Med starejšimi je najbolje sprejet projekt Sopotnik

Novost je pomoč pri prilagoditvi bivalnih prostorov
Fotografija: Uporabniki, tako kot Ana Pintar, so zelo zadovoljni s projektom Sopotnik: "Lahko grem na obisk, v trgovino ali kam drugam, tudi če imam težave s hojo." Foto Simona Fajfar
Odpri galerijo
Uporabniki, tako kot Ana Pintar, so zelo zadovoljni s projektom Sopotnik: "Lahko grem na obisk, v trgovino ali kam drugam, tudi če imam težave s hojo." Foto Simona Fajfar

Kočevje – »Verjetno smo s tem projektom izjema v slovenskem prostoru,« pravi Lili Štefanič, direktorica uprave občine Kočevje, ko govori o pozivu občine Kočevje za pomoč pri prilagoditvi bivalnih prostorov gibalno oviranim osebam.

»Najprej smo zaznali, da prilagoditev bivalnih prostorov potrebujejo ljudje, ki so v občinskih stanovanjih,« pravi Štefaničeva. Občina, ki ima 202 občinski stanovanji, je letno prejela dve do tri prošnje stanovalcev za preureditev, s katerimi bi gibalno oviranim osebam, invalidom ali starejšim, omogočili lažje življenje. »Prilagoditve so ponavadi potrebne v kopalnici, kjer se namesto kadi namesti tuš, ponekod je potrebno razširiti vrata, da so dovolj široka za invalidski voziček, spet drugje je potrebna klančina ali morda držalo,« pravi Štefaničeva.
 

Prilagoditve tudi za ljudi izven občinskih stanovanj


Potem pa je občina v sodelovanju z Društvom invalidov Kočevje – v občini je 510 invalidov -, centrom za socialno delo, zdravstvenim domom, Društvom upokojencev Kočevje in rdečim križem pripravila poziv tudi za vse druge prebivalce v občini. Razlog je preprost, pove Štefaničeva: »Občina Kočevje ima po statističnih podatkih več kot 3000 prebivalcev, ki so starejši od 65 let in verjetno si nekateri tovrstnih prilagoditev bivalnih razmer ne morejo privoščiti.«

Zato so v letošnjem občinskem proračunu zagotovili 10.000 evrov za pomoč pri prilagoditvi bivalnih prostorov gibalno oviranim osebam. Občina lahko sofinancira le največ polovico naložbe, a ne več kot 2000 evrov. »Med našimi prebivalci so številni, ki so starejši od 65 let in nimajo priznane invalidnine, tako da smo se dogovorili, da je primeren dokaz o potrebni prilagoditvi bivalnih prostorov zdravniško potrdilo,« pravi Lili Štefanič, ki doda, da je prilagajanje občinski stanovanj med ljudmi zelo dobro sprejeto: »Ljudje so v resnici hvaležni, da jim olajšamo življenje.«
 

Za E-oskrbo manj zanimanja


Poziv občine Kočevje za pomoč pri prilagoditvi bivalnih prostorov gibalno oviranim osebam pa je le eden od projektov, s katerim v občini Kočevje lajšajo življenje starejših. Skupaj s Telekomom občanom omogočajo varovanje na daljavo oziroma E-oskrbo. Oseba ima na sebi obesek, ki v center sporoča, če pride do neobičajnega dogajanja. Posameznik plačuje paket, občina Kočevje pa sofinancira 22 evrov. »Imamo zelo malo prijav,« pravi Štefaničeva, saj se je na začetku za ta projekt prijavilo devet uporabnikov, a sta dva odstopila, eden je umrl, ko pa so poziv spet ponovili, sta se prijavila le dva človeka. »Mladim se zdi storitev odlična, starejšim pa ne, ker se nekateri bojijo, da jih s tem nekdo nadzira,« pravi sogovornica.

V največji občini v Sloveniji za starejše skrbijo tudi preko različnih humanitarnih organizacij, od društva diabetikov do upokojencev. Na zadnji razpis se je prijavilo 14 društev, ki so se potegovala za 20.000 evrov in s katerimi zagotavljajo tudi obiskovanje starejših. »Seveda pa imamo tudi klasične oblike pomoči starejšim in njihovim svojcem, od plačila stroškov namestitve starejših v domovih za starejše oziroma za osebe v duševnem razvoju, pomoč pri kritju pogrebnih stroškov, družabnih pomočnikov, konec koncev tudi s financiranjem toplega obroka za brezdomce,« našteva Lili Štefanič.

"Največ zanimanja je za projekt Sopotnik," pravi Lili Štefanič, direktorica uprave občine Kočevje. Foto Simona Fajfar
"Največ zanimanja je za projekt Sopotnik," pravi Lili Štefanič, direktorica uprave občine Kočevje. Foto Simona Fajfar


V občini, ki ima 555 kvadratih kilometrov in je redko poseljena, pa je pomembna tudi pomoč zavoda Jutro, ki skrbi za pomoč na domu. Občina zagotavlja največji delež, to je 50 odstotkov storitve. Število uporabnikov narašča, saj so septembra imeli 164 uporabnikov, kar občino na letni ravni stane 166.000 evrov. Doplačujejo pa tudi oskrbnine starejšim v domu, ki si tega ne morejo zagotoviti, in sofinancirajo javna dela v zavodih Jutro, Šent, Želva, Dom starejših občanov Kočevje in tudi na Centru za socialno delo.
 

Odlično sprejet Sopotnik


Med novostmi za starejše, ki so bile zelo dobro sprejete, pa najbolj izstopa projekt Sopotnik. Februarja letos je bilo s tem projektom, kjer prostovoljci zagotavljajo brezplačne prevoze za starejše, opravljenih 357, septembra pa že 1411 kilometrov. Februarja je bilo opravljenih 44 prevozov, septembra pa že 98. Število uporabnikov pa je z februarskih 49 naraslo na 135. »Zanimivo je, da je ta projekt uspešnejši kot taksi, a verjetno je razlog tudi v tem, da starejši cenijo, da pri Sopotniku s prostovoljcem, ki jih pelje, tudi poklepetajo in jih počaka,« pravi Lili Štefanič.

Za različne oblike pomoči starejšim občina Kočevje letno namenja okoli milijon evrov, kar pa ni presenečenje glede na velikost območja, starostno strukturo prebivalstva in socialne rzmere. In dejstvo, da je občina vključena v projekta starosti prijazna občina in občina po meri invalidov, kjer sledijo akcijskim načrtom.

Komentarji: