Nič več brezskrbnega nakupovanja

Izvajalci programa Veriga psihosocialne pomoči in druženja pri Zifsu z uporabniki obiskujejo samo manjše trgovine, ne pa tudi velikih centrov.
Fotografija: Katja Bertoncelj z uporabnico programa Veriga psihosocialne oskrbe in druženja, preden sta se podali na pot do bližnje prodajalne. FOTO arhiv Zifs
 
Odpri galerijo
Katja Bertoncelj z uporabnico programa Veriga psihosocialne oskrbe in druženja, preden sta se podali na pot do bližnje prodajalne. FOTO arhiv Zifs  

Nakupovanje danes ni več brezskrbno, pogosto je stresno. Mnogim veliko pomeni sprehod do prodajalne, kar je lahko edini svetli in družabni del njihovega dneva. Vendar pa lahko izvajalci, skupaj z uporabniki, če ti to želijo, obiskujejo samo manjše trgovine, ne pa velikih centrov, kjer je možnost okužbe večja.

Z izvajalko gresta lahko največ eden do dva uporabnika, pri tem pa morajo upoštevati vse predpisane zaščitne ukrepe Simona Bukovec poskrbi, da imajo uporabniki programa, dostop do sveže hrane. Skrbi za okoli 80 uporabnikov, vendar so mnogi v takšnem stanju, da ne morejo iz svojega stanovanja ali doma za starejše, zato poskrbi na občasna srečanja, večkrat jih pokliče tudi po telefonu. Redno obiskuje od 10 do 20 uporabnikov na teden. Veliko uporabnikov je težko mobilnih in včasih traja pot od njihovega doma do trgovine, ki je morda oddaljena samo pol kilometra, uro ali celo uro in pol.


Druženja se veselijo


Simona Bukovec z uporabnico programa na vsakodnevnem sprehodu. FOTO Arhiv Zifs<br />
 
Simona Bukovec z uporabnico programa na vsakodnevnem sprehodu. FOTO Arhiv Zifs
 
Uporabnice v domu za starejše so vedno vesele, ko jih, zaščitena po vseh predpisih, obišče Katja Bertoncelj, imajo različne vrste invalidnosti njihova starost pa je 84 let in več. »Če sem namenjena v katerega od domov za starejše, prej pokličem socialno delavko iz doma in se z njo dogovorim za razpored ur posameznih uporabnikov, ki jih bom ta dan lahko, seveda v dogovoru s socialno službo, popeljala na sprehod ali pa z njimi kaj prebrala v odprtih kavarnah domov, ki so jih uredili prav za to.«

Po kavici ali čaju se z največ dvema uporabnikoma, ki živita v domu za starejše ali v svojem stanovanju, dogovorijo, kam bodo šli. »Za to imam na razpolago uro časa, ki jo čim bolj koristno uporabimo, morda za branje in tudi gibanje. Z eno od uporabnic tudi prepevava, saj je ljubiteljica starih ljudskih pesmi in ima pri sebi celo pesmarico. Ko se sprehajava, ji pomagam peti, čeprav v tem nisem najbolj izurjena.«


Nadzor in samozaščita


Izvajalci programa Veriga psihosocialne oskrbe in druženja se tudi ob koncu tedna, pa tudi ob praznikih, trudijo obiskati vse tiste, ki jih potrebujejo. V obliki dežurstva so jim na voljo od 8. do 21. ure, ne glede na dan. Določenih storitev v času zaprtja trgovin ob nedeljah ni bilo mogoče izvesti, dovolj časa za to pa je bilo med tednom.

»Ob trenutnem obsegu težav naših uporabnikov je njihove potrebe mogoče pokriti. Če pa bi število potreb preseglo naše trenutne možnosti, kar se bojimo, da se bo zgodilo jeseni, bomo naš tim ustrezno povečali, kajti tudi izvajalci so samo ljudje,« je dejal predsednik Zifs Borut Pogačnik.

Izvajalci že od leta 2002 redno izpolnjujejo posebne dnevnike izvedb, iz njih je razvidno, kje so bili ob določeni uri, kaj so delali in postorili za uporabnike. Tako so že pred mnogimi poznejšimi zakoni, ki zdaj to področje podrobno urejajo, uvedli notranji nadzor in samozaščito za vsakega izvajalca posebej.
 

Preberite še:

Komentarji: