Mlada država, ki se hitro stara

Demografija kaže, da je bila leta 1991 povprečna starost Slovencev 35,9 leta, letos januarja pa že 43,2 leta
Fotografija: Število otrok se od leta 2011 spet nekoliko povečuje. FOTO: Tadej Regent
Odpri galerijo
Število otrok se od leta 2011 spet nekoliko povečuje. FOTO: Tadej Regent

Slovenija se stara. To se potrjuje vse od leta 1991, ko se je osamosvojila. Leta 2057 naj bi bilo v državi že več kot 30 odstotkov starejših od 65 let.

Kot ugotavljajo na državnem statističnem uradu, je bila prvega januarja 1991 povprečna starost prebivalcev Slovenije 35,9 leta, prvega januarja letos že 43,2 leta. Leta 1991 je bilo skoraj 21 odstotkov prebivalcev mlajših od 15 let, na začetku letošnjega leta je bil ta delež za 6 odstotnih točk nižji; znašal je 15 odstotkov. Seveda se po drugi strani povečuje število prebivalcev, starejših od 65 let: leta 1991 jih je bilo med celotnim prebivalstvom skoraj 11 odstotkov, letos že več kot 19.

Ena od posledic spremenjene demografske slike je manjši vpis v osnovne šole. V šolskem letu 2017/18 je bilo osnovnošolcev za skoraj 44.000 manj kot v šolskem letu 1991/92. Vendar se število otrok, vpisanih v osnovno šolo, od leta 2011 spet nekoliko povečuje, kar je posledica naraščanja števila rojstev med letoma 2004 in 2010, so zapisali na Sursu.


Število upokojencev se povečuje

Po drugi strani se povečuje število upokojencev, spreminja se razmerje med številom zavarovancev in številom upokojencev. Leta 1991 je bilo v Sloveniji manj kot 400.000 upokojencev (mednje štejemo tiste, ki so prejemali starostno, invalidsko, družinsko ali vdovsko pokojnino), lani že 616.000.
V tem obdobju je razmerje med številom upokojencev in zavarovancev zdrsnilo z 2,0 na 1,49. Z drugimi besedami: lani je na enega upokojenca prišlo manj kot 1,5 zavarovane osebe (to je oseba, ki je obvezno ali prostovoljno vključena v pokojninsko zavarovanje). Tudi razmerje med plačami in pokojninami se slabša. Leta 1992 je povprečna neto starostna pokojnina dosegala 78,4 odstotka neto plače, leta 2017 le še 58,4 odstotka.
 

Prihodnost

Prebivalstvo Slovenije naj bi se povečevalo do približno leta 2025 (in naraslo na 2.083.000 ljudi), predvsem zaradi selitvenega prirasta (naravni prirast je bil namreč lani prvič po letu 2005 spet negativen). Nato naj bi število prebivalcev začelo počasi padati. Prvega januarja 2080 naj bi imela Slovenija 1.938.000 prebivalcev, kar je 6 odstotkov manj kot v začetnem letu teh projekcij, to je 2015.

To spet nakazuje, da naj bi se v prihodnjih 65 letih občutno spremenila starostna sestava prebivalstva. Letos je starejših, to so osebe, stare 65 ali več, 19,4 odstotka prebivalstva, leta 2057 naj bi bilo v tej starostni skupini skoraj 31 odstotkov prebivalcev. Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu se bo daljšalo. Dečki, ki se bodo rodili v Sloveniji leta 2080, bodo lahko pričakovali, da bodo živeli 87 let, deklice pa več kot 91 let, napovedujejo na Sursu.
 

Komentarji: