Kako zamenjati preveliko stanovanje za manjše?

Odgovarja Mojca Hilj Trivič, vodja službe za javni najem stanovanj pri Stanovanjskem skladu RS.
Fotografija: Pri Stanovanjskem skladu RS od letos deluje služba za javni najem stanovanj, katere namen je tudi medgeneracijska pomoč in izmenjava stanovanj. FOTO: Blaž Samec/Delo
Odpri galerijo
Pri Stanovanjskem skladu RS od letos deluje služba za javni najem stanovanj, katere namen je tudi medgeneracijska pomoč in izmenjava stanovanj. FOTO: Blaž Samec/Delo

Od letos deluje pri Stanovanjskem skladu RS služba za javni najem stanovanj. Njen namen je tudi medgeneracijska pomoč in izmenjava stanovanj. Kakšno pomoč pri tem ponujate?

Res je. Služba želi pristopiti tudi k reševanju stisk starejših, ki živijo sami v prevelikih ali neustreznih stanovanjih in/ali energetsko neučinkovitih hišah, kar je zanje lahko veliko finančno in socialno breme. Starejšim od 65 let, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev oskrbovanega stanovanja, ponujamo možnost prijave na naše razpise za oskrbovana stanovanja. Na njih imajo prednost prosilci, ki bodo svoje stanovanje oddali v najem Stanovanjskemu skladu RS v okviru javne najemne službe.

Javnost, predvsem starejši, je še vedno premalo seznanjena s to možnostjo, zato bodo v prihodnjih mesecih informiranju namenili več poudarka, pravi Mojca Hilj Trivič. FOTO: osebni arhiv
Javnost, predvsem starejši, je še vedno premalo seznanjena s to možnostjo, zato bodo v prihodnjih mesecih informiranju namenili več poudarka, pravi Mojca Hilj Trivič. FOTO: osebni arhiv

Mnogi starejši bi radi zamenjali preveliko stanovanje ali hišo in se odselili v manjše stanovanje, oskrbovano stanovanje ali dom za starejše. Kakšno pomoč lahko dobijo pri vas oziroma kako poteka postopek?

Sklad ponuja starejšim, ki oddajo svojo nepremičnino za potrebe javnega najema v okviru javne najemne službe, prednost pri razpisu za oskrbovano stanovanje. S tem pridobimo nepremičnino, ki je na primer primernejša za bivanje mlajše družine, medtem ko starejšemu omogočimo kakovostnejše prebivanje v manjšem, energetsko učinkovitem in predvsem zanj ustreznejšem stanovanju.

Veliko starejših živi v velikih hišah in stanovanjih, ki jih težko vzdržujejo, mladim družinam z otroki pa ne uspe dobiti stanovanja, ker so cene najema ali nakupa previsoke. Ali se na vas obrne veliko starejših in mlajših s takšnimi težavami?

Od letošnjega januarja, ko sta začeli veljati določba o delovanju javne najemne službe in uredba o izvajanju javnega najema ter je bila ustanovljena služba za javni najem stanovanj, se je na stanovanjski sklad obrnilo veliko število interesentov, več kot 70 posameznikov, med njimi tudi starejših, čeprav presenetljivo v manjšem številu, kot smo pričakovali in si želimo. Menimo, da je javnost, predvsem starejši, še vedno premalo seznanjena s to možnostjo, in bomo zato v prihodnjih mesecih informiranju dali več poudarka. Želimo si približati ta produkt ravno starejši populaciji, ki je ključna za tako imenovano medgeneracijsko izmenjavo, saj jih, kakor ste tudi sami ugotovili, na eni strani izjemno veliko prebiva samih v prevelikih in neustreznih nepremičninah, na drugi strani pa imamo veliko mladih družin, ki na trgu iščejo ustrezen dom, pa ga zaradi previsokih najemnin ali prodajnih cen ne najdejo.

Karikatura: Marko Kočevar
Karikatura: Marko Kočevar

Koliko takšnih zamenjav ste že izvedli?

Zdaj imamo v obdelavi eno zamenjavo, pri kateri želi gospa zamenjati svoje preveliko stanovanje za oskrbovano.

Ali je za starejše, ki bi jih zanimala zamenjava, na voljo dovolj primernih stanovanj?

Trenutno ima stanovanjski sklad na voljo oskrbovana stanovanja v dveh soseskah, skupno jih je 52, 25 v Ljubljani in 27 v Slovenj Gradcu. Končuje se gradnja 60 oskrbovanih stanovanj v Mariboru, kjer bodo prav tako imeli pri najemu prednost posamezniki, ki bodo zainteresirani za zamenjavo.

Kako ocenjujete primernost stanovanj za starejše?

Soseske oskrbovanih stanovanj, ki jih stanovanjski sklad ponuja na trgu, so zelo kakovostno oblikovane in zgrajene po najvišjih pričakovanih standardih za tovrstne gradnje ter ponujajo najemnikom bistveno več udobja in varnosti, kot ju morda imajo v lastni nepremičnini.

Preberite še:

Komentarji: