O dolžnosti preživljanja staršev

Vprašanje in odgovor: Ali so polnoletni otroci dolžni preživljati svoje starše? Odgovarja odvetnica Barbara Štraus Kunaver.
Fotografija: Tako kot starši, ki imajo dolžnost preživljati svoje otroke, imajo tudi polnoletni otroci dolžnost preživljati svoje starše. Foto Jože Suhadolnik
Odpri galerijo
Tako kot starši, ki imajo dolžnost preživljati svoje otroke, imajo tudi polnoletni otroci dolžnost preživljati svoje starše. Foto Jože Suhadolnik

Ali so polnoletni otroci dolžni preživljati svoje starše? Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih določa medsebojno dolžnost preživljanja zakoncev in vzajemno dolžnost preživljanja med starši in otroki.

Po zakonu ima zakonec, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen, pravico, da ga drugi zakonec preživlja, kolikor je to v njegovi moči. Zakon prav tako opredeljuje dolžnost staršev, da preživljajo svoje otroke do polnoletnosti, tako da skladno s svojimi sposobnostmi in zmožnostmi zagotavljajo življenjske razmere, potrebne za otrokov razvoj. Če se otrok redno šola, so ga starši dolžni preživljati tudi po polnoletnosti, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti.


Ali so otroci dolžni skrbeti za starše, če ti pomoč potrebujejo?


Tako kot starši, ki imajo dolžnost preživljati svoje otroke, imajo tudi polnoletni otroci dolžnost preživljati svoje starše. Vsak polnoleten otrok je dolžen po svojih zmožnostih preživljati starše, če ti nimajo dovolj sredstev za življenje in jih ne morejo pridobiti.


Kdaj otrok nima te dolžnosti?


Polnoleten otrok ni dolžen preživljati tistega od staršev, ki iz neopravičenih razlogov ni izpolnjeval preživninske obveznosti do njega v mladosti. Če je več polnoletnih otrok skupaj dolžnih preživljati starše, se ta dolžnost razdeli mednje po njihovih zmožnostih in tudi glede na to, koliko je bil kdo deležen skrbi in pomoči.

Preživnina se določi glede na potrebe upravičenca ter materialne in pridobitne zmožnosti zavezanca. Sodišče lahko določeno preživnino na zahtevo upravičenca ali zavezanca zviša, zniža ali odpravi z izvršilnim naslovom, če se spremenijo potrebe upravičenca ali zmožnosti zavezanca, na podlagi katerih je bila preživnina določena. Preživnina se uskladi enkrat na leto z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji. Uskladitev se opravi marca, pri čemer se upošteva kumulativna rast cen življenjskih potrebščin od meseca, od katerega je bila preživnina nazadnje določena oziroma usklajena.

Barbara Štraus Kunaver FOTO: Žiga Culiberg
Barbara Štraus Kunaver FOTO: Žiga Culiberg


Center za socialno delo pisno obvesti upravičenca in zavezanca o vsakokratni uskladitvi in novem znesku preživnine. Preživljanje otrok in zakonca, ki jih je zavezanec dolžen preživljati po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ima prednost pred preživljanjem staršev zavezanca. Zakon tudi določa, da kdor je imel izdatke zaradi preživljanja kakšne osebe, sme s tožbo zahtevati povračilo izdatkov od tistega, ki jo je dolžen preživljati, če so bili ti izdatki potrebni.

Komentarji: