Odrasli se lahko učijo prav tako uspešno kot mladi

Spodbuda za vseživljenjsko učenje: Ponujajo brezplačno učno pomoč in sofinanciranje šolnin odraslim 
Fotografija: Izobraževanje v odrasli dobi ni posebnost, temveč je sestavni del tudi tega življenjskega obdobja. Foto Uroš Hočevar
Odpri galerijo
Izobraževanje v odrasli dobi ni posebnost, temveč je sestavni del tudi tega življenjskega obdobja. Foto Uroš Hočevar

Ljubljana – Čeprav je vseživljenjsko učenje čedalje bolj pomembno, s tem področjem ne moremo biti zadovoljni, saj kompetence Slovencev po 45. letu v primerjavi z vrstniki v razvitih državah padajo. V zvezi s tem pri nas tečeta dva projekta: prvi je povezan z brezplačno učno pomočjo, drugi pa s sofinanciranjem šolnin odraslim.

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport nameravajo s projektom Promocija, animacija in učna pomoč (PanUP), ki bo trajal do leta 2022, spodbuditi izpopolnjevanje in nadgrajevanje znanja tudi po koncu formalnega izobraževanja ter s tem izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo na trgu dela. To jim omogoča večjo zaposljivost, mobilnost ter boljše možnosti za bolj kakovostno življenje.


Želijo izboljšati sodelovanje s podjetji


Kot poudarja minister Jernej Pikalo, je cilj ministrstva ustvariti pogoje za dopolnjevanje formalne izobrazbe na različnih ravneh, omogočati dokvalifikacije in prekvalifikacije. Ker večina dodatnega izobraževanja poteka v podjetjih, kjer so posamezniki zaposleni, bi radi tudi izboljšali sodelovanje s podjetji. Ciljna skupina so odrasli, ki nimajo končane poklicne, srednje splošne ali strokovne šole ali pa nimajo opravljenega mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpita. Prednost imajo tisti, ki imajo končano največ osnovnošolsko izobrazbo in so starejši od 45 let. Pri tem je pomembno ozaveščanje, da izobraževanje v odrasli dobi ni posebnost, temveč sestavni del tudi tega obdobja življenja; odrasli pa se lahko učijo prav tako uspešno kot mladi.


Koristna učna pomoč


Vodilni partner projekta v vzhodni kohezijski regiji je Šolski center Novo mesto, na zahodu pa Šolski center Nova Gorica. Partner za osrednjeslovensko regijo je Biotehniški izobraževalni center (BIC) Ljubljana. Direktorica Jasna Kržin Stepišnik poudarja, da je brezplačna učna pomoč za odrasle, ki so že dlje časa zunaj izobraževalnega sistema, zelo potrebna in koristna. Svetovalec na izbrani šoli z vsakim udeležencem opravi svetovalni pogovor. Skupaj pripravita izobraževalni načrt, ki je prilagojen vsakemu posamezniku: katera predavanja bo obiskoval, kdaj bo opravljal izpite in pri čem morda potrebuje učno pomoč. Ta je dobrodošla, kadar se pri učenju ne znajde, pri pripravah na izpite, pa tudi pri dodatni razlagi delov snovi pri posameznih predmetih: »Tako vplivamo na njegovo motivacijo in samozavest ter prispevamo k uspešnemu zaključku izobraževanja.« V projekt bodo vključili 1143 udeležencev.


Povračilo šolnine: 2500 evrov


Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad pa v okviru programa Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc, ki se bo nadaljeval do leta 2022, pripravlja javni razpis, na katerem lahko posamezniki za poklicno oziroma izobraževanje do največ pete stopnje izobrazbe pridobijo 2500 evrov za povračilo šolnine, pravi direktorica sklada Irena Kuntarič Hribar. Program delno financira EU iz evropskega socialnega sklada, skupna vrednost razpoložljivih sredstev pa je 4,5 milijona evrov. Rok za prijavo na razpis je do porabe sredstev oziroma najpozneje do 3. oktobra 2022.

Komentarji: