Ni dokazov o rakotvornosti

Epidemiološki dokazi kažejo, da je tveganje, če že obstaja, izredno majhno v primerjavi z naravno pojavnostjo raka.
Fotografija: FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
FOTO: Shutterstock

Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je pregledala znanstvene članke o vplivih elektromagnetnega sevanja na razvoj raka, objavljene od 1. januarja 2008 do 8. maja 2018.

Med več kot stotimi članki, objavljenimi v znanstvenih revijah z recenzijo, ki obravnavajo izpostavljenost testnih živali elektromagnetnemu sevanju, jih je 37 ustrezalo strogim znanstvenim merilom in te so vključili v pregled. V povzetku so poudarili, da rezultati potrjujejo dosedanje ugotovitve, da ni povezave med izpostavljenostjo elektromagnetnemu sevanju in pojavnostjo tumorjev.

Predlagajo, da se ukrepi in pozornost namesto najširši javnosti namenijo majhni skupini ljudi, ki so zaradi različnih vzrokov bolj dovzetni za razvoj raka in bi bili zato lahko tudi bolj občutljivi za vplive takšnega sevanja.

FDA je pregledala še epidemiološke študije in ugotovila, da rezultati ne zadostujejo za sklep, da bi lahko uporabo mobilnih telefonov obravnavali kot neodvisen etiološki dejavnik, ki jasno predstavlja vzročno zvezo za pojavnost raka v populaciji.

Epidemiološki dokazi kažejo, da je tveganje, če že obstaja, izredno majhno v primerjavi z naravno pojavnostjo raka in drugimi znanimi nadzorovanimi dejavniki tveganja. V povzetku še opozarjajo, da iz rezultatov raziskav na živalih ne moremo potegniti povsem gotovih zaključkov o vplivih na ljudi, zato predlagajo nadaljnje raziskave.

Razprava o vplivih elektromagnetnega sevanja se je vnovič vzplamela zaradi uvajanja tehnologije 5G

Nova tehnologija, čeprav po pojasnilih strokovnjakov ne bistveno drugačna od 4G, je naletela na ostro nasprotovanje nekaterih skupin in širjenje strahu po družbenih omrežjih, a jim znanstvene ugotovitve ne pritrjujejo.

Radijski valovi na elektromagnetnem spektru spadajo med neionizirajoče valovanje. Imajo premalo energije, da bi atomom izbijali elektrone in se ne morejo vpletati v kemično sestavo snovi oziroma ne morejo okvariti verige DNK. Imajo pa dovolj energije, da premaknejo atom ali ga prisilijo v nihanje, torej ga grejejo. To pomeni, da milimetrski valovi niso nič drugačni od valovanja, ki ga oddajajo omrežja druge, tretje in četrte generacije mobilne telefonije.

Dokazov, da bi elektromagnetno sevanje negativno vplivalo na zdravje, ni, je pa res, da množično mobilno tehnologijo uporabljamo tri desetletja in o dolgoročnih vplivih še ne moremo govoriti.

Enako denimo velja za Wi-Fi. Obsežne študije pri frekvencah naprav wi-fi niso potrdile negativnih vplivov na zdravje. Nasprotno: med napravami, ki jih vsakodnevno uporabljamo, so te prav pri dnu.

Preberite še:

Komentarji: