Predstavili novo lokacijo za selitev podjetja Melamin

Občina Kočevje podpira lokacijo, kamor naj bi se po preliminarni študji selilo podjetje Melamin.
Fotografija: Podjetje Melamin deluje s 30 odstotnimi kapacitetami proizvodnje. FOTO: Simona Fajfar
Odpri galerijo
Podjetje Melamin deluje s 30 odstotnimi kapacitetami proizvodnje. FOTO: Simona Fajfar

Pol leta po katastrofalni nesreči v kemični tovarni Melamin, ki se je s sedmimi žrtvami v zgodovino zapisala kot naša največja industrijska nesreča, so v Kočevju predstavili možno novo lokacijo za selitev podjetja. Preliminarna študija je pokazala, da je najprimernejša lokacija Kočevje-sever, nekje na polovici območja med naseljema Mala Gora in Klinja vas.

Ljubljanski urbanistični zavod je pripravil preliminarno študijo, v kateri je upošteval varnostne, okoljske in prostorske dejavnike ter potrebe dejavnosti podjetja Melamin. To sedaj deluje z okoli 30 odstotki celotne proizvodnje, s tem, da na sedanji lokaciji, ki je praktično v mestu Kočevje, nimajo več nevarnih kemikalij in s tem povezane proizvodnje. Za nadaljevanje nevarnega dela proizvodnje in za preselitev celotnega podjetja bi potrebovali zemljišče v velikosti 20 hektarov in bližino energetske in prometne infrastrukture.

Tik ob podjetju so postavili spomenik preminulim. FOTO: Simona Fajfar
Tik ob podjetju so postavili spomenik preminulim. FOTO: Simona Fajfar

Po preverjanju več lokacij v bližini naselij Gornje Ložine, Dolnje Ložine, Mala Gora, Kočevska Reka in gospodarska cona Kočevje, strokovnjaki predlagajo nadaljnje študije in postopke za lokacijo Kočevje-sever. To je, tako kot je to veljalo za vse lokacije, ki so jih preverjali, od najbližjega naselja oddaljeno več kot 700 metrov. Kaj o lokaciji meni civilna iniciativa, ki se zavzema za preselitev Melamina na drugo lokacijo, ki bo izven mesta, ni znano, je pa novo lokacijo podprl kočevski župan Vladimir Prebilič. Obljubil je pripravljenost občine, da bi v čim krajšem času – seveda v sodelovanju z ministrstvom za okolje, tako da bi bili postopki hitri - spremenili občinski prostorski akt. Hkrati pa bo občina pomagala, da bo Melamin direktno ali preko občine postal lastnik zemljišča, ki je sedaj v državni lasti.

Če bodo podrobnejše študije pokazale, da je lokacija sprejemljiva, potem bi občina lahko imela občinski prostorski akt spremenjen že v letu dni, v dveh do treh letih pa bi lahko Melamin na novi lokaciji začel s proizvodnjo najbolj nevarnega dela proizvodnje. Selitev celotnega podjetja pa bo proces, dolg 15 do 20 let. Selitev prvega dela proizvodnje je po ocenah strošek v višini od pet do deset milijonov evrov, postopna preselitev celotnega podjetja pa okoli 250 milijonov evrov. Pri tem podjetje in občina računata na pomoč in razumevanje države, da ta velik in pomembni delodajalec na Kočevskem – sedaj ima Melamin 190 zaposlenih - ohrani vsa delovna mesta.

Preliminarno študijo o novi lokaciji so pripravili pol leta po nesreči. FOTO: Simona Fajfar
Preliminarno študijo o novi lokaciji so pripravili pol leta po nesreči. FOTO: Simona Fajfar

S selitvijo izven mesta pa bi podjetje, ki je že v preteklosti imelo močan razvojni oddelek in so razvijali svojo tehnologijo, to še nadgradili. Srečko Štefanič, direktor Melamina, meni: »Ta lokacija nam dejansko omogoča razvoj.« Napoveduje, da bodo s posodobitvijo tehnoloških procesov sledili smernicam za tovarne prihodnosti, zato nameravajo novo proizvodnjo osnovati na obnovljivih energetskih in surovinskih virih glede na trajnostne zmožnosti lokalnega okolja. Melamin na novi lokaciji bi lahko postal, je dejal Štefanič, pilotni projekt za bioetanol in druge biokemikalije ter proizvodnjo vodika.

Podjetje sedaj deluje z vsega 30 odstotki proizvodnje. Določene enote, kot so lesna in obutvena, delujejo v polni meri,  druge manj oziroma stojijo. »Če ne bi prišlo do katastrofe, bi bili podjetje, ki ima eno najvišjih dodanih vrednosti v Sloveniji oziroma bi jo beležili v višini 90.000 do 100.000 evrov na zaposlenega,« je še dejal Srečko Štefanič. Pred nesrečo so v podjetju letos načrtovali realizacijo v višini 80 oziroma 90 milijonov evrov, sedaj pa pričakujejo, da bodo leto zaključili z realizacijo v višini 55 milijonov evrov. Posledice majske katastrofe pa bodo zagotovo vplivale tudi na poslovni izid prihodnjega leta.

Komentarji: