Kako med seboj povezati različne generacije?

Odgovarja Urška Rožič, koordinatorica Društva koroški medgeneracijski center KMC Ravne na Koroškem.
Fotografija: Delavnice, namenjene vseživljenjskemu učenju in medgeneracijskemu prenosu znanja, izvajajo skupaj z otroki iz vrtca in osnovnih šol. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Odpri galerijo
Delavnice, namenjene vseživljenjskemu učenju in medgeneracijskemu prenosu znanja, izvajajo skupaj z otroki iz vrtca in osnovnih šol. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Koliko uporabnikov ima društvo Koroški medgeneracijski center KMC Ravne na Koroškem?

Društvo KMC ima 323 registriranih članov, od tega 90 rednih, ki na aktivnosti prihajajo večkrat na dan. Uporabniki so predvsem upokojenci, stari v povprečju 68 let. KMC deluje od leta 2014, delno ga financira občina, večji del denarja pa pridobivamo s prijavami na različne razpise.

Kaj je njegov temeljni namen?

Center je nastal na pobudo občine, ki je v sodelovanje pri ustanavljanju povabila društvo upokojencev in Koroški dom starostnikov. Od ideje in povabila k sodelovanju smo se skoraj leto dni pogovarjali ter idejni program predstavljali različnim skupinam  v občini. Program smo sproti dopolnjevali, spreminjali, predvsem pa upoštevali in vnašali želje in ideje občanov in občank.

»Program Razdeljevanja viškov hrane poteka skozi vse leto, od ponedeljka do petka, od 19.30 do 22.30. V letu 2022 smo imeli približno 100 uporabnikov, podatki iz preteklih let pa kažejo na trend večanja njihovega števila, prav tako opažamo večje zanimanje donatorjev za donacijo hrane,« je povedala Urška Rožič. FOTO: osebni arhiv
»Program Razdeljevanja viškov hrane poteka skozi vse leto, od ponedeljka do petka, od 19.30 do 22.30. V letu 2022 smo imeli približno 100 uporabnikov, podatki iz preteklih let pa kažejo na trend večanja njihovega števila, prav tako opažamo večje zanimanje donatorjev za donacijo hrane,« je povedala Urška Rožič. FOTO: osebni arhiv

Temeljni namen so preventiva in aktivnosti, ki omogočajo opolnomočenje posameznikov, dvig kakovosti življenja, kot je lajšanje socialnih in psihosocialnih stisk in težav, izboljšanje psihofizične kondicije starejših ter zdravstvenega, sociološkega in socialnega položaja. Namen je tudi poskrbeti za integracijo ranljivih ciljnih skupin in preprečiti socialno izključenost, okrepiti povezovanje javnih institucij, nevladnih organizacij in občin v posamezni geografski enoti.                                  

Društvo je dobitnik priznanja za posebne dosežke, ki jih je podelila predsednica republike v natečaju Naj prostovoljec/prostovoljka leta 2022, za spodbujanje prostovoljstva na Koroškem. Koliko prostovoljcev sodeluje?

Na natečaj Naj prostovoljec/-ka vsako leto prijavimo prostovoljke, letos so prejele priznanje za posebne dosežke, za izjemno vzpodbujanje prostovoljstva na Koroškem prek svojega raznolikega dela v našem centru. Njihovo delo je pomembno vplivalo na vzpostavljanje povezav med različnimi generacijami in spodbujanje prostovoljnega dela na regionalni ravni. S svojim nesebičnim prizadevanjem in zavidljivim številom ur prostovoljnega dela so ustvarile trajne pozitivne učinke na skupnost, podirale kar nekaj rekordov in pokazale pomembnost prostovoljstva v oblikovanju boljše družbe.

V KMC deluje več kot 20 prostovoljcev, predvsem žensk iz občine Ravne na Koroškem, ki vodijo različne aktivnosti, povprečna starost je 66 let. Aktivnosti vodijo v dnevnih, tedenskih in mesečnih ritmih. Učno pomoč za učenke in učence OŠ vodi na primer upokojena učiteljica v sodelovanju z dijaki Gimnazije Ravne in Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec, glasbeno skupino Koroški mix vodi zborovodkinja, medgeneracijski atelje vodi akademska slikarka …

Kakšne vrste povezav so se pri vašem delu vzpostavile med različnimi generacijami?

KMC ponuja možnost novih povezav in novih socialnih mrež med vsemi generacijami na osebni ravni ter med različnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami.  Posebnost našega centra je odlično sodelovanje z vsemi institucijami in organizacijami v občini in tudi širše. Izpostaviti moramo sodelovanje z vrtcem, osnovnimi in srednjimi šolami ter ostalimi organizacijami v občini.

Kateri so vaši najpomembnejši projekti?

V prvih letih smo izvajali enoletne programe, prijavljene na MDDSZ, to so programi za starejše in aktivnosti dnevnega centra, mladinski programi in prostovoljsko delo mladih. Preko LAS-a Mežiške doline je bil financiran tečaj Oskrbe pomoči potrebnega svojca. S tečajem smo usposobili prostovoljce in sorodnike, ki so danes že izvajalci neformalne oskrbe.

V letih od 2017 do 2018 smo izvajali projekt »Odziv v instituciji in skupnosti – Izobraževanje in ozaveščanje za obvladovanje demence v letih 2017 in 2018«, prijavljen na ministrstvu za zdravje. Namen je bil informiranje širše lokalne skupnosti o tem, kaj je demenca, kako ravnati z osebami z demenco in kakšna je preventiva. Od leta 2017 do septembra 2021 smo sodelovali v projektu Večgeneracijski center »Dogaja se! Center aktivnosti Koroške«, ki je deloval pod okriljem MDDSZ in je bil sofinanciran iz evropskega socialnega sklada. Projekt je združeval pester nabor aktivnosti, ki so omogočale dvig kakovosti življenja posameznikom, hkrati pa je zagotavljal vsestransko lokacijsko, časovno in finančno dostopnost, saj so bili programi brezplačni, ponudba pa je bila zagotovljena na širšem območju regije. Del vsebin smo izvajali tudi v medgeneracijskem centru Mežici in Črna na Koroškem.

KARIKATURA: Marko Kočevar
KARIKATURA: Marko Kočevar

Trenutno organiziramo rekreativne aktivnosti, delavnice, namenjene razvijanju in ohranjanju zdravega življenjskega sloga, pogovorne skupine, predavanja, tečaje tujih jezikov, ustvarjalne, kreativne in umetniške delavnice, kulinarične ter druge aktivnosti in dogodke. Delavnice, namenjene vseživljenjskemu učenju in medgeneracijskemu prenosu znanja, izvajamo skupaj z otroki iz vrtca in osnovnih šol.

Od leta 2018 do 2020 smo izvajali pilotni projekt dolgotrajne oskrbe in brezplačne storitve dolgotrajne oskrbe 50 občanom občine Ravne na Koroškem. Te so jim bile v pomoč pri osnovnih dnevnih in gospodinjskih opravilih, negi telesa, med njimi so bile storitve, ki jih izvajajo fizioterapevti, delovni terapevti … V tretji fazi projekta smo začeli vpeljevati tudi nove storitve na področju podpornih tehnologij, in sicer e-oskrbe ter telemedicine – razvijanje načinov hitre pomoči v primeru padcev.

Program Razdeljevanja viškov hrane poteka skozi vse leto, od ponedeljka do petka, od 19.30 do 22.30. V letu 2022 smo imeli približno 100 uporabnikov, podatki iz preteklih let pa kažejo na trend večanja njihovega števila, prav tako opažamo večje zanimanje donatorjev za donacijo hrane. Letos smo program razširili še na oddelke z zamrznjenimi živili, za kar smo lani z donacijo že prejeli zamrzovalno omaro.

Kako lahko uporabniki pridejo do vas?

Vsak, ki želi, se lahko udeleži vsakega dogodka in aktivnosti ter nekaj časa obiskuje KMC, da ugotovi, ali bo še naprej uporabnik in bo postal član KMC. Prav tako smo veseli vsakega prostovoljca, ki se z ekipo KMC dogovori, katero aktivnost bo izvajal – odvisno od njegove želje in znanja ter potreb v KMC.

 

Preberite še:

Komentarji: