Vodstvo AZS z regijskimi srečanji do več neposredne komunikacije s klubi

Fotografija: ni podpisa
Odpri galerijo
ni podpisa

Skladno s sprejeto usmeritvijo po še večjem sodelovanju z društvi, člani zveze, je Atletska zveza Slovenije v letu 2016 pričela uresničevati cilj, da na skupnih srečanjih predstavnikov zveze s klubi pridobi dragocene informacije o pobudah, težavah in izzivih članov. Že na prvih regijskih srečanjih je bil ta cilj dosežen, želja po nadaljevanju tesnega sodelovanja med člani in zvezo v dobro slovenske atletike pa jasna. V ta namen bo Atletska zveza Slovenije letos organizirala še več regijskih srečanj po Sloveniji. Tako sta bili v mesecu marcu na sporedu prvi dve regijski srečanji, in sicer v Celju, kamor so bili povabljeni člani iz vzhodnega dela Slovenije, ter v Domžalah za člane iz osrednje in zahodne Slovenije.

Uvodoma je Stane Rozman, predsednik AD Kladivar ter član upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki ga je upravni odbor nedavno imenoval za mandatarja občasnega delovnega telesa za sodelovanje s članstvom, predstavil namen in potek srečanj ter oblikovanje nove delovne skupine.

Predsednik Atletske zveze Slovenije Roman Dobnikar je poudaril pomen pridobivanja informacij iz prve roke na terenu, ki ga želi čim bolje spoznati, in ključno vlogo komunikacije, še posebno zaradi organizacijskih sprememb in drugih reform na Atletski zvezi Slovenije, ki jih je predstavil v nadaljevanju. Strokovni svet je dobil novega predsednika, nova je tudi sestava Strokovnega sveta, ponovno se je formiral Svet atletov Slovenije. Oblikovana so bila tudi nova občasna delovna telesa in skupine z namenom še bolj operativnega dela zveze na nekaterih ključnih področjih, delo se je najprej pričelo na področju sodelovanja s člani in prenovi aktov zveze. Veliko aktivnosti poteka na področju marketinga in sponzoriranja, kjer bodo novi projekti prinesli dodatne vsebine, ki bodo zanimive za nove sponzorje in partnerje zveze.

Vladimir Kevo, predsednik strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije, je spregovoril o organiziranosti in viziji strokovne dejavnosti, kjer bo Atletska zveza Slovenije v letu 2016 financirala najmanj 90 atletov. Novost v strokovnem svetu so koordinatorji Atletske zveze Slovenije po sklopih disciplin, sestava pa se osredotoča tudi na ostala pomembna področja strokovne dejavnosti v slovenski atletiki.

V nadaljevanju so bili predstavljeni predlogi sprememb statuta Atletske zveze Slovenije. O njih je spregovoril dr. Boris Dular, član Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, predlog novele Statuta pa je bil že poslan v obravnavo društvom, ki so člani Atletske zveze Slovenije. Predlogi z regijskih srečanj bodo vključeni v končni predlog novele temeljnega akta zveze.

Razprava med prisotnimi je tako potekala tudi o predlogu novele Statuta, sistemu zaposlovanja atletov v javni upravi, kjer so predstavniki zveze ponovno potrdili svojo angažiranost pri urejanju zaposlitvenih možnosti atletov, o vključevanju rekreacije v aktivnosti klubov in zveze ter o aktivnostih na področju boja proti dopingu, konstruktivna izmenjava mnenj pa je potekala tudi o novih projektih, ki jih Atletska zveza Slovenije pripravlja v letu 2016.

Slovenska atletika se bo letos sestala še na več regijskih srečanjih, dve med njimi bosta gotovo ob državnem prvenstvu za člane in članice v Celju ter ob izteku atletske sezone na prostem. Srečanja bodo odlična priložnost za ponovno izmenjavo mnenj v konstruktivnem dialogu ter za neposredno seznanitev z s številnimi aktivnostmi Atletske zveze Slovenije. »Hvala vsem, ki so s svojo udeležbo in odličnimi idejami prispevali k prvima regijskima srečanjema. Slovenska atletika v tej obliki sodelovanja prepoznava odlično možnost nadgradnje sodelovanja s klubi in društvi. Veselim se naslednjih srečanj in številnih novih idej, ki bodo pomembno prispevale k še boljšemu delovanju zveze. Vsi prijazno vabljeni,« je zaključil predsednik Atletske zveze Slovenije, Roman Dobnikar.

Več iz te teme:

Komentarji: