Vsako leto več osnovnošolcev in manj dijakov

V ponedeljek bo šolski prag prestopilo okoli 264.000 učencev in dijakov. Zakaj so nekateri starši prvošolčkov privilegirani?
Fotografija: FOTO: Matej Družnik
Odpri galerijo
FOTO: Matej Družnik

Ljubljana – V Sloveniji se že nekaj let povečuje število osnovnošolcev, medtem ko je srednješolcev vse manj, kažejo uradni statistični podatki. V zadnjih letih namreč v osnovno šolo vstopajo vse številčnejše generacije otrok in so celo številčnejše od generacij, rojenih pred desetimi oziroma petnajstimi leti. Preverili smo, kako se na prvi šolski (in vrtčevski) dan pripravljajo po Sloveniji in kakšne novosti se obetajo otrokom in šolarjem. Nekatere občine učencem namreč podarjajo zvezke, druge pa staršem prvošolčkov zagotavljajo celo denarno pomoč.

Na začetku tedna, ko se bodo po poletnih počitnicah starši z otroki prvič odpravili v vrtce ali šole, bodo nekateri med njimi za spremstvo prvošolca morali koristiti redni letni dopust. To po novem ne velja za (več kot 170.000) javnih uslužbencev, saj so upravičeni do izrednega dopusta. Da je prvi šolski dan gotovo enkraten dogodek v življenju otroka, se zavedajo tudi v nekaterih podjetjih in finančnih ustanovah, predvsem v družini prijaznih podjetjih pa tudi v manjših, družinskih podjetjih. Njihovi zaposleni, ki bodo letos prvič pospremili otroka v šolo, so namreč upravičeni do dodatnega dneva plačane odsotnosti z dela. Po podatkih ministrstva za šolstvo bo na začetku prihodnjega tedna šolski prag prvič prestopilo 20.840 prvošolk in prvošolcev, v šolskem letu 2019/2020 pa bo v osnovnih šolah skupaj 187.525 učenk in učencev. V 27 osnovnih šolah in 21 enotah s prilagojenim programom bo to šolsko leto vključenih 3275 otrok. Na šolskem ministrstvu poudarjajo, da podatki o številu dijakov še niso dokončni, saj bodo končni podatki znani šele oktobra. V srednje šole je zdaj vpisanih 61.794 dijakov, od tega v prvi letnik 19.181. Pri tem je treba omeniti, da imamo v Sloveniji 455 osnovnih šol in 319 podružničnih šol, na področju srednjega šolstva deluje 111 srednješolskih zavodov oziroma šolskih centrov, srednješolske programe pa izvaja 143 srednjih šol.

Graf Foto Infografika
Graf Foto Infografika


Ljubljana četrt milijarde za vrtce in šole


Mestna občina Ljubljana je v zadnjih štirinajstih letih za naložbe in vzdrževanje vrtcev in šol namenila okoli 255 milijonov evrov. Pred začetkom novega šolskega leta je župan Zoran Janković ob poudarjanju dobre energije v ljubljanskih šolah povedal, da so vse osnovne šole v prestolnici statično pregledane in sanirane ter da so marsikje med poletnimi počitnicami v rekordnem času končali načrtovana dela. V zadnjem desetletju se je število osnovnošolcev v ljubljanskih javnih šolah povečalo za več kot 5500 (z 19.172 na 24.709). V preteklih letih so se na MOL na povečane potrebe po dodatnih prostorih v šolah odzvali z večjimi infrastrukturnimi posegi, investicijski načrt pa bodo tudi v prihodnje prilagajali glede na dinamiko vpisa otrok v šole. Državi so predlagali, naj se občinam z odredbo dopusti možnost združevanja več kot treh šol v skupni šolski okoliš. Tako so, denimo, štiri šole v središču mesta med seboj oddaljene zgolj 600 metrov. V letošnjem šolskem letu bo v javne vrtce v prestolnici vključenih 13.358 otrok, čakajočih ni. V javnih in zasebnih osnovnih šolah bo 25.838 učencev oziroma 615 več kot lani, v zasebnih osnovnih šolah pa 1.129 učenk in učencev.Soboški župan Aleksander Jevšek se bo v ponedeljek udeležil sprejemov otrok na vsaki šoli posebej in prvošolcem podaril otroško monografijo Murske Sobote.
Soboški župan Aleksander Jevšek se bo v ponedeljek udeležil sprejemov otrok na vsaki šoli posebej in prvošolcem podaril otroško monografijo Murske Sobote.


Vpis v koprske vrtce pada, število učencev se povečuje


Na Mestni občini Koper so letos prejeli 550 vlog za vpis v vrtec, kar je slabih osem odstotkov manj kot lani oziroma 14 odstotkov manj kot leta 2017. Na čakalnem seznamu je sicer še 107 otrok, a gre za vloge, ki se nanašajo na vključitev pretežno od decembra dalje. Trenutno so na voljo še prosta mesta, tudi za prvo starostno skupino. Trend vpisov otrok v vrtce pada. Medtem ko je bilo v lanskem šolskem letu v vrtce vključenih 2156 otrok, bo letošnje število predvidoma nekoliko nižje. Natančne številke bodo znane šele sredi oktobra, saj si starši velikokrat premislijo glede vpisa otrok v vrtec. V koprski občini je osem javnih vrtcev, od tega so trije samostojni, pet jih je ob osnovnih šolah, med večjimi naložbami pa na občini izpostavijo energetsko sanacijo Vrtca Semedela – enota Slavnik. V enajst koprskih šol in štiri podružnice bo v novem šolskem letu vključenih 530 prvošolčkov, kar je za 30 manj kot lani. Vseh osnovnošolcev je 4754 oziroma za 97 več kot v minulem šolskem letu, kar je treba pripisati številčnosti posameznih generacij.


Na Ptuju letos manj osnovnošolcev, v Mariboru več


V prihajajočem šolskem letu bo v ptujski občini v štiri osnovne šole prvič zakorakalo 206 otrok, še deset jih bo obiskovalo prvi razred Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka s prilagojenim programom. Številka je nekoliko nižja kot v minulih letih. Brez učencev OŠ dr. Ljudevita Pivka, ki jo obiskujejo tudi učenci iz drugih občin, so na Ptuju v minulem šolskem letu našteli 234 prvošolcev. Tudi število vseh osnovnošolcev se bo v letošnjem šolskem letu nekoliko zmanjšalo, saj jih je 1934, lani pa 1985. V mariborski občini je 20 javnih osnovnih šol, med njimi je ena namenjena učencem s posebnimi potrebami. V lanskem šolskem letu je bilo v javne osnovne šole vpisanih 927 prvošolcev, v letošnjem pa jih bo 943. »Po izkušnjah iz preteklih let bo verjetno to število za okoli tri odstotke višje. Dejanski podatki o številu vpisanih učencev in številu oddelkov bodo znani konec septembra,« so pojasnili na občini. Tudi število vseh osnovnošolcev se v Mariboru z leti rahlo povečuje. V šolskem letu 2018/2019 jih je bilo 8353, letos jih bo predvidoma okoli 8520 oziroma okoli 170 več. »Iz osnovnih šol izstopajo po številu manjše generacije, vstopa pa vse več otrok,« so povedali na mariborski mestni občini.
Denarna pomoč v Murski Soboti


V Mestni občini Murska Sobota, kjer je pet osnovnih šol, od tega ena s prilagojenim programom, bo letos prag osnovnih šol prvič prestopilo 191 prvošolčkov. Na soboški občini pravijo, da je trend vpisov v zadnjih nekaj letih približno enak oziroma, da ni večjih nihanj. Sicer pa soboška občina že nekaj let staršem prvošolčkov za lažji začetek šolskega leta pomaga z enkratno denarno pomočjo v višini 167 evrov. Soboška občina je letos na vseh osnovnih šolah sofinancirala nakup nove računalniške opreme, številna so bila tudi investicijska vzdrževanja, kot so sanacija kuhinje in šolskega dvorišča, v novem šolskem letu pa se bodo prijavili na razpis za energetsko sanacijo osnovnih šol v občini. Na prvi dan novega šolskega leta se bo soboški župan Aleksander Jevšek udeležil sprejemov otrok na vsaki šoli posebej in prvošolcem podaril otroško monografijo Murske Sobote.


Slovenjgraškim in velenjskim učencem podarili zvezke


Graf Foto Infografika
Graf Foto Infografika
V mestni občini Slovenj Gradec bo šolski prag prvič prestopilo 148 otrok. Zanimivo je, da letos na dveh podružničnih osnovnih šolah (Razbor in Šmiklavž) nimajo niti enega prvošolca. Učencem prve triade vseh petih osnovnih šol (gre za 532 učencem) je občina kupila zvezke in za to namenila štiri tisoč evrov. Pred Drugo osnovno šolo in športno dvorano Vinka Cajnka so uredili varne površine za pešce, postavili stojala za kolesa in skiroje ter namestili števec za kolesarje. Naložbo v višini okoli 216.000 evrov je sofinanciralo ministrstvo za infrastrukturo, pridobili pa so tudi dobrih 142.000 evropskih sredstev. Velenjske osnovne šole bo v novem šolskem letu obiskovalo 3155 učencev oziroma 84 več kot lani. Letos bo v šolske klopi prvič vstopilo 379 učencev oziroma prav toliko kot lani. Osnovna šola z največ učenci je Osnovna šola Gorica, ki jo bo letos obiskovalo 582 učencev. Velenjska občina je za investicijsko in redno vzdrževanje letos namenila 434.000 evrov, šole so za to iz lastnih sredstev zagotovile 170.000 evrov. Skupaj za osnovno šolstvo velenjska občina letos namenja dobrih 1,8 milijona evrov. Že šesto leto zapored občina vsem učencem in dijakom podarja brezplačne zvezke, letošnje platnice zvezkov so posvečene 60-letnici mesta Velenje. Vrtec Velenje, ki je eden največjih vrtcev v državi in deluje na 18 lokacijah, bo prihodnji teden sprejel 1420 otrok v 84 oddelkih. Vanj so vključili vse otroke, ki so jih starši želeli vključiti, imajo pa tudi še nekaj prostih mest. Prav prihodnji teden bodo otroke sprejeli tudi v novozgrajeno enoto Mlinček v Vinski Gori, ki so ga zgradili z javno-zasebnim partnerstvom. Vrednost naložbe je znašala 2,8 milijona evrov, občina pa bo družbi Esotech do leta 2033 plačevala nadomestilo za uporabo prostorov.


Začetek investicij v Celju in Novem mestu


Devet celjskih osnovnih šol bo v novem šolskem letu obiskovalo 4120 učencev, kar je 58 učencev več kot lani. Prvošolčkov bo 61 manj kot lani, in sicer 463. Na celjski občini so opozorili, da se tudi letos povečuje število otrok z odločbo o usmeritvi, skupaj jih bo letos 256, kar je enajst več kot lani, od tega jih ima 18 pravico do spremljevalca. Občina je med počitnicami za investicijsko vzdrževanje šol namenila okoli 155.000 evrov. Večji projekt se obeta v prihodnjih dveh letih, do konca prihodnjega leta pa naj bi bila zaključena gradnja prizidka k Osnovni šoli Hudinja. Investicija je ocenjena na 1,7 milijona evrov, za prizidek pa že pridobivajo projektno dokumentacijo. Celjski javni vrtci septembra pričakujejo 1776 otrok, kar je enajst otrok manj kot lani. Novincev v vrtcih bo 350, sprejeli pa bodo lahko vse otroke, ki izpolnjujejo pogoje za sprejem. V novogoriški občini so letos zagotovili mesta za vseh 1130 otrok v tamkajšnjih vrtcih. Šolski prag pa bo prvič v življenju prestopilo 299 prvošolcev, sicer pa bo v 144 oddelkih tamkajšnjih šol znanje srkalo 2940 učencev. Občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bo tudi tokrat pripravil akcijo varne poti otrok v šolo, za to pa bo novogoriška občina skrbela tudi na podeželju in ne zgolj v mestu. Občina je iz proračuna letos poskrbela za 130.000 evrov vzdrževalnih del, letos pa načrtuje še odpravo pomanjkljivosti na zunanjem športnem igrišču pri Osnovni šoli Solkan ter pripravo projekta za obnovo telovadnice v OŠ Frana Erjavca.
V Novem mestu, kjer bodo letošnje šolsko leto devet osnovnih šolah obiskovalo 3867 osnovnošolcev, od tega je 427 prvošolcev, so poleti obnovili fasado OŠ Center, naložba je vredna 140.000 evrov. V preteklih letih je občina v stavbo OŠ Center že obnavljala, celotna vrednost prenove pa je ocenjena na okoli pol milijona evrov.

Komentarji: