Hrana in ribiči bodo dobili svoj direktorat

Promocija lokalnih proizvajalcev in lokalne hrane odslej pod enotnim okriljem.
Fotografija: Direktorat bo skrbel za promocijo lokalnih živil in krepitev verige preskrbe s hrano. FOTO: Tadej Regent
Odpri galerijo
Direktorat bo skrbel za promocijo lokalnih živil in krepitev verige preskrbe s hrano. FOTO: Tadej Regent

Prvega aprila bo na ministrstvu za kmetijstvo zaživel direktorat za hrano in ribištvo. Čeprav ga je ministrica Aleksandra Pivec napovedala že na začetku mandata, je nastajal potiho. Zaposloval bo okoli 30 javnih uslužbencev.

Na ministrstvu pravijo, da ne gre za nove zaposlitve, ampak za prerazporeditve iz drugih organizacijskih enot. Direktorat za hrano in ribištvo bo tretji direktorat na ministrstvu za kmetijstvo, ki ima pod okriljem že direktorata za kmetijstvo in ribištvo. Po navedbah ministrstva bo opravljal naloge, povezane s podporo živilskopredelovalni industriji, delovanju verig preskrbe s hrano, kakovosti hrane, shem kakovosti, prostovoljnega označevanja živil, zmanjševanja zavržkov hrane, promocije kmetijskih in živilskih proizvodov, spodbujanja kratkih verig in potrošnje lokalne hrane ter naloge na področju morskega in sladkovodnega ribištva.

»Z ustanovitvijo novega direktorata tako sledimo potrebi bo močnejši integraciji in krepitvi verige preskrbo s hrano,« so odgovorili na ministrstvu.
 

Tveganje konflikta interesov?


Direktorat bo pristojen tudi za informiranje in ozaveščanje potrošnikov o hrani in živilih z vidika izvajanja nalog iz zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov. Glede ozaveščanja potrošnikov o hrani delovanje novega direktorata utegne biti problematično, saj potrošniki potrebujejo objektivne informacije o hrani in živilih, ne pa promocije določenih izdelkov ali proizvajalcev samo zato, ker so lokalni oziroma slovenski. Proizvajalci in trgovci že zdaj izkoriščajo prepričanje, da je slovensko boljše, kar pa ni vedno res, poudarja predsednica Zveze potrošnikov Slovenije Breda Kutin.

Glede promocije lokalne hrane pa ni dvoma, da bi z njo morali začeti že pred več leti, zato je v tem smislu ustanovitev direktorata dobrodošla.

Za vršilca dolžnosti direktorja direktorata je vlada imenovala dr. Bojana Pahorja, ki bo direktorat vodil do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku. Pahor je doktor znanosti iz kemijske tehnologije, svetnik Mestne občine Ptuj, od koder prihaja tudi ministrica Pivčeva, ter direktor za razvojne projekte in energetsko politiko v skupini Perutnina Ptuj. Zadnjo funkcijo bo z novo zaposlitvijo zapustil.
 

Pomemben miselni preskok


Agrarni ekonomist Aleš Kuhar ustanovitev direktorata ocenjuje za nujno in zelo dobro potezo, ki kaže na miselni preskok v strukturi in načinu delovanja ministrstva – od ukvarjanja s kmetijstvom in kmetovanjem k ukvarjanju s proizvodnjo hrane, delovanjem sistemov in konkurenčnostjo, kar je značilno za vse moderne države. Imenovanje direktorja, ki prihaja iz industrije, ne kmetijskih krogov, po njegovem mnenju ni lobistična poteza.

V Svetu za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov pričakujejo, da se bosta okrepila vloga in pomembnost pridelave in predelave hrane ter da se bodo izboljšale razmere zanju. »Upamo, da bo direktorat okrepil tudi sektor promocije hrane, ki postaja s širitvijo sektorjev, ki vstopajo v promocijo, in nalogami, povezanimi z njenim izvajanjem, vse pomembnejša in zahtevnejša, pravi predsednica Anita Jakuš.

V Zvezi društev ekoloških kmetov Slovenije od ekipe na novem direktoratu pričakujejo spodbujanje doma pridelane ekološke hrane in njeno vključevanje v zavode, zavezane javnim naročilom, zlasti tiste, ki pripravljajo obroke za mlade, bolne in ostarele. »Ekološko pridelovanje hrane je vrednota in poslovna priložnost za mlado generacijo, poudarja predsednica Marija Marinček.

V Zvezi potrošnikov Slovenije pravijo, da gre pri ustanovitvi novega direktorata predvsem za prestrukturiranje različnih služb in oddelkov v direktorat, in ne pričakujejo pomembnih razlik pri izvajanju upravnih in nadzornih nalog kakovosti in varnosti živil; slednjo bo še vedno izvajala uprava za varno hrano. Upajo tudi, da bo njihova organizacija z novoustanovljenim direktoratom okrepila sodelovanje po zgledu preverjanja dvojne kakovosti živil.

Komentarji: