Beseda učitelja je še vedno najmočnejša

Lepo je, če od svojih nekdanjih učencev dobiš pohvalo in vabilo na njihovo šestdesetletnico mature.
Fotografija: Z razvojem človeške družbe se je obvezno spreminjalo tudi šolstvo (Slovenski ššolski muzej v Ljubljani 1. aprila 2015). FOTO: Leon Vidic/Delo
Odpri galerijo
Z razvojem človeške družbe se je obvezno spreminjalo tudi šolstvo (Slovenski ššolski muzej v Ljubljani 1. aprila 2015). FOTO: Leon Vidic/Delo

Z razvojem človeške družbe se je obvezno spreminjalo tudi šolstvo. Množične spremembe in novosti v družbi se tudi danes pojavljajo na vseh področjih: v znanosti, tehniki, zdravstvu, kulturi, družbenih odnosih in še kje. Zato so spremembe potrebne za vse vrste šol. Ne gre samo za vsebine, ampak tudi za pravilen pristop do teh vsebin. Skratka, potreben je sodoben pogled na znanje in na njegovo uporabo!

Mnogo je pedagoških pravil, nasvetov in zahtev. Vendar – najmočnejša in nenadomestljiva pedagoška komponenta je še vedno beseda učitelja.

Bistvo v šolstvu so medsebojni odnosi in, jasno, razumljivo posredovanje znanja učencem. Medsebojni odnosi imajo močan vpliv na odraščajočo mladino in delujejo vzgojno. Čas, izgubljen za vzgojo, se nikdar ne vrne, za strokovno znanje vedno!

Nekatera poglavja iz učne snovi so učencem posredovana pomanjkljivo, površno: snov, ki jo obravnavajo, spoznajo, a je ne razumejo dovolj, ne dojamejo njenega bistva, uporabe, povezave s prakso. Pomanjkljivo so napisani tudi mnogi učbeniki.

Osnovne in srednje šole, šolska reforma: pisanje šolskega nacionalnega programa? Ni potreben! Zaradi hitrega razvoja in napredka družbe je treba spremeniti učne načrte, uporabo učnih pripomočkov in morda celo način poučevanja. Učne načrte naj pišejo učitelji s sodelovanjem ustreznih strokovnjakov, in ne pisci, zbrani iz vseh vetrov. Učitelj je pri uporabi učnega načrta suveren in ne potrebuje navodil za njegovo izvajanje.

Zadnje čase se v osnovne šole uvaja dodatno preverjanje znanja učencev. To si izmišljajo uslužbenci, ki bistva šole ne razumejo. Kaj daje neko tako dodatno preverjanje znanja? Nič! Zmoti redno delo šole, vznemiri učence in tudi učitelje. Uspešnost in znanje učencev osnovnih in srednjih šol dovolj spoznamo pri sprotnem preverjanju znanja in iz šolskih spričeval. Celo matura ni potrebna! Morda malo hudobno: ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo največ naredilo za šole, če jih bo pustilo pri miru.

Tekmovanje v kakovosti med šolami ni primerno. Vsaka šola naj se uspešno razvija in napreduje.

Ne vpeljati politike v šole. Učenci naj sami postopoma spoznajo, kaj je prav in kaj narobe. Sedanje družbene razmere prav gotovo niso primerne za vzor šolarjem.

Današnji »konflikti«: učenci, starši, učitelji, ravnatelji, psihologi, sociologi, ministrstvo za izobraževanje, morda celo advokati in tudi mi vsi smo v stresni situaciji zaradi neprimernega ali celo grozljivega obnašanja nekaterih mladih. To pa je že drugo poglavje.

Iztočnice za urejanje družbe bi lahko bile pravičnost, poštenost, resnica, strokovnost, sposobnost, vzgoja, izobrazba.

Lepo je, če po več letih dobiš od svojih nekdanjih učencev pohvalo, še lepše pa je, če od svojih nekdanjih učencev dobiš vabilo na njihovo šestdesetletnico mature. Srečno!

Preberite še:

Komentarji: