Individualna kurišča so ključni onesnaževalec – ko Salonit stoji

Salonit vztraja, da je »kakovost zraka v okolici cementarne na letni ravni dobra«, z izjemo kurilne sezone pa »celo boljša kot v večini slovenskih krajev«.
Fotografija: Salonit Anhovo FOTO: Marko Feist
Odpri galerijo
Salonit Anhovo FOTO: Marko Feist

Pred dvema tednoma je Arsova merilna postaja v Desklah v času, ko peč za proizvodnjo klinkerja s sosežigom v anhovskem Salonitu ni obratovala, v kubičnem metru med drugim izmerila 51 mikrogramov prašnih delcev PM 10 in 34 mikrogramov delcev PM 2. Več so jih namerili le v Murski Soboti in Novem mestu, kar je, kot pravijo v Salonitu, dokaz, da so individualna kurišča v času kurilne sezone ključni vir onesnaženja.
 
Salonit Anhovo se v sporočilu za javnost sklicuje na Arsova letna poročila o kakovosti zraka, po katerih je »kakovost zraka v okolici cementarne na letni ravni dobra« oziroma da je z izjemo kurilne sezone »celo boljša kot v večini slovenskih krajev«.

Onesnaženost zraka na 3. februar 2021, ko cementarna Salonit Anhovo ni obratovala zaradi letnega remonta od 18.1.2021.<br />
FOTO: spletna stran Arso
Onesnaženost zraka na 3. februar 2021, ko cementarna Salonit Anhovo ni obratovala zaradi letnega remonta od 18.1.2021.
FOTO: spletna stran Arso
Glede na to, da v Salonitu redno spremljajo izpuste in stanje zraka v okolici, zatrjujejo, da so pomembno znižali vplive na okolje in dosegli, da »danes nimajo več največjega prispevka k obremenitvam zraka v občini Kanal ob Soči«. Trditve podkrepljujejo z naslednjimi navedbami: da so dejanske emisije cementarne bistveno pod dovoljenimi mejnimi vrednostmi, da so meritve PM10 skladne s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije, da njihov prispevek benzena v zunanjem zraku znaša dva odstotka izmerjene letne vrednosti benzena na reprezentančnem merilnem mestu v občini Kanal ob Soči, kar – tako Salonit – pomeni, da 98 odstotkov benzena v zraku izhaja iz drugih virov in da tudi vse ostale meritve težkih kovin, delcev PM 2,5, dušikovih oksidov, celo paletoorganskih snovi, poliaromatskih ogljikovodikov, benzo(a)pirena, dioksinov, živega srebra in drugega potrjujejo ustrezno kakovost zraka.


Salonitovih emisij za več kot 1500 ton


Kljub temu je iz zadnjega Arsovega poročila o industrijskih emisijah v zrak – nanaša se na leto 2019 – razbrati, da je Salonit v letu 2019 v zrak emitiral največ, kar 934,7 tone dušikovih oksidov, 663 ton ogljikovega monoksida, dobrih 66 ton rakotvornega organskega ogljika, tako imenovani TOC, 42 ton amonijaka, devet ton žveplovih oksidov, 7,7 tone celotnega prahu, 17,5 kilograma živega srebra, slabega pol kilograma ali 0,41 kilograma benzena in po 0,36 kilograma kadmija ter kadmijevih spojin. Razpršenih emisij celotnega prahu je bilo še za dodatnih skoraj 11 ton.
 

Meritve po novem tudi na spletu


Trajne meritve emisij na dimniku so že šesto leto dostopne javnosti, po končanem letnem remontu, ki prav zdaj poteka, pa bodo meritve dosegljive tudi na njihovi spletni strani.Preberite še:

Komentarji: