Okoljevarstvena dovoljenja pod drobnogledom

Najprej na vrsti obrati, ki lahko povzročijo večjo okoljsko škodo. Od leta 2004 le trije odvzemi okoljskih dovoljenj.
Fotografija: Ekosistemi so zadnje od zgolj treh podjetij, ki so od leta 2004 izgubila okoljevarstveno dovoljenje. Foto: Jure Eržen
Odpri galerijo
Ekosistemi so zadnje od zgolj treh podjetij, ki so od leta 2004 izgubila okoljevarstveno dovoljenje. Foto: Jure Eržen

Ponovni pregledi okoljevarstvenih dovoljenj, ki jih je ministrstvo za okolje zaradi požarov v več obratih za zbiranje in obdelavo odpadkov lani napovedovalo za začetek tega leta, so prejšnji mesec vendarle stekli.

Nekdanja okoljska ministrica Irena Majcen je 27. julija lani napovedala pregled vseh v državi izdanih okoljevarstvenih dovoljenj (OVD), ki jih je 2200, pri čemer bodo prednostno pregledani obrati, ki lahko povzročijo večjo okoljsko škodo. Zavezancev, za katere velja t. i. direktiva seveso (obrati, kjer je možnost večjih nesreč z nevarnimi snovmi) je 63, obratov, v katerih so nameščene naprave IED, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega, pa 26. Samo Kemis je imel devet naprav IED. Inšpektorji bodo nadzor v podjetju, kjer je maja lani zgorelo 871 ton odpadkov, od tega nekaj več kot 72 ton nevarnih, opravili še letos.
 

Pet pregledov na teden


Za revizijo OVD je bilo odobrenih 20 novih zaposlitev za dve leti. Preglede bo opravljalo pet intervencijskih skupin. Sestavljajo jih inšpektorji inšpektoratov za okolje in prostor, za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za infrastrukturo, predstavniki urada za kemikalije in agencije za okolje.Intervencijske skupine inšpekcijski nadzor opravljajo po načrtu, ki je izdelan do konca tega leta. Vsak teden pregledajo pet naprav z izdanim OVD. Inšpektor za okolje in naravo na kraju samem opravi pregled, v katerem preveri izpolnjevanje zahtev, navedenih v OVD. Pregleda vse monitoringe, pri čemer ugotavlja, ali emisije ustrezajo predpisanim mejnim vrednostim, poslovnike in obratovalne dnevnike čistilnih naprav. OVD primerja tudi z veljavno zakonodajo in če niso usklajeni s spremenjeno zakonodajo, to zabeleži med priporočila Arsu. Prav tako med priporočila napiše točke izreka OVD, ki niso določljive in jih zato ni mogoče nadzirati.

Prve informacije o rezultatih dosedanjih pregledov bo inšpektorat za okolje in prostor podal ta teden. V prvem tednu septembra so bili opravljeni nadzori v družbah Albaugh (za sežigalnico v Račah), Energetika Celje, Eti Izlake, v kranjski družbi Grašič prašno lakiranje in medvoškem obratu Helios Tblus.
 

Ko ga dobiš, je tvoj (skoraj) za vedno


Veliki požari v podjetjih za zbiranje in predelavo odpadkov – vrhniškem Kemisu, Ekosistemih v Zalogu pri Novem mestu in ljutomerskem Eko Plastkomu – so sprožili razpravo o tem, kako v državi potekajo postopki pridobivanja OVD in nadzora nad izpolnjevanjem zahtev iz njih. Od leta 2004, ko je začela veljati novela Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), so bili OVD odvzeti le trem podjetjem, vsem iz dejavnosti ravnanja z odpadki, ki je očitno najbolj problematična.

Marca 2013 je bil OVD odvzet podjetju Papir servis, ker ni izvršil pravnomočne inšpekcijske odločbe za odpravo čezmerne obremenitve okolja s hrupom. Januarja 2016 je brez OVD ostalo mariborsko podjetje za predelavo odpadkov Nemesis, ker v določenem roku ni predložilo podatkov, ki jih je od njega zahtevalo ministrstvo za ponovno preverjanje OVD. Oktobra lani pa so OVD izgubili Ekosistemi, ker v zahtevanem roku niso izvršili inšpekcijske odločbe glede pravilnega skladiščenja odpadkov.

Vtis je, da ko podjetje OVD pridobi, mu ga ne glede na ponavljajoče se kršitve skoraj ni več mogoče odvzeti. Na okoljskem ministrstvu so potrdili, da pripravljajo prenovo zakonodaje, pri kateri preučujejo tudi možnosti, kako zagotoviti učinkovit nadzor nad delovanjem naprav in obratov ter izvajanjem dejavnosti, za katere je treba pridobiti različna okoljska dovoljenja, vključno z možnostjo odvzema.
 

Sporni elaborati o vplivih na okolje


Dodajajo, da jih je Arso septembra lani v zvezi z obrati, zavezanimi spoštovanju direktive seveso, opozoril, da je treba nujno vzpostaviti medresorsko sodelovanje v upravnem postopku izdaje in sprememb OVD oziroma vzpostaviti sistem, ki bo po zgledu drugih držav zagotavljal vključitev strokovnjakov različnih področij pri potrjevanju varnostnih poročil.

Pobudo za spremembo zakonodaje in zahtev na področju izdaje OVD za obrate, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega, je na okoljsko ministrstvo naslovila tudi kriminalistična policija, smo izvedeli. Pri pregledu OVD Kemisa je namreč ugotovila, da so kot vplivno območje, do katerega lahko seže onesnaženje, navedene meje parcele podjetja, kar se je ob požaru pokazalo za hudo zmotno.

Na podlagi svojih ugotovitev je policija ministrstvu predlagala, naj bolje predpiše ukrepe za varovanje okolja v primeru nesreč, izdajatelj OVD pa mora preveriti, ali se upoštevajo. Ministrstvo bi moralo tudi izboljšati kriterije za določitev vplivnih območij za obrate z napravami IED, preveriti elaborate o vplivih na okolje in po potrebi zahtevati dopolnitve, določiti ustrezna vplivna območja v primeru izrednih dogodkov, upoštevati bližino varovanih območij pri izdaji OVD in v zakonodajnih spremembah na področju OVD bolj poudariti ukrepe za zaščito okolja v primeru nesreč.

Komentarji: