Milijoni za investicije v primarno zdravstvo

Čas za prijavo na razpis do 18. februarja. Denar za novogradnje, rekonstrukcijo in opremo.
Fotografija: »Prvič v zgodovini bo država namenila veliko sredstev za infrastrukturo na primarni ravni,« je poudaril minister za zdravje Janez Poklukar.

Foto Jože Suhadolnik
Odpri galerijo
»Prvič v zgodovini bo država namenila veliko sredstev za infrastrukturo na primarni ravni,« je poudaril minister za zdravje Janez Poklukar. Foto Jože Suhadolnik

Od včeraj je objavljen razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva za leti 2022 in 2023. Na njem se za 37,5 milijona evrov lahko potegujejo občine ustanoviteljice oziroma soustanoviteljice javnih zdravstvenih zavodov, a je absolutni znesek financiranja za posamezno občino omejen.

Vse ustanove so vabljene k prijavi, kajti samo z zagotovitvijo ustreznih delovnih pogojev in ustreznih pogojev za izvajanje zdravstvenih storitev bo mogoče zagotoviti ustrezno kakovost, varnost in učinkovitost primarne zdravstvene dejavnosti, so sporočili z ministrstva za zdravje.

Minister Janez Poklukar je povedal, da je bil prvi korak h krepitvi zdravstvenega sistema in zagotavljanju javnega, vzdržnega in dostopnega zdravstva narejen s sprejetjem zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v letih od 2021 do 2031, s katerim naj bi v prihodnjih desetih letih za naložbe v zdravstvu namenili 2,1 milijarde evrov. Pot zdaj nadaljujejo z objavo prvega razpisa za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva, in sicer za letos in prihodnje leto.

Težave z infrastrukturo imajo v primarnem zdravstvu že več let. Stavbe so zastarele, oprema izrabljena. Po besedah ministra je vse to vključeno v zdaj objavljeni razpis, saj se za sredstva lahko prijavijo občine ustanoviteljice javnega zdravstvenega zavoda z investicijskimi projekti na področju primarnega zdravstvenega varstva. To so zdravstveni domovi, zdravstvene postaje in zdravstvene ambulante, ki vključujejo novogradnje ali rekonstrukcije, oboje z opremo.

»Prvič v zgodovini bo država veliko sredstev namenila za infrastrukturo na primarni ravni, in to po celotni Sloveniji v večletnem obdobju. S tem bomo pomagali lokalnim skupnostim, da skupaj z župani poskrbimo za zdravje naših občank in občanov,« je še poudaril minister.

Precej več denarja

V zadnjih 13 letih so v povprečju za zdravstvo namenili 37,7 milijona evrov na leto, zdaj bo temu namenjenih 200 milijonov evrov na leto, od česar bo primarna raven v desetih letih prejela v povprečju 20 milijonov na leto, prej pa 0,8 milijona.

Jure Dolinar, po pooblastilu vodja sektorja za investicije in javna naročila na ministrstvu, je pojasnil, da sprejeti zakon o investicijah za desetletno obdobje omogoča strateško načrtovanje in načrtovanje investicij, ki jih zdravstvo v daljšem obdobju ni moglo izvesti, ker ni bilo ustreznih virov investiranja.

O razpisu je dejal, da je odprt za projekte, ki so na stopnji izvajanja, imajo pripravljeno projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje, med njimi tudi tiste, ki so se začeli leta 2021 in bodo zaključeni v drugi polovici leta 2024. Pogoj za prijavo je, da se gradnja ni začela pred letom 2021 in da je projekt v gradnji v letu objave razpisa (leto 2022) še vključen v načrt razvojnih programov občine.

Po Dolinarjevih besedah so v javnem razpisu zagotovili pravičnost dodeljevanja sredstev na način, da so omejili absoluten znesek financiranja po posameznih občinah, in sicer 80 evrov na prebivalca v desetih letih. Javni razpis bo odprt 30 dni.

Minister je pri tem spomnil, da so bili v zadnjem letu sprejeti tudi številni drugi ukrepi za izboljšanje primarne ravni zdravstva: povečan vpis na medicinsko fakulteto v Ljubljani in Mariboru, nagrajevanje specializantov družinske medicine, zagotovitev dodatnih 30 specializacij iz klinične psihologije in štipendij za študente medicine. Poudaril je še ukrepe za hitrejše zaposlovanje zdravnikov iz tujine in uvedbo ukrepov za razbremenitev timov ambulant družinske medicine.

Preberite še:

Komentarji: