Je vodja gradnje arhitekt ali gradbeni inženir?

Vodstvo inženirske zbornice poziva Mop, naj umakne sporne interpretacije gradbenega zakona, ki so inženirje sprle z arhitekti.
Fotografija: Črta Remca je KPK oprala suma, da bi bili njegovi dve funkciji – direktorja Stanovanjskega sklada RS in predsednika upravnega odbora IZS – nezdružljivi. Foto Igor Zaplatil
Odpri galerijo
Črta Remca je KPK oprala suma, da bi bili njegovi dve funkciji – direktorja Stanovanjskega sklada RS in predsednika upravnega odbora IZS – nezdružljivi. Foto Igor Zaplatil

Ljubljana – Prvi človek Inženirske zbornice Slovenije (IZS) Črtomir Remec, ki mu sekcija gradbenih inženirjev očita, da jih je pri sprejemanju nove zakonodaje pustil na cedilu, je v imenu upravnega odbora pozval okoljskega ministra Simona Zajca k razmisleku o gradbeni zakonodaji in k umiku nekaterih spornih pojasnil in »samosvojih interpretacij«, ki so sprle gradbenike z arhitekti in stanovsko zbornico. Ena prvih žrtev tega je bila Ikea, ki je v četrtek dočakala gradbeno dovoljenje.

Ena prvih žrtev  Mopovih interpretacij zakona je bila bodoča ljubljanska Ikea (na sliki zagrebška Ikea), ki je v četrtek dočakala gradbeno dovoljenje.<br />
Foto Jure Eržen
Ena prvih žrtev  Mopovih interpretacij zakona je bila bodoča ljubljanska Ikea (na sliki zagrebška Ikea), ki je v četrtek dočakala gradbeno dovoljenje.
Foto Jure Eržen


V senci bitk za sprejemljivo razlago gradbenega zakona, zlasti tega, kdo je lahko odgovorni vodja projekta, se je bila Ikeina bitka za gradbeno dovoljenje za 90-milijonska vlaganja v Ljubljani; trajala je od 8. marca, »srečno« pa se je po neuradnih, a zanesljivih podatkih končala, ko so namesto gradbenega inženirja v funkciji odgovornega vodje projekta v skladu z navodili Ministrstva za okolje in prostor (Mopa) postavili arhitekta.

Andrej Pogačnik, predsednik matične sekcije gradbincev pri IZS, je zaradi spornih navodil sprožil upravni spor, ki še ni zaključen.. Foto Osebni arhiv AP
Andrej Pogačnik, predsednik matične sekcije gradbincev pri IZS, je zaradi spornih navodil sprožil upravni spor, ki še ni zaključen.. Foto Osebni arhiv AP


Andrej Pogačnik, predsednik sekcije gradbincev pri IZS, je zaradi spornih navodil sprožil upravni spor, ki še ni zaključen.
Ne glede na to, da je IZS v dopisu Mopu ponovno jasno izrazila stališča, ki so identična stališčem »gradbenikov« in da je razdružitev po mnenju IZS brez spremembe zakona nezakonita, je odcepitev najbolj številčne sekcije »gradbenikov« od IZS še vedno aktualna. Ti vztrajajo, da je predsednik Remec nastopil proti njim, ko se je ogradil od pravnega mnenja, ki so ga pridobili in ki Mop prepoznava za »krivega«. Mop naj bi nezakonito ravnal ter nepravilno tolmačil, kdo je lahko vodja projekta stanovanjske stavbe: ali je to lahko le arhitekt ali tudi gradbeni inženir? Remec »gradbenikom« ne ostaja dolžan. Pravi, da se namesto s stroko ukvarjajo s politiko, da jim gre le za oblast in da »petnajst let niso nič delali«: »Podpisal sem dopis, ki ga je odvetniška pisarna po naročilu gradbenikov v imenu IZS poslala na Mop in v katerem so ščitili le gradbeno stroko, ne pa tudi ostalih strok, združenih v IZS. Nisem jih hotel ovirati in sem jim dal svoj 'pečat', a želel sem dopis, v katerem bi bila stališča vseh, ki jih kot predsednik IZS zastopam.«


IZS: Mop je pristranski


Okoljski minister Simon Zajc je pred težko preizkušnjo: IZS ga poziva, naj Mop opusti samovoljne interpretacije gradbenega zakona. Foto Jože Suhadolnik
Okoljski minister Simon Zajc je pred težko preizkušnjo: IZS ga poziva, naj Mop opusti samovoljne interpretacije gradbenega zakona. Foto Jože Suhadolnik


V julijskem dopisu Remec ministru Simonu Zajcu sporoča, da upravni odbor IZS nasprotuje Mopovemu uradnemu pojasnilu, katera stroka velja za prevladujočo in kdo je lahko vodja projekta, ter poziva ministra Zajca, naj pojasnilo umakne. Za IZS je sporno, da bi bila pri stavbah prevladujoča stroka arhitektura, kot je razumeti Mopovo razlago, za katero na IZS sicer ne najdejo podlage v gradbenem zakonu. »Iz zakona ni mogoče razbrati, kako je Mop prišel do zaključkov glede pojma prevladujočih strok pri ostalih objektih, takšnih zaključkov pa ni mogoče izpeljati niti z ostalimi interpretativnimi metodami,« Zajcu piše Remec. Mop je zainteresirano javnost očitno izigral tudi glede vodenja projekta. UO IZS trdi, da se Mopova interpretacija razlikuje od koncepta, ki so ga zagovarjali v fazi priprave zakona. Mopov »pristop« označi za pristranskega, interpretacijo nekaterih ključih pojmov pa za samosvojo.


KPK je Remca »oprala« suma
Če bi upravne enote pri izdaji gradbenega dovoljenja upoštevale Mopovo pojasnilo, bi zavrnile vsa gradbena dovoljenja, ki za vodjo projekta navajajo pooblaščene inženirje namesto arhitektov, opozarja IZS. Samovoljna interpretacija zakona je nezakonita, posledice v primeru odškodninske odgovornosti za morebitno škodo projektantskim družbam pa so lahko drage, dopis Mopu zaključuje Remec, ki ga je protikorupcijska komisija »oprala« suma, da je njegova funkcija predsednika IZS nezdružljiva s položajem direktorja republiškega stanovanjskega sklada.

Komentarji: