Kaj ponuja nezgodno zavarovanje starejšim?

Nezgodno zavarovanje starejših lahko zagotovi finančno varnost v primeru nezgode.
Fotografija: Nezgodno zavarovanje starejših lahko zagotovi finančno varnost v primeru nezgode, pravi Martina Marolt, višja prevzemnica rizika na področju nezgodnih in zdravstvenih zavarovanj Zavarovalnice. FOTO: Arhiv DPZŠ
Odpri galerijo
Nezgodno zavarovanje starejših lahko zagotovi finančno varnost v primeru nezgode, pravi Martina Marolt, višja prevzemnica rizika na področju nezgodnih in zdravstvenih zavarovanj Zavarovalnice. FOTO: Arhiv DPZŠ

Martina Marolt, višja prevzemnica rizika na področju nezgodnih in zdravstvenih zavarovanj Zavarovalnice Triglav za Generacijo+ odgovarja, zakaj je koristno nezgodno zavarovanje za starejše in kaj lahko od tega zavarovanja pričakujemo.


Kdaj in zakaj ste uvedli nezgodno zavarovanje za starejše? Kaj je glavna razlika med dodatnim zdravstvenim zavarovanjem in nezgodnim zavarovanjem za starejše?

Dodatno zdravstveno zavarovanje zagotavlja hitrejši dostop do specialističnega zdravljenja in krije stroške nekaterih zdravstvenih storitev, ki jih osnovno zdravstveno zavarovanje ne krije (zahtevni posegi, zdravila na beli recept, operacije, finančno nadomestilo za operacije). S sklenitvijo nezgodnega zavarovanja starejših pa zavarovalec sebi ali svojim najbližjim v zrelih letih zagotovi finančno varnost v primeru nezgode.


Obseg in višino kritij izbere zavarovalec sam ob sklenitvi zavarovanja. V določenih primerih zavarovanje ponujamo tudi v obliki paketov, pri katerih so kritja in premije vnaprej določeni, razlaga Martina Marolt, višja prevzemnica rizika na področju nezgod
Obseg in višino kritij izbere zavarovalec sam ob sklenitvi zavarovanja. V določenih primerih zavarovanje ponujamo tudi v obliki paketov, pri katerih so kritja in premije vnaprej določeni, razlaga Martina Marolt, višja prevzemnica rizika na področju nezgod


Kakšni so osnovni pogoji (starost, zdravje ...) za tovrstno zavarovanje za starejše?

Nezgodno zavarovanje je namenjeno starejšim osebam (starejši od 60 in mlajši od 85 let), ne glede na zdravstveno stanje in splošno delovno sposobnost pod pogojem, da so ob sklenitvi zavarovanja zmožne samostojno opravljati vse osnovne življenjske potrebe, in sicer: samostojno gibanje, hranjenje, oblačenje in slačenje, obuvanje in sezuvanje, skrb za osebno higieno in odvajanje.

Kaj vse tovrstno zavarovanje pokrije, ali je to odvisno od paketa?

Obseg in višino kritij izbere zavarovalec sam ob sklenitvi zavarovanja. V določenih primerih zavarovanje ponujamo tudi v obliki paketov, pri katerih so kritja in premije vnaprej določeni. Nezgodno zavarovanje za starejše lahko krije sledeče nevarnosti, ki so posledica nezgode. V primeru smrti zaradi nezgode se izplača dogovorjena zavarovalna vsota za primer nezgodne smrti. V primeru, ko zavarovanec utrpi trajne posledice zaradi nezgode, se izplača ustrezni del zavarovalne vsote za invalidnost v skladu s stopnjo invalidnosti po tabeli invalidnosti. Tabela invalidnosti je sestavni del zavarovalnih pogojev.

Če zavarovanec v nezgodnem dogodku utrpi poškodbe, kot so zlom kosti, izpah ali opekline, zavarovalnica izplača nadomestilo po tabeli zlomov, izpahov in opeklin. Tabela je sestavni del zavarovalnih pogojev. Za dneve, ko zavarovanec po napotilu zdravnika opravlja fizikalno terapijo, se izplača dnevno nadomestilo. Dnevno nadomestilo se izplača največ za 30 dni opravljenih fizikalnih terapij po enem nezgodnem dogodku. V primeru, da mora zavarovanec zaradi zdravljenja poškodbe ostati v bolnišnici, se za vsak dan nastanitve zavarovanca v bolnišnici izplača nadomestilo za bolnišnični dan. Nadomestilo za bolnišnični dan se izplača največ za 45 dni po enem nezgodnem dogodku.

Ali so premije tovrstnega zavarovanja odvisno od starosti, od vrste »paketa« ? Ali se ta cena spreminja vsakih pet let ali je odvisna od tega, kdaj oseba vstopi v tovrstno zavarovanje?

Premija je odvisna od starosti zavarovanca ob pristopu k zavarovanju. Določena je za dva starostna razreda (od 60 do 75 let, nad 75 do 85 let). Ob koncu zavarovalnega leta, v katerem zavarovanec dopolni 75. leto starosti, se premija zviša. Pristop k zavarovanju po 85. letu starosti ni več mogoč, se pa zavarovanje nadaljuje tistim, ki so pristopili do 85. leta starosti. Premija je torej odvisna od starosti zavarovanca ter od obsega in višine izbranih kritij.

Kakšno izplačilo lahko pričakuje zavarovanec za enkratno nadomestilo za zlom kosti, za opekline, kakšno izplačilo za nadomestilo za bolniško zdravljenje, kakšno izplačilo za trajno invalidnost?

Višina izplačila je odvisna od izbrane višine zavarovalnega kritja ter od vrste poškodbe in posledic, ki jih utrpi zavarovanec v nezgodi. Če zavarovanec utrpi poškodbo, ki je vključena v tabeli zlomov, izpahov in opeklin, zavarovalnica izplača nadomestilo za zlome, izpahe in opekline v višini, kot je določeno v omenjeni tabeli. Če zavarovanec utrpi poškodbo, ki je vključena v tabeli invalidnosti, zavarovalnica izplača odstotek zavarovalne vsote za invalidnost v višini navedeni v omenjeni »invalidnostni« tabeli.


Komentarji: