Vzel življenje policistu, zdaj terja socialno pomoč

Tožba: Samo Tadin proti ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
Fotografija: Samo Tadin je bil nasilen do partnerice, na Ižanski cesti je povzročil prometno nesrečo s smrtnim izidom, pred kratkim pa je napadel pravosodnega policista in ga zabodel v hrbet.
FOTO: Dejan Javornik
Odpri galerijo
Samo Tadin je bil nasilen do partnerice, na Ižanski cesti je povzročil prometno nesrečo s smrtnim izidom, pred kratkim pa je napadel pravosodnega policista in ga zabodel v hrbet. FOTO: Dejan Javornik

Ljubljana – Za danes ob 11.20 je bila na delovnem in socialnem sodišču razpisana obravnava v zadevi Samo Tadin (julija 2015 je povzročil prometno nesrečo, v kateri je življenje izgubil policist) proti ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve zaradi priznanja izredne denarne socialne pomoči. To so mu sprva zavrnili, ker ni imel stalnega bivališča, a je to kasneje uredil.

Na sodišču so pojasnili, da je bila obravnava za danes preklicana in preložena na 10. april.

O razlogih za socialni spor je Tadin za Slovenske novice povedal: »Izredno denarno socialno pomoč potrebujem za kritje stroškov dopisovanja, telefoniranja, kopiranja, saj mi uslužbenci zapora kršijo pravice in zakone v mojo škodo, s pritožbami in drugimi pravnimi postopki pa se zavzemam tako za uveljavitev svojih pravic kot tudi za spoštovanje zakonov.

Osebi v kletki, ki želi uveljavljati svoje pravice, je treba tudi kriti stroške za uveljavljanje pravic. Ena od teh pravic je pravica do pritožbe in vodenja pravnih oziroma sodnih postopkov, ki pa jih brez dopisovanja, telefoniranja in kopiranja ne morem, saj ne morem komunicirati z ustanovami kot tudi ne z odvetnikom. Denar si izposojam, kdaj ga bom vrnil, pa ne vem.«
 

Nobeden od zapornikov ni prejemnik pomoči


Na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve so pojasnili, da februarja 2019 ni bilo zapornika, ki bi bil upravičen do izredne denarne socialne pomoči (IDP). »Obsojenci v času prestajanja kazni zapora niso upravičeni do IDP, ker so se znašli v položaju izredne materialne ogroženosti iz razlogov, na katere bi lahko vplivali,« so zapisali na ministrstvu. Dodali so, da v zaporu te osebe ne izkazujejo izrednih stroškov, ki bi bili vezani na preživljanje in zaradi katerih bi lahko bili upravičeni do IDP. »Te osebe imajo namreč na podlagi pravilnika o izvrševanju kazni zapora v zaporu zagotovljeno brezplačno celodnevno oskrbo (tudi dietno prehrano), osnovne zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti, obleko, obutev (primerno letnemu času) in spodnje perilo, nogavice ter sredstva za vzdrževanje osebne higiene.«

Obsojencem ob odpustu s prestajanja kazni zapora lahko CSD-ji dodelijo IDP kot posebno obliko denarne socialne pomoči, če se ugotovi, da se je obsojenec iz razlogov, na katere ni mogel vplivati, ob odpustu znašel v položaju materialne ogroženosti oziroma, če izkazuje izredne stroške, ki so vezani na preživljanje na prostosti, ki jih z obveznim prihrankom v skladu z 57. členom zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS) in lastnim plačilom za delo v času prestajanja kazni zapora ali skupnim lastnim dohodkom družine ter premoženjem ne more pokriti. IDP pripada upravičencu od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Praviloma se izplača v denarju, v utemeljenih primerih pa se lahko deloma ali v celoti izplača v naravi (boni, naročilnice, plačila računov itd.). Pri ugotavljanju upravičenosti do IDP, se pri ugotavljanju materialnega položaja v skladu z 18. točko 12. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev upoštevajo prejemki za delo pripornikov ali pripornic in obsojencev ali obsojenk. Obsojenec lahko IDP prejme za namen nastanitve (urejanje stanovanjske problematike, najemnina) ali nakup osnovnih življenjskih potrebščin po prestani kazni. Namen porabe mora pristojnemu CSD dokazati in predložiti račun oziroma drugo ustrezno dokazilo o namenski porabi dodeljene IDP.

Preberite še: