Slabo vreme in sestava tal nepredvideni okoliščini?

Višje sodišče je razveljavilo sodbo okrožnega, ki je zavrnilo tožbo države proti smučarski zvezi za vračilo 204.403 evrov.
Fotografija: Smučarska zveza je z družbo Tehnik poleg pogodbe podpisala še štiri anekse za izvedbo dodatnih del pri gradnji biatlonskega centera na Pokljuki. FOTO: Matej Družnik/Delo
Odpri galerijo
Smučarska zveza je z družbo Tehnik poleg pogodbe podpisala še štiri anekse za izvedbo dodatnih del pri gradnji biatlonskega centera na Pokljuki. FOTO: Matej Družnik/Delo

Ljubljana – Državnemu odvetništvu je uspelo s pritožbo na višjem sodišču doseči razveljavitev sodbe okrožnega sodišča, ki je zavrnilo tožbeni zahtevek države proti Smučarski zvezi Slovenije. Država zahteva vračilo 204.403 evrov zaradi sklepanja aneksov k pogodbi oziroma kršitve pravil o javnih naročilih v zvezi z gradbenimi dodatnimi deli pri gradnji biatlonskega centra na Pokljuki.

Smučarska zveza Slovenije (SZS) je aprila 2008 na razpisu takratnega ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pridobila evropska in slovenska proračunska sredstva za gradnjo sodobnega biatlonskega centra. Predvidena vrednost investicije je bila določena na 9,96 milijona evrov, SZS je za gradnjo projekta na podlagi javnega razpisa izbrala škofjeloško Splošno gradbeno podjetje Tehnik. K tej pogodbi sta stranki sklenili še štiri anekse za izvedbo dodatnih del, ki so gradnjo podražili za poldrugi milijon evrov.
 

Postopkovne napake


A je po končani gradnji evropska komisija (EK) v reviziji ugotovila nekatere nepravilnosti. SZS je javno naročilo za gradnjo biatlonskega centra objavila 16. maja 2008 in kot merila za dodelitev posla določila najnižjo ponujeno ceno in reference ponudnikov, tri dni pozneje pa je spremenila besedilo razpisa in kot edino merilo določila najnižjo ceno. Ker je spremenjeni razpis objavila le v nacionalnem uradnem glasilu, ne pa tudi v uradnem glasilu Evropske unije, je EK zahtevala ustrezen finančni popravek oziroma vrnitev dela denarja. Država se je izpogajala za 462.972 evrov, ki jih je s tožbo poskušala izterjati od SZS, vendar je okrožno sodišče tožbeni zahtevek zavrnilo. Državno odvetništvo se je pritožilo, višje sodišče o pritožbi še ni odločilo.

Je pa višje sodišče, kot rečeno, ugodilo pritožbi državnega odvetništva glede zahtevka za vračilo dobrih 200 tisočakov. Zavrnilno sodbo je razveljavilo in z napotki vrnilo v ponovno odločanje okrožnemu sodišču. To je na petkovem naroku obravnavo končalo in napovedalo izid pisne sodbe.
 

Nepredvidene okoliščine?


SZS je z družbo Tehnik na podlagi postopka s pogajanji brez predhodne objave sklenila štiri anekse za izvedbo dodatnih del, in sicer je šlo za spremembe zaradi sestave tal in slabega vremena. Višje sodišče se strinja z okrožnim, da ni življenjsko pričakovati, da bo naročnik ob sklenitvi pogodbe predvidel vse možne zaplete, a okrožno sodišče ni (jasno) obrazložilo, zakaj sklepa, da so nizke temperature in sneg pozimi v trajanju 131 dni ter med gradnjo ugotovljena drugačna sestava tal, kar je zahtevalo spremenjeno in zahtevnejšo tehnologijo gradnje, nepredvidene okoliščine.

V ponovljenem postopku mora prvostopenjsko sodišče zdaj razsodili skladno z napotki višjega sodišča, ali je bilo predvidevanje SZS posledica dovolj skrbnega načrtovanja ali ne, torej ali je šlo za nepredvidljive okoliščine ali ne. Ob tem višje sodišče dodaja, da dejstvo, da (pod)zakonski akti ne zahtevajo, da se pred začetkom gradnje športnorekreacijskega centra (biatlonskih prog, strelišča in stavb) izvede ustrezen pregled tal, samo po sebi še ne pomeni, da tega ni treba opraviti kot skrbni naročnik.

Okrožno sodišče je ugotovilo, da so bila dela po aneksih nujno potrebna za dokončanje osnovnega naročila, pri čemer skupna vrednost dodatnih del ni presegla 30 odstotkov zneska prvotnega naročila. Meni, da niso podani pogoji za izvedbo finančnega popravka, saj je bila skupna vrednost del po pogodbi, v katero so bila zajeta tudi dela po aneksih, manjša od ocenjene vrednosti del po pogodbi o financiranju in prvotni pogodbi o izvedbi del. A po mnenju višjega sodišča ugotovitev, da dodatna dela, čeprav so bila potrebna, niso posledica nepredvidenih okoliščin, kar pomeni, da ni pogojev za postopek s pogajanji brez predhodne objave, lahko kaže na to, da ni šlo za pravilno ravnanje z javnimi sredstvi. Manjša končna vrednost izvedenih del ne more opravičiti nepravilnosti postopka o javnih naročilih v zvezi s sklepanjem pomožnih pogodb, še dodajajo višji sodniki.

Komentarji: