Evropa je najboljša zamisel, kar se nam jih je kdaj porodilo

Skupni poziv za Evropo pred evropskimi volitvami maja 2019.
Fotografija: FOTO: Jure Eržen
Odpri galerijo
FOTO: Jure Eržen

Evropsko povezovanje je pomagalo, da so se nam uresničili večstoletni upi o Evropi miru, potem ko so bili podivjani nacionalizem in druge skrajne ideologije Evropo pahnili v barbarstvo dveh svetovnih vojn. A niti dandanes ne moremo in tudi ne bi smeli miru, svobode in blaginje jemati kot nekaj samoumevnega. Vsi si moramo dejavno prizadevati za véliko idejo mirne in povezane Evrope.

Letošnje volitve so še posebno pomembne, kajti pot, po kateri bo v prihodnje stopala Evropska unija, boste izbrali vi, evropski državljani. Voditelji Bolgarije, Češke, Nemčije, Estonije, Irske, Grčije, Francije, Hrvaške, Italije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Avstrije, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovenije, Slovaške in Finske torej vse evropske državljane, ki imajo volilno pravico, pozivamo, naj se konec maja udeležijo volitev v evropski parlament.Evropski narodi so se po svoji volji združili v Evropsko unijo, ki temelji na načelih svobode, enakosti, solidarnosti, demokracije, pravičnosti in zvestobe znotraj članic in med njimi. Unija je skupnost, kakršne v zgodovini Evrope še ni bilo. V Evropski uniji izvoljeni poslanci evropskega parlamenta skupaj s Svetom EU, kar pomeni vlade vseh držav članic, odločajo o tem, katera pravila naj veljajo v Evropi in kako naj se porabijo sredstva iz evropskega proračuna.


Vsi smo Evropejci


Za številne ljudi v Evropi, posebno mlade, je evropsko državljanstvo postalo skoraj samoumevno. Nimajo občutka, da bi zapadali v protislovje, če ljubijo svojo vas, mesto, regijo ali državo in so hkrati predani Evropejci.


Evropa lahko izzive rešuje samo s skupnimi močmi


V zadnjih mesecih se Evropa bolj kot kdaj prej spopada z resnimi izzivi. Prvič, odkar se je začelo evropsko povezovanje, ljudje razpravljajo o tem, da se utegnejo eden ali več integracijskih korakov vrniti v prejšnje stanje, na primer svoboda gibanja, ali da utegne priti do odprave skupnih institucij. Prvič želi ena od držav članic izstopiti iz Unije, hkrati pa druge pozivajo k tesnejšemu povezovanju v EU ali v evroobmočju ali kličejo po Evropi več hitrosti.

FOTO: Jure Eržen
FOTO: Jure Eržen


Mnenja o teh vprašanjih so različna tako med državljani kot vladami držav članic in njihovimi voditelji. Kljub temu pa se vsi strinjamo, da sta evropsko povezovanje in enotnost bistvena, in si želimo, da bi Evropa v prihodnost stopala kot Unija, kajti le močna skupnost se bo lahko spopadla z globalnimi izzivi našega časa. Učinki podnebnih sprememb, terorizma, gospodarske globalizacije in migracij se ne ustavijo na državnih mejah. Le s skupnimi prizadevanji kot enakopravni partnerji na institucionalni ravni se bomo lahko uspešno spopadali s temi izzivi in nadaljevali po poti gospodarske in socialne kohezije ter razvoja.


Želimo si močne in povezane Evropo


Potrebujemo torej močno Evropsko unijo, Unijo s skupnimi institucijami, Unijo, ki nenehno kritično presoja o svojem delu in se je zmožna reformirati, Unijo, ki gradi na trdni podlagi svojih državljanov in držav članic.

Evropa potrebuje živahno politično razpravo o najboljši poti v prihodnost, smer pa je začrtala že Rimska izjava z dne 25. marca 2017. Evropa zmore vsrkati najrazličnejša mnenja in zamisli, nikakor pa se ne smemo vrniti v Evropo, v kateri države ne bi bile več enakopravne partnerice, temveč nasprotnice.

Združena Evropa potrebuje močan glas ljudstva, zato vas pozivamo, da uveljavite svojo volilno pravico. Glasovali bomo namreč o skupni evropski prihodnosti.