Sodni svet pričakuje kadrovsko in finančno okrepitev

Na navedbe nekdanje generalne pravobranilke na Sodišču EU dr. Verice Trstenjak, ki želi s svojim odstopom iz sodnega sveta pomagati pri vzpostavitvi drugačne organizacije in pogojev delovanja, so se odzvali preostali člani sodnega sveta in poudarili svoje predano in strokovno opravljanje nalog.
Fotografija: Dr. Verica Trstenjak z 31. decembrom odstopa predvsem zato, da pristojne organe opozori na neprimeren status in način dela. FOTO: Mavric Pivk/Delo
Odpri galerijo
Dr. Verica Trstenjak z 31. decembrom odstopa predvsem zato, da pristojne organe opozori na neprimeren status in način dela. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Ljubljana – »Sodni svet zelo resno, predano, učinkovito in strokovno opravlja vse naloge, za katere je pristojen,« v odgovoru na pomisleke Verice Trstenjak odgovarja sodni svet, ki deluje kot glavni kadrovik v sodstvu, in pri tem poudarja, da se ves čas intenzivno ukvarjajo z vprašanji poslovanja in metodami dela ter da posebno skrb namenjajo postopkom kandidature in izbire sodnikov.

»Sodni svet ne odloča o kandidaturi zgolj na podlagi pogovorov s kandidatkami in kandidati. Časovni okvir trajanja razgovorov je določen okvirno, predvsem zaradi urnika vabljenja kandidatk in kandidatov, posamezni pogovori pa niso omejeni zaradi poteka časa,« sodni svet odgovarja na opozorila Trstenjakove, ki navaja, da razgovori za kandidate za trajno sodniško funkcijo trajajo le 20 minut, trajati pa bi morali vsaj eno uro. Profesorica za evropsko pravo na Dunaju, v Ljubljani in Mariboru se pri tem tako kot nekateri drugi strokovnjaki s področja prava zavzema za profesionalizacijo oziroma polprofesionalizacijo, saj bi člani sodnega sveta le tako lahko resno in poglobljeno obravnavali obsežna gradiva.

Tudi zato, ker so se pristojnosti sodnega sveta ves čas širile – od vodenja disciplinskih postopkov zoper sodnike do možnosti vlaganja zahtev za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov, ki urejajo položaj sodstva – člani sodnega sveta v soglasno sprejeti izjavi poudarjajo, da mora razširjenim pristojnostim slediti tudi okrepitev na kadrovskem in finančnem področju.

Na ministrstvu za pravosodje se na poziv sodnega sveta še niso odzvali, so pa v odgovoru na pomisleke, ki jih je Verica Trstenjak nanizala v svoji odstopni izjavi, zapisali, da je z novim zakonom o sodnem svetu, ki je bil sprejet lani, sodni svet postal samostojen in neposreden proračunski uporabnik, ki sprejme predlog finančnega načrta za svoje delovanje za vsako proračunsko obdobje, pri čemer upošteva predvideni obseg finančnih sredstev, potrebnih za zagotovitev nemotenega izvajanja svojih nalog in pristojnosti. Sodni svet prav tako sam sprejme svoj poslovnik, s katerim ureja vprašanja izvedbene narave, tudi način dela, organizacijo, sklicevanje in potek sej, torej po navedbah pravosodnega ministrstva del problematike, na katero opozarja Trstenjakova.

Preberite še:

Komentarji: