Tudi centri za socialno delo in policija neprevidno z osebnimi podatki

Pri vročanju dokumentov na državnem portalu e-Uprava nekateri organi objavljajo preveč osebnih podatkov.
Fotografija: Osebne oddaje in prevzeme vlog in odločb je zamenjala digitalna rešitev, pri tem pa so še težave z osebnimi podatki. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Odpri galerijo
Osebne oddaje in prevzeme vlog in odločb je zamenjala digitalna rešitev, pri tem pa so še težave z osebnimi podatki. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ljubljana – Urad informacijske pooblaščenke (IP) Mojce Prelesnik je danes objavil poziv vsem organom, da nemudoma preverijo svoje vročanje dokumentov z javnim naznanilom in poskrbijo, da se na državnem portalu e-Uprava ne objavljajo odločbe in dokumenti, pač pa le sporočilo o vročanju, ki lahko vsebuje le naslovnikovo osebno ime in naslov.

Spomnimo, IP je pred kratkim ugotovila, da je Zdravstveni inšpektorat kar na oglasni deski državnega portala e-Uprava objavljal celotne prekrškovne odločbe kršiteljev ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa, z osebnimi podatki vred, ki jim ni uspelo odločb vročiti po zakonu o upravnem postopku. Kot smo že poročali, je IP zato uvedla inšpekcijski postopek proti zdravstvenemu inšpektoratu

Ugotovili pa so tudi, da zdravstveni inšpektorat ni edini s takšno težavo. Nekateri organi objavljajo celotne dokumente, nekateri pa v obvestilu o neuspeli vročitvi in sporočilu o vročanju z javnim naznanilom navajajo več osebnih podatkov, kot to dopušča 96. člen zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP).

IP je zato postopek inšpekcijskega nadzora uvedel tudi proti nekaterim centrom za socialno delo, ki so objavljali celotne odločbe, pa tudi proti policiji, ki je v sporočilih o vročanju navajala tudi EMŠO. Z ugotovljenimi nepravilnostmi je IP že seznanila upravno inšpekcijo, skupnost centrov za socialno delo ter generalno policijsko upravo.

Mojca Prelesnik, informacijska pooblaščenka, državne organe poziva, naj bolj previdno ravnajo z osebnimi podatki državljanov. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Mojca Prelesnik, informacijska pooblaščenka, državne organe poziva, naj bolj previdno ravnajo z osebnimi podatki državljanov. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo


Obdelava osebnih podatkov, kamor sodi tudi njihova javna objava, je dopustna samo, če je zanjo izpolnjen kateri od pogojev iz 6. člena splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), opozarjajo pri IP. V primeru objave obvestil o neuspeli vročitvi pri vročanju z javnim naznanilom je tako objava osebnih podatkov zakonita le, če organ pri objavi sledi pravilom iz 96. člena ZUP in obenem spoštuje vsa načela iz člena 5 GDPR, predvsem načelo »najmanjšega obsega podatkov«.

Organ v primeru neuspele vročitve sicer lahko odredi, da se vse nadaljnje vročitve v postopku opravijo z objavo sporočila o vročanju z javnim naznanilom na enotnem državnem portalu e-Uprava, a tako, da se ne objavi dokument, ki ga ni bilo mogoče vročiti, pač pa le sporočilo o vročanju, v katerem se sme od identifikacijskih podatkov navesti le posameznikovo ime in naslov za vročanje oziroma drugo stalno ali začasno prebivališče. Ni pa dovoljeno navajati posameznikove EMŠO.

Komentarji: