraja. Najhuje pa je bilo, da so potem neki ljudje hodili na vrata in me spraševali: 'Kdaj boš pa most urihtala?' Kot da sva midve krivi.«

image_alt
Občine loči od milijardne zadolženosti le še korak


Obrnili sta se na pravnika Ivana Andreja Krbavca, ki je občino v zadnjih dveh letih zasul s pisanji, obvestil številne institucije, tudi različne inšpekcije in računsko sodišče. Opozoril je, da projekt ni dobil gradbenega dovoljenja in ne uporabnega dovoljenja, kar so nam na Upravni enoti Mozirje potrdili. Na inšpektoratu za okolje in prostor pa so pojasnili, da je šlo za vzdrževalna dela v javno korist, zato gradbeno dovoljenje ni potrebno.
 

Občina: Vse po predpisih


Županja Solčave Katarina Prelesnik trdi, da ni res, da sta za predstavitev projekta izvedeli mimogrede: »Smo majhna občina in tu gre za osebni odnos, nismo vabili pisno. Napaka pa je bila, da nismo dali zapisnika s podpisi pri prvem srečanju.« Zapisala je, da so se težave začele, ko so spomladi leta 2019 začeli delati na terenu: »Sestankov, srečanj, dogovarjanj je bilo veliko. Poskušali smo se približati vsem željam lastnikov sosednjih parcel in hkrati zagotoviti izvedbo skladno s soglasji soglasodajalcev.« Po projektu bi obvoz lahko uredili tudi drugje, a se drugi lastniki niso strinjali. »Takrat bi družina Klemenšek lahko vse ustavila, pa ni,« je jasen Krbavac.

image_alt
Manjši kraji ostajajo brez pošt, bank in bankomatov


Prelesnikova pravi, da nikoli ni rekla, da morebitne odškodnine občina ne bo plačala, da pa je bila hiša že prej razpokana in da družina Klemenšek do zdaj niso dali nobenega zahtevka. Krbavac odgovarja, da mora ponudbo dati občina, vsekakor pa zahtevajo notarsko overjeno kupoprodajno pogodbo za odvzeto zemljišče in služnost, saj je po zemljišču družine Klemenšek speljana meteorna kanalizacija. Pričakuje, da bo škodo na stavbah ocenil sodni cenilec.

Županja je zapisala, da je bil projekt izveden skladno z zakonodajo in vsemi soglasji, v pripravi je le še elaborat prometne ureditve. Je pa Krbavac projekt poslal v pregled Inženirski zbornici Slovenije (IZS), ki je ugotovila več nepravilnosti. Opozorili so, da je tehnološki načrt izdelal pooblaščeni inženir gozdarstva, ki za to ni kompetenten, načrt pa ne vsebuje statičnih in hidravličnih izračunov, zato »obstaja dvom o varnosti in trajnosti konstrukcije. Dvom o trajnosti in odpornosti konstrukcije sledi tudi iz pomanjkljivih, tu in tam tudi napačnih specifikacij betonov in jeklene armature v projektu, kot tudi iz zasnove vodnogospodarskih ureditev na območju premostitve zaradi umanjkanja podrobnejših hidravličnih preveritev projektnih rešitev.« Delovna skupina v IZS bo projekt natančneje proučila in pripravila seznam napak ter podala prijavo disciplinskemu tožilcu.

Komentarji: