Predstavitvena informacija

Ko tradicionalno varčevanje ni dovolj

Spremembe so edina stalnica v življenju, kar velja tudi za upravljanje osebnih financ.
Fotografija: Investiranje v delnice in tudi druge finančne instrumente je povezano tudi s tveganji. FOTO: Ilirika
Odpri galerijo
Investiranje v delnice in tudi druge finančne instrumente je povezano tudi s tveganji. FOTO: Ilirika

Glede na zaton tradicionalnih oblik varčevanja, se lahko z vso resnostjo vprašamo: Ali Slovenci sploh še varčujemo?

Hiter pogled na obseg depozitov slovenskega prebivalstva na bankah, ki vztrajno narašča in trenutno znaša že preko 24 milijard evrov, bi nam lahko predstavil napačno sliko in bi na vprašanje zgoraj odgovorili z da. Realna slika pa je vendarle precej drugačna. Zaradi povečanega obsega denarja oziroma visoke likvidnosti finančnih trgov so banke znižale obrestne mere za depozite v bližino nič odstotkov. Glede na ekspanzivno politiko, ki jo zasledujejo centralne banke, tudi v bližnji prihodnosti ne pričakujemo premikov pri politiki bank glede obrestnih mer. Poleg praktično ničelnih obrestnih mer pa naše prihranke ogroža tudi inflacija, ki vztrajno znižuje našo kupno moč.

Žal pa je investiranje v delnice in druge finančne instrumente povezano s tveganji, ki pa jih lahko zmanjšamo z aktivnim upravljanjem in razpršenostjo portfelja. Borznoposredniška hiša ILIRIKA vam v ta namen v tem zapletenem in nepredvidljivem finančnem okolju nudi individualno upravljanje premoženja.

Individualno upravljanje premoženja je namenjeno vlagateljem, ki želijo svoja prosta denarna sredstva oplemenititi z investiranjem na kapitalskih trgih, vendar za sprejemanje naložbenih odločitev nimajo dovolj časa ali izkušenj. Naše poslovanje temelji na zaupanju in osebnem pristopu. Za učinkovito upravljanje vašega portfelja glede na finančne cilje, ki jih zasledujete in tveganje, ki ste ga pripravljeni sprejeti, skrbi ekipa izkušenih finančnih strokovnjakov, ki se v ILIRIKI ukvarja z upravljanjem premoženja naših cenjenih strank.
 


ILIRIKA je vodilna borznoposredniška družba v Sloveniji in regiji, ki ponuja storitve individualnega upravljanja premoženja, borznega posredovanja in storitve s področja podjetniških financ ter izvedbe prevzemnih aktivnosti. Odlično poznavanje globalnih finančnih trgov, domače regije in mednarodne izkušnje nam pomagajo pri pripravi celovitih finančnih rešitev za naše stranke.

Ta oglas je tržno sporočilo, namenjeno širši javnosti, in ne upošteva izkušenj in znanj posameznikov glede finančnih instrumentov.