Kakšno je finančno stanje strank pred volitvami?

Večina strank skozi leta ustvarja vsaj minimalni presežek. Izjema je SD, za katero je uspeh na teh volitvah nujen za finančno preživetje.
Fotografija: Marjan Šarec je v predsedniški kampanji »pokuril« pretekle presežke. FOTO: Roman Šipić/Delo
Odpri galerijo
Marjan Šarec je v predsedniški kampanji »pokuril« pretekle presežke. FOTO: Roman Šipić/Delo

Ljubljana – Daleč največja vira financiranja pomembnejših političnih strank v Sloveniji sta proračuna države in občin. Do njiju so se stranke dokopale z uspehom na preteklih volitvah. Presenetljivo skromni pa so prispevki članov in podpornikov. V deležu vseh prihodkov še največ članarin in denarnih prispevkov fizičnih oseb zbere NSi, ki je s tem lani pridobila slabo petino prihodkov.

Podoben delež prihodkov od članarin in prispevkov imata še SDS in SD. Vse druge stranke, ki smo jih vzeli pod drobnogled, se v več kot 90 odstotkih financirajo iz proračuna. Ima pa (oziroma je imela na začetku leta) večina kar zajeten obseg sredstev na transakcijskih računih. Zanimivo je tudi, da večina strank skozi leta ustvarja vsaj minimalni presežek. Izjema je SD, za katero je uspeh na teh volitvah nujen za finančno preživetje. Pregledali smo deset strank, ki bodo po našem predvidevanju igrale opaznejšo vlogo na bližajočih se volitvah.

Naj še omenimo, da so proračunskih sredstev deležne vse, ki na volitvah prejmejo več kot odstotek glasov. Pri tem se četrtina proračunskih sredstev, namenjenih strankam, dodeli »po stranki«, tri četrtine pa sorazmerno glede na volilni uspeh.

Podobno prejema stranka tudi sredstva lokalnih skupnosti za uspeh na lokalnih volitvah – pogoj je, da pridobi najmanj polovico glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti. Parlamentarne stranke lahko dobijo tudi proračunska sredstva, določena za dodatno strokovno pomoč pri delu poslanskih skupin.

infografika, stranke, financiranje
infografika, stranke, financiranje


Največja opozicijska stranka z več kot milijonom prihodkov

Največja opozicijska stranka SDS je lani imela 1,14 milijona evrov prihodkov, od tega je devet odstotkov zbrala s članarino, enak znesek pa so prinesli še drugi prispevki fizičnih oseb. Lanski primanjkljaj je znašal 83 tisočakov, a ima stranka iz preteklih let delovanja še vedno 1,74 milijona evrov bilančnega presežka. Njeno premoženje je bilo konec preteklega leta vredno 2,12 milijona evrov, od tega 1,74 milijona evrov nepremičnina. Stranka nima dolgoročnih posojil, ima pa kratkoročna v skupni vrednosti 294 tisočakov. Poleg tega ima za 87 tisoč evrov poslovnih obveznosti. Vrednost najetih posojil se je lani več kot podvojila. Vendar je na transakcijskem računu SDS okoli 209.000 evrov in še 35.000 evrov kratkoročnih poslovnih terjatev. Stranka tako ne bi smela imeti finančnih težav.

SD z več kot 700 tisočaki primanjkljaja

SD je lani imela 716.000 evrov prihodkov, kar je odstotek več kot predlani. S članarino je zbrala slabo šestino, drugih prispevkov fizičnih oseb je bilo za 27.000 evrov. Lanski presežek je znašal dobrih sedem tisočakov, toda presežek je precej redek pojav. V času delovanja stranke se je nabralo 756.000 evrov primanjkljaja. Tudi SD ima v lasti nepremičnino, skupna vrednost premoženja pa je 462.000 evrov. Pri nas stranke ne morejo v stečaj, a v primeru likvidacije bi upniki potegnili kratko. SD ima najetih za 402.000 evrov dolgoročnih posojil, poleg tega ima še 221 tisočakov poslovnih obveznosti.

SMC lani s slabim poldrugim milijonom prihodkov

SMC se skoraj izključno financira iz proračuna. Lanski prihodki so znašali 1,449 milijona evrov, kar je tri odstotke manj kot predlai. S članarino je lani zbrala 29.000 evrov, denarnih prispevkov fizičnih oseb pa se je nabralo še za 25 tisočakov. Kljub manjšim prihodkom je stranka ustvarila 125.000 evrov presežka. Ta se je od ustanovitve leta 2014 že kar lepo nakopičil, tako da ga je skupaj za 720.000 evrov. Premoženje stranke je vredno 806.000 evrov, od tega je kar 745 tisočakov denarnih sredstev.

Alenka Bratušek brez premoženja

Skoraj v celoti se iz proračuna financira tudi Stranka Alenke Bratušek. Lani je prejela 153.000 evrov, odstotek manj kot leto prej, članarina in denarni prispevki fizičnih oseb pa so nanesli manj kot štiri tisoč evrov. Stranka je lani pridelala skoraj 48.000 evrov presežka, skupaj 62.000 evrov. Posojil nima, a niti ne večjega premoženja. Knjigovodska vrednost premoženja je bila na zadnji dan preteklega leta 69.000 evrov, večinoma gre za znesek na transakcijskem računu.

Desus v nakup nepremičnine

Desus je, kot kaže, lani kupil poslovne prostore za delovanje stranke in se za to tudi zadolžil. Konec leta je imel 234.000 evrov posojil, medtem ko so predlani dolgovi znašali slabih 45.000 evrov. Stranka je lani ustvarila 636.000 evrov prihodkov, kar je dva odstotka manj kot leto prej. Tudi Desus za svoje delovanje skoraj izključno pričakuje sredstva državnega proračuna in prihodke proračunov lokalnih skupnosti. Lani je stranka zbrala 29.000 evrov članarine, denarnih prispevkov fizičnih oseb pa se je nabralo za štiri tisočake. Skupno premoženje Desusa je vredno 943.000 evrov, od tega nepremičnine okoli 250 tisočakov, kar 628.000 evrov pa je imela konec leta stranka na transakcijskem računu.

Levica brez sredstev lokalnega okolja

Za Levico je bilo preteklo leto prvo leto delovanja (naj spomnimo, na prejšnjih volitvah so poslanci nastopili kot koalicija več strank pod skupnim imenom Združena levica). Prihodki stranke so znašali 107.000 evrov, kar je zadoščalo za 32.000 evrov presežka. Kot zanimivost povejmo, da je Levica kot pravna naslednica strank IDS in TRS »podedovala« malo manj kot 52 tisočakov presežka iz preteklih let. Skupni presežek je tako dosegel 83.000 evrov. Levica je imela konec leta 93.000 evrov premoženja, od tega 70.000 evrov sredstev na transakcijskem računu. Levica je še ena stranka s šibko bazo članov. Članarin in drugih denarnih prispevkov se je lani nabralo za malo manj kot devet tisoč evrov. Iz državnega proračuna je prejela 93.000 evrov. Iz proračunov lokalnih skupnosti ne prejema ničesar, ker na prejšnjih lokalnih volitvah ni sodelovala.

Lista Marjana Šarca najrevnejša med favoriti

Lista Marjana Šarca je najrevnejša med strankami, ki se jim obeta vstop v parlament. Pogled v njeno poslovanje kaže, da je Marjan Šarec sredstva, ki jih je v več letih prejel od lokalnih skupnosti, lani porabil za predsedniško kampanjo. Lanski prihodki so znašali 39.000 evrov, natanko toliko kot predlanski. Vsi prilivi pa so iz proračunov lokalnih skupnosti. Lanski primanjkljaj je dosegel 60.000 evrov, s čimer je stranka »pokurila« vse presežke preteklih let. Premoženja stranke je bilo konec lanskega leta za manj kot tri tisoč evrov. Zaradi podpore na predsedniških volitvah bo Lista Marjana Šarca dobila povrnjenih okoli 40.000 evrov stroškov volilne kampanje.

NSi ena redkih z rastjo prihodkov

Prihodki NSi so lani znašali pol milijona evrov, kar je pol odstotka več kot leto prej. Okoli petino oziroma 98.000 evrov so nanesli članarina in denarni prispevki fizičnih oseb. Iz proračuna je stranka prejela 201.000 evrov, še 196.000 pa iz proračunov lokalnih skupnosti. Lanski presežek je bil 36.000 evrov, v celotnem obdobju delovanja stranke pa se ga je nabralo 170.000 evrov. Kljub temu se je lani kratkoročno zadolžila za 21.000 evrov. Stranka ima 221.000 evrov premoženja, od tega je 154.000 evrov osnovnih sredstev. Lani je NSi zamenjala poslovne prostore. Konec leta je imela na transakcijskem računu 67.000 evrov.

SLS dobro pripravljena

Tudi SLS je dokaj dobro finančno pripravljena na volitve. Na zadnjih ni presegla parlamentarnega praga, kljub temu pa je lani iz proračuna prejela 150.000 evrov in kar 277.000 iz blagajn lokalnih skupnosti. Skupni prihodki so znašali 471.000 evrov, kar je odstotek manj kot predlani. S članarino in denarnimi prispevki zbere okoli osem odstotkov prihodkov. Lani je ustvarila 184.000 evrov presežka. V vseh letih delovanja se ga je nabralo za 518.000 evrov. Stranka ima le majhno, kot kaže, likvidnostno posojilo. Premoženje SLS je bilo konec preteklega leta vredno 573.000 evrov, več kot pol milijona je bilo v denarju.

SNS brez posojil

SNS je ena najstarejših strank v Sloveniji. Ustanovljena je bila že leta 1991, a si v vseh letih delovanja ni nabrala veliko premoženja in tudi uradno članstvo je skromno. Lani je imela 115.000 evrov prihodkov, pet odstotkov manj kot predlani. Od tega ji je članarina prinesla manj kot dva tisoč evrov, še tri tisoč pa je prejela v obliki nedenarnih daril. Glavnina prihodkov so proračunski viri za uspeh na zadnjih parlamentarnih volitvah. Skupaj z lanskimi 13.000 evri je od leta 1991 zbrala 27.000 evrov presežka. Skupno premoženje je vredno 35.000 evrov, od tega je bilo konec leta devet tisoč evrov v denarju. Posojil stranka nima.

Komentarji: