Kmalu začetek gradnje novega vrtca v Artičah

Začetek naložb, s katerimi bodo v Brežicah v nekaj letih zagotovili ustrezne prostore za vrtec in šolo.
Fotografija: Podpis pogodbe za gradnjo vrtca. FOTO: Občina Brežice
Odpri galerijo
Podpis pogodbe za gradnjo vrtca. FOTO: Občina Brežice

Brežice – Pri Osnovni šoli Artiče, ki jo obiskuje 243 učencev in 90 vrtčevskih otrok, bodo v kratkem začeli graditi nizkoenergijski Vrtec Ringa Raja in kotlovnico, ki bo skrbela za ogrevanje vrtčevskega in šolskega kompleksa.

Župan občine Brežice Ivan Molan pravi, da znaša pogodbena vrednost gradbenih del 2,3 milijona evrov. Nov vrtec, ki bo samostojna enota, kasneje s šolo povezana s hodnikom, bo imel skorajda 1200 kvadratnih metrov neto tlorisnih površin in pet oddelkov. Celotna naložba v nov vrtec skupaj z opremo znaša okoli tri milijone evrov.

Stal bo južno od obstoječega šolskega kompleksa, na zemljišču, ki ga je občini prodala župnija Artiče. Nov vrtec bo tlorisno razgiban objekt z igralnicami v pritličju, vsaka igralnica bo velika minimalno 50 kvadratnih metrov in bo imela tudi zunanjo teraso v velikosti 24 kvadratnih metrov, kar je pomembno za višjo kakovost bivanja otrok v vrtcu. Po predvidevanjih bo gradnja potekala od junija 2020 do konca oktobra 2021.

S tem bodo v vrtcu dobili ustrezne prostorske pogoje, saj je v stavbi, ki je bila zgrajena za dva oddelka, pomanjkanje dodatnih prostorov: za 80 otrok – en oddelek je dislociran – imajo le tri sanitarije. »Garderoba je na ozkem hodniku med igralnicama, strokovne sodelavke pa imajo prostor, ki meri dva krat dva metra,« razloži Vesna Bogovič, ravnateljica OŠ Artiče. Zaradi prostorske stiske imajo gibalne dejavnosti na podstrešju šole, dve igralnici v prostorih osnovne šole in en dislociran oddelek.

V Vrtcu Ringa Raja spremljajo načrte. FOTO: Občina Brežice
V Vrtcu Ringa Raja spremljajo načrte. FOTO: Občina Brežice


V novem objektu bo tudi kotlovnica, na katero se bo v naslednjih fazah priključila celotna stavba OŠ Artiče. Za ogrevanje vrtca, šole in telovadnice je predviden sistem ogrevanja s toplotnimi črpalkami. Kot vir toplote za delovanje toplotnih črpalk bodo uporabili geosonde, ki bodo razporejene po območju novogradnje. Postavitev kotlovnice je naložba, ocenjena na 328.000 evrov, in bo končana do konca letošnjega leta.

Vzporedno bo potekala tudi energetska sanacija telovadnice, kar je naložba, vredna 416.000 evrov. Je del projekta javno-zasebnega partnerstva Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občine Brežice, kjer z občin Brežice sodelujeta zasebna partnerja Petrol, d. d., in Plistor, d. o. o. Izolirali bodo fasado in streho, zamenjali stavbno pohištvo, zamenjali razsvetljavo in prenovili ogrevalni sistem.

Dinamika celovite obnove OŠ Artiče. FOTO: Simona Fajfar
Dinamika celovite obnove OŠ Artiče. FOTO: Simona Fajfar


Omenjene naložbe so prvi del načrtovane posodobitve OŠ Artiče, ki se bo v prihodnjih letih nadaljevala z rušitvijo najstarejšega dela šole, rekonstrukcijo novejšega dela ter dograditvijo manjkajočih površin za šolo, to je 13 novih oddelkov. Po predvidevanjih naj bi posodabljanje šolske stavbe začeli po dograditvi vrtca, kar pomeni jeseni 2022. Četrta in peta faza projekta, ki je v celoti ocenjen na 11,2 milijonov evrov, pa bosta prometna ureditev in ureditev zunanjih igrišč.

Komentarji: