Pomoč starejšim po prebolelem covidu-19

Srebrna nit poziva k rehabilitaciji starejših, ki so preboleli koronavirusno bolezen, tako tistih v domovih za starejše kot doma.
Fotografija: Dajmo priložnost tistim, ki so bolezen preboleli, da se celovito rehabilitirajo in uživajo dostojno starost, pravijo v Srebrni niti. FOTO: Leon Vidic/Delo
Odpri galerijo
Dajmo priložnost tistim, ki so bolezen preboleli, da se celovito rehabilitirajo in uživajo dostojno starost, pravijo v Srebrni niti. FOTO: Leon Vidic/Delo

V združenju za dostojno starost Srebrna nit predlagajo, da zdravstvena stroka v sodelovanju s fizioterapevti, kineziologi, delovnimi terapevti, kliničnimi psihologi in prehranskimi strokovnjaki pripravi celovit načrt rehabilitacije po preboleli koronavirusni bolezni v domovih za starejše, pa tudi pri tistih, ki živijo doma.

»Preveč starejših je že umrlo zaradi okužbe s koronavirusom, dajmo priložnost tistim, ki so bolezen preboleli, da se celovito rehabilitirajo in uživajo dostojno starost,« so zapisali v javnem pismu, ki so ga naslovili na predsednika vlade, ministra za zdravje in za delo, razširjeni strokovni kolegij za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Skupnost social­nih zavodov Slovenije (SSZS) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).


Velikokrat hude posledice


»Zdravstvena stroka poroča, da so posledice po prebolelem covidu-19 hude in da lahko prihaja do ponovnih hospitalizacij in nepopravljivih zdravstvenih posledic. Zasledili smo pred­log, da bi državljanom, ki so preboleli okužbo s covidom-19, omogočili rehabilitacijo v zdravilišču,« pravi predsednica Srebrne niti Biserka Marolt Meden.

Na ZZZS so potrdili, da v sodelovanju z ministrstvom za zdravje in medicinsko stroko potekajo pogovori o uvedbi novega programa podaljšane obravnave oziroma rehabilitacije bolnika po prebolelem covidu-19, ki bi ga lahko izvajala zdravilišča. Na ZZZS menijo, da je treba takšne spremembe uvesti z interventnim zakonom. Natančno je treba opredeliti strokovne smernice oziroma klinično pot za obravnavo bolnikov, mrežo izvajalcev takšne rehabilitacije, potrebni kader, prostor in opremo ter šele na tej podlagi tudi način in višino financiranja tovrstne obravnave.

Dodajajo, da je iz osmega paketa ukrepov za omilitev posledic epidemije (PKP8), ki ga je pred kratkim sprejel državni zbor, razvidno, da je s 54. in 55. členom dodatno urejeno zagotavljanje izvajanja podaljšane obravnave ter financiranje zdrav­ljenja s kisikom v socialnovarstvenih in vzgojno-izobraževalnih zavodih. Denar za to bo na voljo iz državnega proračuna in evropskih sredstev.


Zdravstvena nega in fizioterapija na domu


Na ministrstvu za zdravje pravijo, da urejajo možnost podaljšane obravnave v okviru interventnih predpisov za zajezitev epidemije zaradi covida-19. Kot so dejali, se zavedajo, da starejši, ki živijo doma, po končanem bolnišničnem zdravljenju zaradi koronavirusne bolezni v obstoječi ureditvi s primerljivimi potrebami, kot jih ima populacija v domovih za starejše, ne morejo dostopati do primerljivih pravic.

V okviru podaljšane obravnave bodo tistim, ki so preboleli okužbo z virusom sars-cov-2 in se po bolnišničnem zdravljenju zaradi nepopolne samooskrbe ne morejo vrniti v domače okolje, zagotovili ciljno načrtovane storitve zdravstvene nege, fizioterapije in delovne terapije, ki jim bodo omogočile, da se čim bolj opolnomočijo in usposobijo ter znova čim bolj samostojno zaživijo na svojem domu. Na zdravstvenem ministrstvu še dodajajo, da tako naša država omogoča uresničitev želje starejšim, da čim dlje živijo doma, hkrati pa išče rešitve za mednarodne in nacionalne usmeritve, ki bodo podpirale mož­nosti dezinstitucionalizacije.

Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se zdi predlog o pripravi celovitega načrta rehabilitacije po preboleli koronavirusni bolezni, najprej v domovih starejših, potem pa tudi pri tistih, ki živijo doma, dober. Tudi sami ugotavljajo, da je veliko stanovalcev v času ukrepov zaradi covida-19 ali po preboleli okužbi izgubilo del svojih sposobnosti in potrebujejo več podpore.Menijo, da bi bilo treba okrepiti kader, ki lahko pomaga uporabnikom pri ohranjanju telesnih in miselnih sposobnosti, še posebno fizioterapevte, delovne terapevte in kineziologe. V času rehabilitacije pa je pomembna tudi prehrana. Načeloma podpirajo predlog Srebrne niti, da bi program rehabilitacije vključili v splošni dogovor za leto 2021 in ga financirali iz sredstev ZZZS, vendar je to v pristojnosti ministrstva za zdravje.

Preberite še:

Komentarji: