Zasavje dočakalo prvi razpis sredstev iz Sklada za pravični prehod

Za prestrukturiranje savinjsko-šaleške in zasavske premogovne regije iz Evrope v šestih letih 259 milijonov evrov.
Fotografija: Milijoni za slovo od slovenskih fosilnih goriv v šaleški dolini in Zasavju. FOTO: Arhiv Dela
Odpri galerijo
Milijoni za slovo od slovenskih fosilnih goriv v šaleški dolini in Zasavju. FOTO: Arhiv Dela

V savinjsko-šaleški in zasavski regiji, zadnjih slovenskih regijah, ki se poslavljata od premoga, so že nestrpno čakali prva sredstva iz evropskega sklada za pravični prehod, namenjenega prestrukturiranju premogovnih regij. Danes je minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek za petek napovedal objavo prvega, 7,76 milijona evrov vrednega razpisa za gradnjo ekonomsko-poslovne infrastrukture v zasavski premogovni regiji.

Martin Šikovc, vodja projekta premogovnih regij v tranziciji pri Regionalni razvojni agenciji Zasavje FOTO: Osebni arhiv
Martin Šikovc, vodja projekta premogovnih regij v tranziciji pri Regionalni razvojni agenciji Zasavje FOTO: Osebni arhiv

Martin Šikovc, vodja oddelka za pravični prehod in projekt na Regionalni razvojni agenciji (RRA) Zasavje, je razpis označil kot »zelo pomemben za nadaljnji gospodarski razvoj Zasavja in prestrukturiranje regije in je rezultat trdega dela ter dobrega sodelovanja agencije z državo in evropsko komisijo na eni in z lokalnimi skupnostmi na drugi strani«. Med pripravo območnega načrta za pravični prehod Zasavja, dodaja, se je izkazalo, da veliko težavo za razvoj zasavskega gospodarstva predstavlja pomanjkanje ekonomsko-poslovnih con. Z ukrepom je predvidena zgraditev treh con, to je obrtno-industrijskih con Lakonca (Trbovlje) in Kisovec (Zagorje ob Savi) ter obrtne cone Rudnik (Hrastnik). »To so lokacije, ki so bile v preteklosti večinoma degradirane zaradi rudarske dejavnosti, z zgraditvijo poslovnih con pa bodo sanirane, s čimer bodo občine pridobile nova funkcionalna zemljišča za razvoj gospodarske dejavnosti,« dodaja.

Tudi mag. Biljana Škarja, direktorica Razvojne agencije savinjsko-šaleške regije (SAŠA), se strinja, da je objava omenjenega razpisa »odlična novica in obenem pomembna stopnica na poti prestrukturiranja premogovnih regij«. Še več: označila jo je za »prelomno priložnost« za regijo.

Minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek. FOTO: Blaž Samec/Delo
Minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek. FOTO: Blaž Samec/Delo

Kot je dr. Jevšek še pojasnil, bodo zasavske občine lahko prejele podporo za razvoj ekonomsko-poslovne infrastrukture, ki je eden od pogojev za rast in razvoj malih in srednje velikih podjetij, ter za pridobivanje novih delovnih mest z dodano vrednostjo. Pojasnil je, da je sklad za pravični prehod novost v programskem obdobju 2021–2027 in da si iz njega naši premogovni regiji lahko obetata 258,7 milijona evrov, od tega savinjsko-šaleška 173,9 milijona evrov, zasavska pa 74,9 milijona evrov; dodanih je še 9,9 milijona evrov za tehnično pomoč. Sicer pa je o uspešnosti koriščenja evropskih kohezijskih sredstev iz programskega obdobja 2014–2020 minister dejal: »Trenutno smo na 91 odstotkih porabe razpoložljivih sredstev.« Do konca leta je napovedal stoodstotno porabo.

Petkov razpis bo po besedah državne sekretarke Andreje Katič namenjen območju degradiranih površin občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje, ki so tudi prijavitelji projektov in prejemniki sredstev: »Kriti bodo vsi upravičeni stroški, med katerimi so gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, nakup nezazidanih stavbnih zemljišč, najem zunanjih izvajalcev, komuniciranje in – kar je v novi finančni perspektivi novost – plačilo davka na dodano vrednost (DDV) v primerih, ko ga ni mogoče odbiti.«

Vroča jesen za obe regiji

Rudnik lignita Velenje. FOTO: Uroš Hočevar/Delo
Rudnik lignita Velenje. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Razpis, namenjen njihovi premogovni regiji, mag. Škarja pričakuje v tretjem kvartalu letošnjega leta. Tudi ta bo, pojasnjuje, namenjen vlaganjem v funkcionalni razvoj saniranih prostorsko in okoljsko degradiranih območij: »Na razpis se v regiji SAŠA intenzivno pripravljamo. Poleg priprave projektov, ki bodo sofinancirani iz sklada za pravični prehod, smo v Razvojni agenciji na področju pravičnega prehoda tačas osredotočeni predvsem na dejavnosti Centra za pravični prehod, ki smo ga oblikovali kot osrednje podporno okolje procesu prestrukturiranja naše regije.« Direktorica se veseli, da jih je »ministrstvo kot organ upravljanja sklada za pravični prehod prepoznalo kot pomembno razvojno in povezovalno institucijo, ki bo na regijskem nivoju usmerjala in podpirala pravični prehod, ter nam za ta namen tudi zagotovilo sredstva«. Center za pravični prehod od začetka leta sicer deluje tudi na RRA Zasavje.

 

Komentarji: